Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Din il-paġna web għadha ma tirriflettix il-kontenut tal-Gwida tal-Programm Erasmus+ 2023.

Madankollu, tista’ tiddawnlowdja l-gwida sħiħa għall-2023 bħala PDF fil-lingwa li għażilt permezz ta’ “Download” li tinsab fuq il-lemin ta’ din il-paġna.

Min jista’ jieħu sehem fil-programm Erasmus+?

L-individwi jikkostitwixxu l-popolazzjoni ewlenija fil-mira tal-Programm. Madankollu, il-Programm jilħaq lil dawn l-individwi l-aktar permezz ta’ organizzazzjonijiet, istituzzjonijiet, korpi jew gruppi li jorganizzaw tali attivitajiet. Għalhekk, il-kundizzjonijiet ta’ aċċess għall-Programm huma relatati ma’ dawn iż-żewġ atturi: il-“parteċipanti” (individwi li jipparteċipaw fil-Programm) u l-“organizzazzjonijiet parteċipanti” (li jinkludu gruppi informali u persuni li jaħdmu għal rashom1 ). Kemm għall-parteċipanti kif ukoll għall-organizzazzjonijiet parteċipanti, il-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni jiddependu fuq il-pajjiż li jkunu bbażati fih.

Parteċipanti f’attivitajiet tal-proġetti tal-ERASMUS+:

Bħala regola ġenerali, il-parteċipanti fil-proġetti tal-Erasmus+ iridu jkunu stabbiliti fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm. Xi Azzjonijiet, b’mod partikolari fl-oqsma tal-edukazzjoni għolja, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, u ż-żgħażagħ, huma miftuħa wkoll għal parteċipanti minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm.

Il-kundizzjonijiet speċifiċi għall-parteċipazzjoni fi proġett tal-Erasmus+ jiddependu fuq it-tip ta’ Azzjoni kkonċernata.

F’termini ġenerali, il-gruppi fil-mira ewlenin huma:

  • Għal proġetti rilevanti fil-qasam tal-edukazzjoni għolja, il-miri ewlenin huma: l-istudenti tal-edukazzjoni għolja (ċiklu qasir, l-ewwel, it-tieni jew it-tielet ċiklu), l-għalliema u l-professuri tal-edukazzjoni għolja, il-persunal ta’ istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja, il-ħarrieġa u l-professjonisti fl-intrapriżi;
  • Għal proġetti rilevanti fil-qasam tat-taħriġ u l-edukazzjoni vokazzjonali, il-miri ewlenin huma: l-apprendisti u l-istudenti fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, il-professjonisti u l-ħarrieġa fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, il-persunal ta’ organizzazzjonijiet inizjali tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, il-ħarrieġa u l-professjonisti fl-intrapriżi;
  • Għal proġetti rilevanti fil-qasam tal-edukazzjoni skolastika, il-miri ewlenin huma: il-mexxejja fl-iskejjel, l-għalliema fl-iskejjel u l-persunal fl-iskejjel, l-istudenti tal-iskola fl-edukazzjoni preprimarja, tal-primarja u tas-sekondarja;
  • Għal proġetti rilevanti fil-qasam tal-edukazzjoni għall-adulti, il-miri ewlenin huma: il-membri ta’ organizzazzjonijiet tal-edukazzjoni għall-adulti mhux vokazzjonali, il-ħarrieġa, il-persunal u l-istudenti fl-edukazzjoni għall-adulti mhux vokazzjonali;
  • Għal proġetti rilevanti fil-qasam taż-żgħażagħ, il-miri prinċipali huma: iż-żgħażagħ li għandhom bejn 13 u 30 sena2 , il-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ, il-persunal u l-membri ta’ organizzazzjonijiet attivi fil-qasam taż-żgħażagħ;
  • Għal proġetti rilevanti fil-qasam tal-isport, il-miri ewlenin huma: il-professjonisti u l-voluntiera fil-qasam tal-isport, l-atleti u l-kowċijiet.

Għal aktar dettalji dwar il-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni f’kull Azzjoni speċifika, jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti B ta’ din il-Gwida.

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli

Il-proġetti tal-Erasmus+ huma sottomessi u ġestiti mill-organizzazzjonijiet parteċipanti. Jekk jintgħażel proġett, l-organizzazzjoni applikanti ssir benefiċjarju ta’ għotja tal-Erasmus+. Il-benefiċjarji jiffirmaw ftehim ta’ għotja li jintitolahom biex jirċievu appoġġ finanzjarju għat-twettiq tal-proġett tagħhom (il-ftehimiet ta’ għotja mhumiex iffirmati ma’ parteċipanti individwali).

Bħala regola ġenerali, l-organizzazzjonijiet li jipparteċipaw fil-proġetti tal-Erasmus+ iridu jkunu stabbiliti fi Stat Membru tal-UE jew f’pajjiż terz assoċjat mal-Programm. Xi Azzjonijiet huma miftuħa wkoll għall-organizzazzjonijiet parteċipanti minn pajjiżi terzi mhux assoċjati mal-Programm, b’mod partikolari fil-qasam tal-edukazzjoni għolja, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, u ż-żgħażagħ.

Il-kundizzjonijiet speċifiċi għall-parteċipazzjoni fi proġett tal-Erasmus+ jiddependu mit-tip ta’ Azzjoni appoġġata mill-Programm. F’termini ġenerali, il-Programm huwa miftuħ għal kwalunkwe organizzazzjoni attiva fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ jew l-isport. Diversi azzjonijiet huma miftuħa wkoll għall-parteċipazzjoni ta’ atturi oħra fis-suq tax-xogħol.

Għal aktar dettalji, jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti B ta’ din il-Gwida.

  • 1 Il-persuni fiżiċi mhumiex eliġibbli li japplikaw direttament għal għotja mal-Aġenziji Nazzjonali tal-Erasmus+ jew mal-Aġenzija Eżekuttiva EACEA (bl-eċċezzjoni ta’ persuni li jaħdmu għal rashom (jiġifieri kummerċjanti waħdiena, fejn il-kumpanija ma jkollhiex personalità ġuridika separata minn dik tal-persuna fiżika). Entitajiet li ma għandhomx personalità ġuridika skont il-liġi nazzjonali tagħhom jistgħu jipparteċipaw b’mod eċċezzjonali, dment li r-rappreżentanti tagħhom ikollhom il-kapaċità jassumu obbligi ġuridiċi f’isimhom, u li dawn joffru garanziji għall-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE li huma ekwivalenti għal dawk offruti minn persuni ġuridiċi.) . Korpi tal-UE (bl-eċċezzjoni taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni Ewropea) ma jistgħux ikunu parti mill-konsorzju
  • 2 Japplikaw limiti differenti ta’ età skont it-tipi differenti ta’ attivitajiet. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti B ta’ din il-Gwida. Jekk jogħġbok qis ukoll dawn li ġejjin: limiti baxxi tal-età - il-parteċipanti jridu jkunu laħqu l-età minima fid-data tal-bidu tal-attività. limiti massimi tal-età - il-parteċipanti ma jridux ikunu ikbar mill-età massima indikata fid-data tal-bidu tal-attività.