Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ako podať žiadosť


Táto stránka obsahuje usmernenia pre organizácie, ktoré chcú podať žiadosť o grant a výzvy na predkladanie návrhov v rámci programu Erasmus+ a Európskeho zboru solidarity.

Ak sa chcete prihlásiť ako jednotlivec do niektorého z týchto programov, pozrite si stránku „Ako sa zapojiť“.

Vyplňte svoju prihlášku v súlade so sprievodcom programom

Upozorňujeme, že vaša prihláška sa bude hodnotiť na základe kritérií opísaných v sprievodcovi programom.

Pri vypĺňaní prihlášky by ste sa preto mali oboznámiť s oddielmi týkajúcimi sa podávania prihlášky, špecifických akcií a ďalších informácií pre žiadateľov.

Formuláre prihlášok

V závislosti od časti programu, do ktorej sa chcete zapojiť, budete musieť vyplniť príslušný formulár prihlášky.

V prípade decentralizovaných činností riadených národnými agentúrami si prihlášku podajte prostredníctvom webovej stránky programov Erasmus+ a Európsky zbor solidarity.

Pokiaľ ide o centralizované činnosti, ktoré riadi Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru, navštívte stránku Výkonnej agentúry „Ako získať grant“.

Ako zistiť, o ktorý prípad ide?

Stačí vedieť, ktorú akciu riadi národná agentúra (decentralizovaná akcia) a ktorú výkonná agentúra (centralizovaná akcia).

Pozrite si, kto riadi jednotlivé akcie a kde si môžete podať prihlášku

Nezabudnite

Pred podaním prihlášky nezabudnite svoju organizáciu zaregistrovať.

Informácie o registrácii

Podanie prihlášky spolu s projektovým partnerom

Na vyhľadávanie potenciálnych partnerov pre váš návrh môžete využiť portál pre financovanie a verejné súťaže EÚ.

Vyhľadávanie potenciálneho partnera pre váš projekt

Po podaní prihlášky

Sledujte stav vašej prihlášky a zistite