Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ta strona internetowa nie odzwierciedla jeszcze treści przewodnika po programie Erasmus+ na 2022 r. Cały przewodnik na 2022 r. można jednak pobrać w formacie PDF i w wybranym języku, klikając „ Download” po prawej stronie ekranu.

Co należy zrobić, aby złożyć wniosek w ramach programu Erasmus+?

Aby móc złożyć projekt w ramach programu Erasmus+, wnioskodawcy muszą podjąć cztery następujące kroki:

1) Rejestracja. Każdy wnioskodawca musi się zarejestrować w następujący sposób:

  • jeśli chodzi o akcje, którymi zarządza Agencja Wykonawcza, wnioskodawcy, podmioty powiązane i partnerzy stowarzyszeni muszą się zarejestrować w portalu „Finansowanie i możliwości przetargowe”, a następnie otrzymać kod identyfikacyjny uczestnika (PIC). Organizacje/grupy, które otrzymały już numer PIC w ramach uczestnictwa w innych programach UE, nie muszą się ponownie rejestrować. Numer PIC uzyskany przy wcześniejszej rejestracji jest ważny również w przypadku składania wniosków w ramach programu Erasmus+;
  • jeśli chodzi o akcje, którymi zarządzają agencje narodowe, wnioskodawcy, jeżeli jeszcze tego nie zrobili, muszą się zarejestrować w systemie rejestracji organizacji https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc dla Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, a następnie otrzymać identyfikator organizacji;

2) sprawdzenie zgodności z kryteriami programu dotyczącymi odpowiedniej akcji/odpowiedniego obszaru;

3) sprawdzenie warunków finansowych;

4) wypełnienie i złożenie formularza wniosku.

table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}