Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Sådan indsendes en Ansøgning til Erasmus+

Når man vil indsende et Erasmus+-projektforslag, skal man følge nedenstående fire trin:

  1. Registrering. Hver ansøger skal være registreret på følgende måde:
    1. For tiltag, der forvaltes af forvaltningsorganet, skal ansøgere, tilknyttede enheder og associerede partnere registrere sig på Funding and Tender Opportunities-portalen1 , hvorefter de modtager en deltagerkode (Participant Identification Code — PIC)2 . Organisationer/grupper, som allerede har fået en PIC gennem deres deltagelse i andre EU-programmer, behøver ikke at registrere sig igen. PIC, de modtog fra den tidligere tilmelding, kan også benyttes i ansøgninger om tilskud fra Erasmus+.
    2. For tiltag, der forvaltes af nationale agenturer, skal ansøgerne registrere sig gennem organisationsregistreringssystemet https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc for Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps (hvis de ikke allerede er registreret), hvorefter de modtager et organisations-ID.
  2. Tjek, at programmets kriterier for det pågældende tiltag er opfyldt.
  3. Tjek, at de finansielle betingelser er opfyldt.
  4. Udfyld og indsend ansøgningsskemaet.