Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tyto internetové stránky ještě nereflektují obsah Příručky k programu Erasmus+ na rok 2022. Úplnou příručku pro rok 2022 si však můžete ve formátu PDF a ve zvoleném jazyce stáhnout tak, že kliknete na záložku „Stáhnout“ v pravé části stránky.

Co je třeba udělat k podání žádosti o Erasmus+?

Pro podání projektu Erasmus+ musí žadatelé učinit níže popsané čtyři kroky:

1) Registrace. Každý žadatel se musí zaregistrovat následujícím způsobem:

  • U akcí řízených výkonnou agenturou se žadatelé, přidružené subjekty a přidružení partneři musí zaregistrovat na portálu pro financování a nabídková řízení (Funding & tender opportunities portal, FTOP) a získat identifikační kód účastníka (Participant Identification Code, PIC). Organizace/skupiny, které již kód PIC získaly díky své účasti na jiných programech EU, se nemusí registrovat znovu. Kód PIC získaný pomocí předchozí registrace je platný rovněž pro žádost v rámci programu Erasmus+;
  • U akcí řízených národními agenturami se musí žadatelé, pokud tak ještě neučinili, zaregistrovat prostřednictvím systému registrace organizace na https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc pro program Erasmus + a Evropský sbor solidarity a získat ID organizace.

2) Ověření souladu s kritérii programu pro příslušnou akci/oblast.

3) Ověření finančních podmínek.

4) Vyplnění a podání formuláře žádosti.