Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Cum se depune o cerere Erasmus+?

Pentru a depune un proiect Erasmus+, solicitanții trebuie să urmeze cei patru pași descriși mai jos:

  1. înregistrarea. Fiecare solicitant trebuie să fie înregistrat după cum urmează:
    1. Pentru acțiunile gestionate de Agenția Executivă, solicitanții, entitățile afiliate și partenerii asociați trebuie să se înregistreze pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP)1 și să primească un cod de identificare a participantului (Participant Identification Code – PIC)2 . Organizațiile/grupurile care au obținut deja un PIC prin participarea la alte programe ale UE nu trebuie să se înregistreze din nou. Codul de identificare a participantului obținut în urma unei înregistrări anterioare este valabil și pentru depunerea unei cereri în cadrul Erasmus+;
    2. Pentru acțiunile gestionate de agențiile naționale, solicitanții, dacă nu s-au înscris deja, trebuie să se înscrie prin sistemul de înregistrare a organizațiilor https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc pentru Erasmus+ și Corpului european de solidaritate și să primească un ID de organizație.
  2. verificarea conformității cu criteriile programului pentru acțiunea/domeniul relevant(ă);
  3. verificarea condițiilor financiare;
  4. completarea și depunerea formularului de cerere.