Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Kuidas programmi „Erasmus+“ Taotlus esitada?

Programmi „Erasmus+“ projekti esitamiseks peavad taotlejad läbima allpool kirjeldatud neli etappi.

  1. Registreerimine. Iga taotleja peab olema järgmisel viisil registreeritud.
    1. Rakendusameti hallatavate meetmete puhul peavad taotlejad, seotud üksused ja liitunud partnerid registreeruma rahastus- ja hankeportaalis 1 ning saama osaleja tunnuskoodi (PIC) 2 . Organisatsioonid/rühmad, kes on juba saanud osaleja tunnuskoodi muudes ELi programmides osalemisel, ei pea uuesti registreeruma. Selle varasema registreerimise käigus saadud osaleja tunnuskood kehtib ka taotlemisel programmi „Erasmus+“ raames.
    2. Riiklike büroode hallatavate meetmete puhul peavad taotlejad (kui nad ei ole seda veel teinud) registreeruma programmi „Erasmus+“ ja Euroopa solidaarsuskorpuse organisatsioonide registreerimise süsteemis (https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc) ning saama organisatsiooni tunnuskoodi.
  2. Kontrollimine, kas asjaomase meetme/valdkonna puhul on täidetud programmi kriteeriumid.
  3. Finantstingimustele vastavuse kontrollimine.
  4. Taotlusvormi täitmine ja esitamine.