Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Šis tinklalapis dar neatitinka 2023 m. programos „Erasmus+“ vadovo turinio.

Tačiau visą 2023 m. vadovą pasirinkta kalba galite parsisiųsti PDF formatu, spustelėję parsisiuntimo mygtuką šio puslapio dešinėje.

Ką daryti norint pateikti „Erasmus+“ projekto paraišką?

Pareiškėjai, norintys teikti paraišką dėl „Erasmus+“ projekto, turi vadovautis šiais keturiais etapais:

  1. užsiregistruoti. Registracija vyksta taip:
    1. Kai veiksmus administruoja vykdomoji įstaiga, pareiškėjai, susiję subjektai ir asocijuotieji partneriai privalo užsiregistruoti portale „Funding and Tender Opportunities Portal“ ir gauti dalyvio identifikacinį kodą (angl. PIC). Organizacijoms ar grupėms, kurioms dalyvaujant kitose ES programose PIC jau buvo suteiktas, iš naujo registruotis nereikia. Šis anksčiau užsiregistravus suteiktas PIC kodas galioja ir teikiant paraiškas pagal programą „Erasmus+“;
    2. Nacionalinių agentūrų valdomų veiksmų atveju pareiškėjai turi, jei to dar nepadarė, užsiregistruoti per „Erasmus+“ ir Europos solidarumo korpuso organizacijų registracijos sistemą adresu https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc ir gauti organizacijos ID.
  2.  patikrinti, ar projektas atitinka atitinkamam veiksmui (sričiai) taikomus Programos kriterijus;
  3. patikrinti finansavimo sąlygas;
  4. užpildyti paraiškos formą ir ją pateikti.