Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Тази страница все още не отразява съдържанието на Ръководството за програма „Еразъм+“ за 2022 г. Въпреки това можете да изтеглите пълното ръководство за 2022 г. на избрания от вас език във формат PDF чрез бутона „Изтегляне“ в дясната част на тази страница.

Как се подават кандидатури по програма „Еразъм+“?

За да подадат предложение за проект по програма „Еразъм+“, кандидатите трябва изпълнят следните четири стъпки:

  • Всяка организация, включена в заявлението, трябва да бъде регистрирана:
    • За действия, управлявани от Изпълнителната агенция, организациите трябва да се регистрират в портала „Възможности за финансиране и търгове“ (Funding & tender opportunities) и да получат персонален идентификационен код (ПИК). Организации/групи, които вече са получили ПИК чрез участието им в други програми на ЕС, не е необходимо да се регистрират отново. ПИК, получен при предишната регистрация, е валиден също и за кандидатстване по програма „Еразъм+“;
    • За действия, управлявани от националните агенции, организациите трябва да се регистрират чрез системата за регистрация на организации за програмите „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност и да получат идентификационен код на организацията. Организациите, които разполагат с ПИК и са участвали преди за финансиране по програмите „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност чрез националните агенции, не е необходимо да се регистрират отново – за тези организации автоматично се задава идентификационен номер на организация.
  • Проверка на съответствието с критериите на програмата за съответната дейност/област;
  • Проверка за съответствие с финансовите условия;
  • Попълване и подаване на формуляра за кандидатстване.