Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Jak złożyć wniosek w ramach Programu Erasmus+?

Aby móc złożyć projekt w ramach programu Erasmus+, wnioskodawcy muszą podjąć cztery następujące kroki:

  1. Rejestracja. Każdy wnioskodawca musi się zarejestrować w następujący sposób:
    1.   jeśli chodzi o akcje, którymi zarządza Agencja Wykonawcza, wnioskodawcy, podmioty powiązane i partnerzy stowarzyszeni muszą się zarejestrować w portalu „Funding & tender opportunities”  1 , a następnie otrzymać kod identyfikacyjny uczestnika (PIC)  2 . Organizacje/grupy, które otrzymały już numer PIC w ramach uczestnictwa w innych programach UE, nie muszą się ponownie rejestrować. Numer PIC uzyskany przy wcześniejszej rejestracji jest ważny również w przypadku składania wniosków w ramach programu Erasmus+;
    2. jeśli chodzi o akcje, którymi zarządzają agencje narodowe, wnioskodawcy, jeżeli jeszcze tego nie zrobili, muszą się zarejestrować w systemie rejestracji organizacji https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc dla Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, a następnie otrzymać identyfikator organizacji;
  2. sprawdzenie zgodności z kryteriami programu dotyczącymi odpowiedniej akcji/odpowiedniego obszaru;
  3. sprawdzenie warunków finansowych;
  4. wypełnienie i złożenie formularza wniosku.