Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Steg 1: Registrering

Alla sökande måste registrera sig på https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc, om de inte redan har gjort det.

För insatser som förvaltas av det centrala programkontoret

För att registrera sig i det elektroniska inlämningssystemet på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal) ska den sökandes rättsliga ombud göra följande:

  • Skapa ett användarkonto på EU Login (såvida inte den person som företräder sökanden redan har ett konto). Nya EU Login-konton kan skapas på följande webbplats:  https://webgate.ec.europa.eu/cas/.
  • Logga in på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portalhttps://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home) och göra registreringen (i förekommande fall) för den organisation eller grupp som de företräder. https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/

Sökanden behöver bara registrera sig en gång genom Europeiska kommissionens deltagarregister1 . När registreringen är klar kommer sökanden att få en PIC2 . PIC-koden är en niosiffrig kod som krävs för lämna in en ansökan och gör det enklare för sökanden att fylla i ansökningsblanketterna (när PIC-koden anges i blanketten visas alla uppgifter som sökanden angett vid registreringen automatiskt i blanketten).

För insatser som förvaltas av de nationella programkontoren för Erasmus+

För att registrera sig i registreringssystemet för Erasmus+ och europeiska solidaritetskåren ska den sökandes rättsliga ombud göra följande:

Sökanden behöver bara registrera sig en gång. När registreringen är klar kommer sökanden att få en identifieringskod.

Sökanden kan kontrollera sin identifieringskod eller ändra sina uppgifter i registreringssystemet för Erasmus+ och europeiska solidaritetskåren.

När PIC-koden anges i blanketten visas alla uppgifter som sökanden angett vid registreringen automatiskt i blanketten.

Bevis på rättslig ställning

Som en del av registreringsprocessen måste sökanden också ladda upp följande dokument:

För bidrag som överstiger 60 000 euro kan du behöva ladda upp särskilda dokument för att styrka din organisations ekonomiska kapacitet. Du hittar närmare upplysningar om detta i avsnittet ”Urvalskriterier” nedan.

  • 1 Europeiska kommissionen har ett onlineregister över de organisationer som deltar i olika EU-program, som kallas för deltagarregistret. ↩ back
  • 2 PIC måste anges i ansökningsblanketten. ↩ back