Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Min jista’ jieħu sehem fil-programm Erasmus+?

L-individwi jikkostitwixxu l-popolazzjoni ewlenija fil-mira tal-Programm. Madankollu, il-Programm jilħaq lil dawn l-individwi l-aktar permezz ta’ organizzazzjonijiet, istituzzjonijiet, korpi jew gruppi li jorganizzaw tali attivitajiet. Għalhekk, il-kundizzjonijiet ta’ aċċess għall-Programm huma relatati ma’ dawn iż-żewġ atturi: il-“parteċipanti” (individwi li jipparteċipaw fil-Programm) u l-“organizzazzjonijiet parteċipanti” (inklużi gruppi informali u persuni li jaħdmu għal rashom[1]). Kemm għall-parteċipanti kif ukoll għall-organizzazzjonijiet parteċipanti, il-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni jiddependu fuq il-pajjiż li jkunu bbażati fih.

Parteċipanti fl-attivitajiet tal-proġett Erasmus+:

Bħala regola ġenerali, il-parteċipanti fil-proġetti Erasmus+ iridu jkunu stabbiliti f’Pajjiż tal-Programm. Xi Azzjonijiet, b’mod partikolari fl-oqsma tal-edukazzjoni għolja, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, u ż-żgħażagħ, huma miftuħa wkoll għal parteċipanti mill-Pajjiżi Sħab.

Il-kundizzjonijiet speċifiċi għall-parteċipazzjoni fi proġett ta’ Erasmus+ jiddependu fuq it-tip ta’ Azzjoni kkonċernata.

F’termini ġenerali, il-gruppi fil-mira prinċipali huma:

 • Għal proġetti rilevanti fil-qasam tal-edukazzjoni għolja, il-miri ewlenin huma: studenti tal-edukazzjoni għolja (ċiklu qasir, l-ewwel, it-tieni jew it-tielet ċiklu), għalliema u professuri tal-edukazzjoni għolja, persunal ta’ istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja, ħarrieġa u professjonisti fl-intrapriżi;
 • Għal proġetti rilevanti fil-qasam tat-taħriġ u l-edukazzjoni vokazzjonali, il-miri ewlenin huma: apprendisti u studenti fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, professjonisti u ħarrieġa fl-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, persunal ta’ organizzazzjonijiet inizjali tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, ħarrieġa u professjonisti fl-intrapriżi;
 • Għal proġetti rilevanti fil-qasam tal-edukazzjoni skolastika, il-miri ewlenin huma: mexxejja fl-iskejjel, għalliema fl-iskejjel u l-persunal fl-iskejjel, studenti fl-edukazzjoni preprimarja, tal-primarja u tas-sekondarja;
 • Għal proġetti rilevanti fil-qasam tal-edukazzjoni għall-adulti, il-miri ewlenin huma: membri ta’ organizzazzjonijiet tal-edukazzjoni għall-adulti mhux vokazzjonali, ħarrieġa, persunal u studenti fl-edukazzjoni għall-adulti mhux vokazzjonali;
 • Għal proġetti rilevanti fil-qasam taż-żgħażagħ, il-miri prinċipali huma: żgħażagħ li għandhom bejn it-13 u t-30 sena[2], il-persuni li jaħdmu maż-żgħażagħ, persunal u membri ta’ organizzazzjonijiet attivi fil-qasam taż-żgħażagħ;
 • Għal proġetti rilevanti fil-qasam tal-isport, il-miri ewlenin huma: professjonisti u voluntiera fil-qasam tal-isport, atleti u kowċijiet.

Għal aktar dettalji dwar il-kundizzjonijiet għall-parteċipazzjoni f’kull Azzjoni speċifika, jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti B ta’ din il-Gwida.

Organizzazzjonijiet parteċipanti eliġibbli

Il-proġetti ta’ Erasmus+ huma ppreżentati u ġestiti mill-organizzazzjonijiet parteċipanti. Jekk jintgħażel proġett, l-organizzazzjoni applikanti ssir benefiċjarju ta’ għotja Erasmus+. Il-benefiċjarji jiffirmaw ftehim ta’ għotja jew jiġu nnotifikati dwar deċiżjoni ta’ għotja li tintitolahom biex jirċievu appoġġ finanzjarju għat-twettiq tal-proġett tagħhom (ftehimiet ta’ għotja mhumiex iffirmati ma’ parteċipanti individwali).

Bħala regola ġenerali, l-organizzazzjonijiet li jieħdu sehem fi proġetti ta’ Erasmus+ iridu jiġu stabbiliti f’Pajjiż tal-Programm. Xi Azzjonijiet huma miftuħa wkoll għall-organizzazzjonijiet parteċipanti mill-Pajjiżi Sħab, b’mod partikolari fil-qasam tal-edukazzjoni għolja, l-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali, u ż-żgħażagħ[3].

Il-kundizzjonijiet speċifiċi għall-parteċipazzjoni fi proġett ta’ Erasmus+ jiddependu mit-tip ta’ Azzjoni appoġġata mill-Programm. F’termini ġenerali, il-Programm huwa miftuħ għal kwalunkwe organizzazzjoni attiva fl-oqsma tal-edukazzjoni, it-taħriġ, iż-żgħażagħ jew l-isport. Diversi azzjonijiet huma miftuħa wkoll għall-parteċipazzjoni ta’ atturi oħra fis-suq tax-xogħol.

Għal aktar dettalji, jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti B ta’ din il-Gwida.

 1. Il-persuni fiżiċi mhumiex eliġibbli li japplikaw direttament għal għotja mal-Aġenziji Nazzjonali tal-Erasmus+ jew mal-Aġenzija Eżekuttiva EACEA (bl-eċċezzjoni ta’ persuni li jaħdmu għal rashom (jiġifieri kummerċjanti waħdanin, fejn il-kumpanija ma jkollhiex personalità ġuridika separata minn dik tal-persuna fiżika).

  Entitajiet li ma għandhomx personalità ġuridika skont il-liġi nazzjonali tagħhom jistgħu jipparteċipaw b’mod eċċezzjonali, dment li r-rappreżentanti tagħhom ikollhom il-kapaċità jassumu obbligi ġuridiċi f’isimhom, u li dawn joffru garanziji għall-protezzjoni tal-interessi finanzjarji tal-UE li huma ekwivalenti għal dawk offruti minn persuni ġuridiċi. .

  Korpi tal-UE (bl-eċċezzjoni taċ-Ċentru Konġunt tar-Riċerka tal-Kummissjoni Ewropea) ma jistgħux ikunu parti mill-konsorzju

 2. Japplikaw limiti differenti ta’ età skont it-tipi differenti ta’ attivitajiet. Għal aktar informazzjoni jekk jogħġbok ikkonsulta l-Parti B ta’ din il-Gwida. Jekk jogħġbok qis ukoll dawn li ġejjin:

  limiti inferjuri tal-età - il-parteċipanti jridu jkunu laħqu l-età minima fid-data tal-bidu tal-attività.

  limiti superjuri tal-età - il-parteċipanti ma jridux ikunu ikbar mill-età massima indikata fid-data tal-bidu tal-attività.