Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ako podať žiadosť


This page focuses on guidance for organisations to apply for grants and calls for proposals under Erasmus+ and the European Solidarity Corps.

If you’re looking to apply by yourself to one of these programmes, please see 'How to take part'.

Táto stránka obsahuje usmernenia pre organizácie, ktoré chcú podať žiadosť o grant a výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity.

Ak sa chcete prihlásiť ako jednotlivec do niektorého z týchto programov, pozrite si stránku „Ako sa zapojiť“.

Vyplňte svoju prihlášku v súlade so sprievodcom programom

Upozorňujeme, že vaša prihláška sa bude hodnotiť na základe kritérií opísaných v sprievodcovi programom.

Pri vypĺňaní prihlášky by ste sa preto mali oboznámiť s oddielmi týkajúcimi sa podávania prihlášky, špecifických akcií a ďalších informácií pre žiadateľov.

Formuláre prihlášok

V závislosti od časti programu, do ktorej sa chcete zapojiť, budete musieť vyplniť príslušný formulár prihlášky.

V prípade decentralizovaných činností riadených národnými agentúrami si prihlášku podajte prostredníctvom webovej stránky programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity.

Pokiaľ ide o centralizované činnosti, ktoré riadi Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru, navštívte stránku Výkonnej agentúry „Ako získať grant“.

Ako zistiť, o ktorý prípad ide?

Stačí vedieť, ktorú akciu riadi národná agentúra (decentralizovaná akcia) a ktorú výkonná agentúra (centralizovaná akcia).

Pozrite si, kto riadi jednotlivé akcie a kde si môžete podať prihlášku

Nezabudnite

Pred podaním prihlášky nezabudnite svoju organizáciu zaregistrovať.

Informácie o registrácii

Podanie prihlášky spolu s projektovým partnerom

Na vyhľadávanie potenciálnych partnerov pre váš návrh môžete využiť portál pre financovanie a verejné súťaže EÚ.

Vyhľadávanie potenciálneho partnera pre váš projekt

Po podaní prihlášky

Sledujte stav vašej prihlášky a zistite