Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Как се подава заявление по програмата „Еразъм+“?

За да подадат предложение за проект по програмата „Еразъм+“, кандидатите трябва изпълнят следните четири стъпки:

  1. Регистрация. Всеки кандидат трябва да е регистриран, както следва:
    1. За действия, управлявани от Изпълнителната агенция, кандидатите, свързаните субекти и асоциираните партньори трябва да се регистрират в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (FTOP)1 и да получат идентификационен код на участника (PIC)2 . Организации/групи, които вече са получили PIC чрез участието си в други програми на ЕС, не е необходимо да се регистрират отново. PIC, получен при предишната регистрация, е валиден също и за кандидатстване по програмата „Еразъм+“;
    2. За действия, управлявани от националните агенции, кандидатите, ако още не са направили това, трябва да се регистрират чрез системата за регистрация на организации на програмите „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност: https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc и да получат идентификационен номер на организация.
  2. Проверка на съответствието с критериите на програмата за съответното действие/област;
  3. Проверка за съответствие с финансовите условия;
  4. Попълване и подаване на формуляра за кандидатстване.