Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Jak podat žádost v Programu Erasmus+?

Pro podání projektu Erasmus+ musí žadatelé učinit níže popsané čtyři kroky:

  1. Registrace. Každý žadatel se musí zaregistrovat následujícím způsobem:
    1. U akcí řízených výkonnou agenturou se žadatelé, přidružené subjekty a přidružení partneři musí zaregistrovat na portálu pro financování a nabídková řízení (Funding & tender opportunities portal, FTOP) 1 a získat identifikační kód účastníka (Participant Identification Code, PIC) 2 . Organizace/skupiny, které již kód PIC získaly díky své účasti na jiných programech EU, se nemusí registrovat znovu. Kód PIC získaný pomocí předchozí registrace je platný rovněž pro žádost v rámci programu Erasmus+;
    2. U akcí řízených národními agenturami se musí žadatelé, pokud tak ještě neučinili, zaregistrovat prostřednictvím systému registrace organizace na https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc pro program Erasmus + a Evropský sbor solidarity a získat ID organizace.
  2.  Ověření souladu s kritérii programu pro příslušnou akci/oblast.
  3.  Ověření finančních podmínek.
  4.  Vyplnění a podání formuláře žádosti.