Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

See veebileht ei kajasta veel Erasmus+ 2022. aasta programmijuhendi sisu. Saate 2022. aasta täieliku programmijuhendi oma valitud keeles PDFina alla laadida selle lehekülje paremas servas asuvalt ribalt „Download“.

Mida on vaja teha programmi Erasmus+ Taotluse esitamiseks?

Programmi „Erasmus+“ projekti esitamiseks peavad taotlejad läbima allpool kirjeldatud neli etappi.

1) Registreerimine. Iga taotleja peab olema järgmisel viisil registreeritud.

  • Rakendusameti hallatavate meetmete puhul peavad taotlejad, seotud üksused ja assotsieerunud partnerid registreeruma rahastus- ja hankeportaalis ning saama osaleja tunnuskoodi. Organisatsioonid/rühmad, kes on juba saanud osaleja tunnuskoodi muudes ELi programmides osalemisel, ei pea uuesti registreeruma. Selle varasema registreerimise käigus saadud osaleja tunnuskood kehtib ka taotlemisel programmi „Erasmus+“ raames.
  • Riiklike büroode hallatavate meetmete puhul peavad taotlejad (kui nad ei ole seda veel teinud) registreeruma programmi „Erasmus+“ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse organisatsioonide registreerimise süsteemis (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc) ning saama organisatsiooni tunnuskoodi.

2) Kontrollimine, kas asjaomase meetme/valdkonna puhul on täidetud programmi kriteeriumid.

3) Finantstingimustele vastavuse kontrollimine.

4) Taotlusvormi täitmine ja esitamine.