Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

See veebileht ei kajasta veel Erasmus+ 2024. aasta programmijuhendi sisu.

Saate 2024. aasta täieliku programmijuhendi oma valitud keeles PDFina alla laadida selle lehekülje paremas servas asuvalt ribalt „Download“.

Kuidas programmi „Erasmus+“ Taotlus esitada?

Programmi „Erasmus+“ projekti esitamiseks peavad taotlejad läbima allpool kirjeldatud neli etappi.

  1. Registreerimine. Iga taotleja peab olema järgmisel viisil registreeritud.
    1. Rakendusameti hallatavate meetmete puhul peavad taotlejad, seotud üksused ja liitunud partnerid registreeruma rahastus- ja hankeportaalis 1 ning saama osaleja tunnuskoodi (PIC) 2 . Organisatsioonid/rühmad, kes on juba saanud osaleja tunnuskoodi muudes ELi programmides osalemisel, ei pea uuesti registreeruma. Selle varasema registreerimise käigus saadud osaleja tunnuskood kehtib ka taotlemisel programmi „Erasmus+“ raames.
    2. Riiklike büroode hallatavate meetmete puhul peavad taotlejad (kui nad ei ole seda veel teinud) registreeruma programmi „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse organisatsioonide registreerimise süsteemis (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc) ning saama organisatsiooni tunnuskoodi.
  2. Kontrollimine, kas asjaomase meetme/valdkonna puhul on täidetud programmi kriteeriumid.
  3. Finantstingimustele vastavuse kontrollimine.
  4. Taotlusvormi täitmine ja esitamine.