Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Kaip pateikti „Erasmus+“ projekto paraišką?

Pareiškėjai, norintys teikti paraišką dėl „Erasmus+“ projekto, turi vadovautis šiais keturiais etapais:

  1. užsiregistruoti. Registracija vyksta taip:
    1. Kai veiksmus administruoja vykdomoji įstaiga, pareiškėjai, susiję subjektai ir asocijuotieji partneriai privalo užsiregistruoti portale „Funding and Tender Opportunities Portal“1 ir gauti dalyvio identifikacinį kodą (angl. PIC)2 . Organizacijoms ar grupėms, kurioms dalyvaujant kitose ES programose PIC jau buvo suteiktas, iš naujo registruotis nereikia. Šis anksčiau užsiregistravus suteiktas PIC kodas galioja ir teikiant paraiškas pagal programą „Erasmus+“;
    2. Nacionalinių agentūrų valdomų veiksmų atveju pareiškėjai turi, jei to dar nepadarė, užsiregistruoti per „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso organizacijų registracijos sistemą adresu https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc ir gauti organizacijos ID.
  2. patikrinti, ar projektas atitinka atitinkamam veiksmui (sričiai) taikomus Programos kriterijus;
  3. patikrinti finansavimo sąlygas;
  4. užpildyti paraiškos formą ir ją pateikti.