Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Kā iesniegt “Erasmus+” Pieteikumu?

Lai iesniegtu projektu programmā “Erasmus+”, pieteikumu iesniedzējiem jārīkojas saskaņā ar šādiem četriem procesa posmiem:

  1. reģistrēšana. Ikvienam pieteikuma iesniedzējam ir jāreģistrējas šādi:
    1. pasākumiem, kurus pārvalda izpildaģentūra, pieteikumu iesniedzējiem, saistītajām vienībām un asociētajiem partneriem jāreģistrējas Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālā (FTOP) 1 un jāsaņem dalībnieka identifikācijas kods (DIK) 2 . Organizācijām/grupām, kuras jau ir saņēmušas DIK, piedaloties citās ES programmās, nav jāreģistrējas atkārtoti. DIK, kas saņemts iepriekšējā reģistrācijā, ir arī derīgs, piesakoties programmā “Erasmus+”;
    2. pasākumiem, kurus pārvalda valstu aģentūras, pieteikumu iesniedzējiem, ja viņi to vēl nav izdarījuši, jāreģistrējas, izmantojot organizāciju reģistrācijas sistēmu https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc, kas paredzēta programmai “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusam, un jāsaņem organizācijas ID;
  2. jāpārliecinās par programmas kritēriju ievērošanu attiecībā uz konkrēto pasākumu/jomu;
  3. jāpārbauda, kādi ir finansiālie nosacījumi;
  4. jāaizpilda un jāiesniedz pieteikuma veidlapa.