Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2024.

Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

Steg 1: Registrering

Alla sökande måste registrera sig på https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc, om de inte redan har gjort det.

För insatser som förvaltas av det centrala programkontoret

Sökanden behöver bara registrera sig en gång genom Europeiska kommissionens deltagarregister 1 . När registreringen är klar kommer sökanden att få en PIC-kod 2 . PIC-koden är en niosiffrig kod som krävs för lämna in en ansökan och gör det enklare för sökanden att fylla i ansökningsblanketterna (när PIC-koden anges i blanketten visas alla uppgifter som sökanden angett vid registreringen automatiskt i blanketten).

För insatser som förvaltas av de nationella programkontoren för Erasmus+

För att registrera sig i registreringssystemet för Erasmus+ och europeiska solidaritetskåren ska den sökandes rättsliga ombud göra följande:

Sökanden behöver bara registrera sig en gång. När registreringen är klar kommer sökanden att få en identifieringskod.

Sökanden kan kontrollera sin identifieringskod eller ändra sina uppgifter i registreringssystemet för Erasmus+ och europeiska solidaritetskåren.

När PIC-koden anges i blanketten visas alla uppgifter som sökanden angett vid registreringen automatiskt i blanketten.

Bevis på rättslig ställning

Som en del av registreringsprocessen måste sökanden också ladda upp följande dokument:

För bidrag som överstiger 60 000 euro kan du behöva ladda upp särskilda dokument för att styrka din organisations ekonomiska kapacitet. Du hittar närmare upplysningar om detta i avsnittet ”Urvalskriterier” nedan.

  • 1 Europeiska kommissionen har ett onlineregister över de organisationer som deltar i olika EU-program, som kallas för deltagarregistret. ↩ back
  • 2 PIC-koden måste anges i ansökningsblanketten. ↩ back