Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2023.

Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

Steg 1: Registrering

Alla sökande måste vara registrerade på https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc, om så inte redan skett.

För insatser som förvaltas av det centrala programkontoret

För att registrera sig på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal) ska den sökandes rättsliga ombud göra följande:

  • Skapa ett EU Login-konto (såvida inte den person som företräder sökanden redan har ett konto). Nya EU Login-konton kan skapas på följande webbplats: https://webgate.ec.europa.eu/cas/.
  • Logga in på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal): https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home och göra registreringen (i förekommande fall) för den organisation eller grupp som de företräder. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/ Sökanden behöver bara registrera sig en gång. När registreringen är klar kommer sökanden att få en PIC-kod1 . PIC-koden krävs för lämna in en ansökan och gör det enklare för sökanden att fylla i ansökningsblanketterna (dvs. när PIC-koden anges i blanketten visas alla uppgifter som sökanden angett vid registreringen automatiskt i blanketten).

För insatser som förvaltas av de nationella programkontoren:

För att registrera sig i registreringssystemet för Erasmus+ och europeiska solidaritetskåren ska den sökandes rättsliga ombud göra följande:

  • Skapa ett EU Login-konto (såvida inte sökanden redan har ett konto). Nya EU Login-konton kan skapas på följande webbplats: https://webgate.ec.europa.eu/cas/eim/external/register.cgi;
  • Logga in på portalen för registreringssystemet för Erasmus och europeiska solidaritetskåren https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc och göra registreringen (i förekommande fall) för den organisation eller grupp som de företräder. Sökanden behöver bara registrera sig en gång. När registreringen är klar kommer sökanden att få en identifieringskod. Sökanden kan kontrollera sin identifieringskod eller ändra sina uppgifter i registreringssystemet för Erasmus+ och europeiska solidaritetskåren. När PIC-koden anges i blanketten visas alla uppgifter som sökanden angett vid registreringen automatiskt i blanketten.

Bevis på rättslig ställning:

Som en del av registreringsprocessen måste sökanden också ladda upp följande dokument:

För bidrag som överstiger 60 000 euro kan du behöva ladda upp särskilda dokument för att styrka din organisations ekonomiska kapacitet. Du hittar närmare upplysningar om detta i avsnittet ”Urvalskriterier” nedan.

  • 1 PIC-koden måste anges i ansökningsblanketten.