Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Doorzoek de gids

Deze webpagina geeft nog geen weergave van de inhoud van de programmagids van Erasmus+ 2023.

Maar u kunt de volledige gids voor 2023 in de door u gekozen taal in pdf-formaat downloaden door te klikken op “Download” op de rechterkant van deze pagina.

Hoe een Erasmus+ Aanvraag indienen?

Aanvragers die een Erasmus+-project willen indienen, moeten de volgende vier stappen uitvoeren:

  1. registratie: elke aanvrager moet als volgt zijn geregistreerd:
    1. Voor acties die door het Uitvoerend Agentschap worden beheerd, moeten aanvragers, gelieerde entiteiten en geassocieerde partners zich registreren op het portaal Funding & tender opportunities (FTOP)1 en een identificatiecode voor deelnemers (PIC)2 ontvangen. Organisaties/groepen die door hun deelname aan andere EU-programma’s reeds een PIC hebben ontvangen, hoeven zich niet opnieuw te registreren. De PIC van deze vorige registratie is ook geldig voor het indienen van aanvragen in het kader van Erasmus+;
    2. Voor acties die door nationale agentschappen worden beheerd, moeten aanvragers, voor zover zij dat nog niet hebben gedaan, zich registreren via het registratiesysteem https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc voor organisaties voor Erasmus+ en het Europees Solidariteitskorps en een Organisatie-ID verkrijgen;
  2. nagaan of is voldaan aan de criteria van het programma voor de actie/het gebied in kwestie;
  3. de financiële voorwaarden controleren;
  4. het aanvraagformulier invullen en indienen.