Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Conas iarratas Eramus+ a chur isteach?

Ní mór d’iarratasóirí cloí leis na ceithre chéim a bhfuil tuairisc orthu thíos chun tionscadal Erasmus+ a chur isteach:

  1. Clárú. Ní mór do gach iarratasóir a bheith cláraithe mar a leanas:
    1. Maidir le gníomhaíochtaí atá á mbainistiú ag an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin, ní mór d’iarratasóir, eintitis chleamhnaithe agus comhpháirtithe comhlachaithe clárú ar an Tairseach um Dheiseanna Cistiúcháin agus Tairisceana (TDCT)1 agus ní mór dóibh Cód Sainaitheantais Rannpháirtí (CSR) a fháil2 . Eagraíochtaí/grúpaí a fuair cód cheana féin trína rannpháirtíocht i gcláir eile den Aontas Eorpach, ní mór dóibh clárú arís. Tá an cód a fuair siad ón gclárú roimhe seo bailí freisin chun iarratas a dhéanamh faoi Erasmus+;
    2. Maidir le gníomhaíochtaí a bhainistíonn Gníomhaireachtaí Náisiúnta, ní mór d’iarratasóirí mura ndearna siad amhlaidh cheana, clárú trí chóras an chlárúcháin eagraíochta https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc le haghaidh Erasmus+ agus an Chóir Dlúthpháirtíochta Eorpaigh agus sainaitheantas eagraíochta a fháil.
  2. An chomhlíontacht le critéir an chláir a sheiceáil le haghaidh na gníomhaíochta/an réimse ábhartha;
  3. Na coinníollacha airgeadais a sheiceáil;
  4. An fhoirm iarratais a líonadh isteach agus an fhoirm iarratais a chur isteach.