Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Šī tīmekļvietne vēl neatspoguļo programmas “Erasmus+” 2022. gada vadlīnijas. Tomēr, noklikšķinot uz “Lejupielādēt” (“Download”) šīs lapas labajā pusē, varat lejuplādēt 2022. gada vadlīniju PDF versiju jūsu izvēlētajā valodā.

Kā iesniegt pieteikumu programmā “Erasmus +”?

Lai iesniegtu projektu programmā “Erasmus+”, pieteikumu iesniedzējiem jārīkojas saskaņā ar šādiem četriem procesa posmiem:

1) reģistrēšana. Ikvienam pieteikuma iesniedzējam ir jāreģistrējas šādi:

  • pasākumiem, kurus pārvalda izpildaģentūra, pieteikumu iesniedzējiem, saistītajām vienībām un asociētajiem partneriem jāreģistrējas Finansēšanas un iepirkumu iespēju portālā (FTOP) un jāsaņem dalībnieka identifikācijas kods (DIK). Organizācijām/grupām, kuras jau ir saņēmušas DIK, piedaloties citās ES programmās, nav jāreģistrējas atkārtoti. DIK, kas saņemts iepriekšējā reģistrācijā, ir arī derīgs, piesakoties programmā “Erasmus+”;
  • pasākumiem, kurus pārvalda valstu aģentūras, pieteikumu iesniedzējiem, ja viņi to vēl nav izdarījuši, jāreģistrējas, izmantojot organizāciju reģistrācijas sistēmu https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc, kas paredzēta programmai “Erasmus+” un Eiropas Solidaritātes korpusam, un jāsaņem organizācijas ID;

2) jāpārliecinās par programmas kritēriju ievērošanu attiecībā uz konkrēto pasākumu/jomu;

3) jāpārbauda, kādi ir finansiālie nosacījumi;

4) jāaizpilda un jāiesniedz pieteikuma veidlapa.