Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Search the guide

Miten Erasmus+ -Hakemus jätetään?

Hakijan, joka jättää Erasmus+ -hanketta koskevan hakemuksen, on suoritettava seuraavat neljä toimenpidettä:

  1. huolehdittava rekisteröinnistä. Jokaisen hakijan on rekisteröidyttävä seuraavasti:
    1. Toimeenpanoviraston hallinnoimat toiminnot: hakijoiden, sidosyhteisöjen ja liitännäiskumppanien on rekisteröidyttävä rahoitus- ja tarjouskilpailuportaalissa 1 saadakseen PIC-koodin (Participant Identification Code) 2 . Organisaatioiden tai ryhmien, jotka ovat jo saaneet PIC-koodin osallistuttuaan muihin EU-ohjelmiin, ei tarvitse rekisteröityä uudestaan. Aiemman rekisteröitymisen yhteydessä saatua PIC-koodia voidaan käyttää myös Erasmus+ -hakemuksessa.
    2. Kansallisten toimistojen hallinnoimat toiminnot: hakijoiden on rekisteröidyttävä – jos tätä ei ole jo tehty – Erasmus+ -ohjelman ja Euroopan solidaarisuusjoukkojen rekisteröintijärjestelmän kautta osoitteessa https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc saadakseen organisaatiotunnuksen (Organisation ID, OID).
  2. varmistettava, että hanke on kyseisen ohjelmatoimen ja sektorin sääntöjen mukainen
  3. varmistettava, että hanke täyttää taloudelliset edellytykset
  4. täytettävä hakulomake ja lähetettävä se.