Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Kako oddati vlogo za Program Erasmus+?

Za oddajo projekta Erasmus+ morajo prijavitelji slediti naslednjim štirim korakom:

  1. registracija. Vsak prijavitelj se mora registrirati na naslednji način:
    1. za ukrepe, ki jih upravlja Izvajalska agencija, se morajo prijavitelji, povezani subjekti in pridruženi partnerji registrirati na portalu za financiranje[fn]https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home[/fn] in javne razpise ter prejeti identifikacijsko kodo udeleženca (PIC)[fn]Koda PIC je obvezen podatek v prijavnem obrazcu.[/fn]. Organizacijam/skupinam, ki so kodo PIC že prejele v okviru sodelovanja v drugih programih EU, se ni treba znova registrirati. Koda PIC, pridobljena pri tej prejšnji registraciji, velja tudi za prijavo v okviru programa Erasmus+;
    2. za ukrepe, ki jih upravljajo nacionalne agencije, se morajo prijavitelji registrirati v sistemu za registracijo organizacij na spletnem naslovu https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc za Erasmus+ in Evropsko solidarnostno enoto, če tega še niso storili, ter prejeti identifikacijsko oznako organizacije;
  2. preverjanje skladnosti z merili programa za ustrezen ukrep/področje;
  3. preverjanje finančnih pogojev;
  4. izpolnitev in oddaja prijavnega obrazca.