Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Denne webside afspejler endnu ikke indholdet af Programguiden for Erasmus+ 2022. Men du kan downloade hele guiden som PDF på dit foretrukne sprog ved at klikke på ”Download” til højre på denne side.

Hvordan indsender man en ansøgning til Erasmus+?

Når man vil indsende et Erasmus+-projektforslag, skal man følge nedenstående fire trin:

1) Registrering. Hver ansøger skal være registreret på følgende måde:

  • For aktioner, der forvaltes af forvaltningsorganet, skal ansøgere, tilknyttede enheder og associerede partnere registrere sig på Funding & Tender Opportunities-portalen, hvorefter de modtager en deltagerkode (Participant Identification Code — PIC). Organisationer/grupper, som allerede har fået en PIC gennem deres deltagelse i andre EU-programmer, behøver ikke at registrere sig igen. PIC, de modtog fra den tidligere tilmelding, kan også benyttes i ansøgninger om tilskud fra Erasmus+.
  • For aktioner, der forvaltes af nationale agenturer, skal ansøgerne registrere sig gennem organisationsregistreringssystemet https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc for Erasmus+ og Det Europæiske Solidaritetskorps (hvis de ikke allerede er registreret), hvorefter de modtager et organisations-ID.

2) Tjek, at programmets kriterier for den pågældende aktion er opfyldt.

3) Tjek, at de finansielle betingelser er opfyldt.

4) Udfyld og indsend ansøgningsskemaet.