Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Hur lämnar jag in en ansökan inom Erasmus+?

För att lämna in en ansökan inom Erasmus+ ska du följa de fyra steg som beskrivs nedan:

  1. Registrering. Alla sökande måste registreras enligt följande:
    1. För insatser som förvaltas av det centrala programkontoret måste sökande, anknutna enheter och associerade partner registrera sig på EU-portalen för finansiering och anbud (Funding and Tender Opportunities Portal) 1 och få en personlig identifieringskod (PIC) 2 . Organisationer/grupper som redan har fått en PIC genom sitt deltagande i andra EU-program behöver inte registrera sig på nytt. Den PIC-kod som erhölls vid den tidigare registreringen kan användas även vid ansökan inom Erasmus+.
    2. För insatser som förvaltas av nationella programkontor måste sökande som redan inte har gjort det registrera sig i registreringssystemet för organisationer https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc för Erasmus+ och den europeiska solidaritetskåren och få en identifieringskod för organisationen.
  2. Kontrollera att projektet uppfyller programmets kriterier för den aktuella insatsen eller det aktuella området.
  3. Kontrollera de ekonomiska villkoren.
  4. Fylla i och lämna in ansökningsblanketten.