Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Ez a weboldal még nem tükrözi a 2023. évi Erasmus+ pályázati útmutató tartalmát.

A jobb oldalon található „Download” (Letöltés) gombra kattintva azonban már letölthető a 2023. évi teljes útmutató. Válassza ki, hogy melyik nyelven szeretné megjeleníteni a PDF-dokumentumot.

Ki vehet részt az Erasmus+ programban?

A program fő célcsoportját egyének képezik. A program ezeket az egyéneket azonban az ilyen tevékenységeket szervező intézményeken/szervezeteken, intézeteken, szerveken vagy csoportokon keresztül éri el. A programban való részvétel feltételeit tehát a szereplők alábbi két csoportjával kapcsolatban kell meghatározni: a „résztvevők” (a programban részt vevő személyek) és a „részt vevő szervezetek/intézmények” (ideértve az informális csoportokat és az

önfoglalkoztató személyeket is1 ). A részvétel feltételei mind a résztvevők, mind a részt vevő szervezetek/intézmények esetében attól függnek, hogy melyik országban van az állandó lakóhelyük vagy a székhelyük. 

Az Erasmus+ projekttevékenységek résztvevői:

Általános szabályként az Erasmus+ projektek résztvevőinek valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell székhellyel rendelkezniük. Egyes pályázattípusok azonban – különösen a felsőoktatás, a szakképzés és az ifjúság területén – a programhoz nem társult harmadik országokból származó résztvevők számára is nyitva állnak.

Az Erasmus+ projektekben való részvétel konkrét feltételei az adott pályázattípustól függnek.

Általánosságban elmondható, hogy a fő célcsoportok a következők:

 • Felsőoktatási projektek esetében a fő célcsoportok a következők: felsőoktatásban (rövid ciklusú képzésben, első, második vagy harmadik ciklusban) részt vevő hallgatók, felsőoktatásban oktató tanárok és egyetemi tanárok, felsőoktatási intézmények munkatársai/szakemberei/oktatói, vállalkozásoknál tevékenykedő oktatók és szakemberek;
 • Szakképzési projektek esetében a fő célcsoportok a következők: szakképzésben részt vevő tanulószerződéses tanulók és hallgatók, valamint az e szektorban tevékenykedő szakemberek és oktatók, az iskolarendszerű szakmai alapképzési intézmények munkatársai/szakemberei/oktatói, vállalkozásoknál tevékenykedő oktatók és szakemberek;
 • Köznevelési projektek esetében a fő célcsoportok a következők: intézményvezetők, iskolai tanárok és iskolai munkatársak/szakemberek/oktatók, iskolai előkészítőn, illetve alapfokú és középfokú oktatásban részt vevő tanulók;
 • Felnőttoktatási projektek esetében a fő célcsoportok a következők: felnőttek nem szakmai oktatásával foglalkozó szervezetek/intézmények tagjai, nem szakmai felnőttoktatásban tevékenykedő oktatók, munkatársak/szakemberek/oktatók és tanulók;
 • Ifjúsági projektek esetében a fő célcsoportok a következők: 13–30 éves fiatalok2 , ifjúságsegítők, az ifjúsági szektorban tevékenykedő szervezetek/intézmények munkatársai/szakemberei/oktatói és tagjai;
 • Sporttal kapcsolatos projektek esetében a fő célcsoportok a következők: a sport területén tevékenykedő szakemberek és önkéntesek, sportolók és edzők.

Az egyes pályázattípusokban való részvétel részletesebb feltételei a pályázati útmutató B. részében találhatók.

Támogatható részt vevő szervezetek/intézmények

Az Erasmus+ projekteket a részt vevő szervezetek/intézmények nyújtják be és bonyolítják le. Ha a benyújtott projektet kiválasztják, akkor a pályázó szervezet/intézmény lesz az Erasmus+ támogatás kedvezményezettje. A kedvezményezettek támogatási megállapodást írnak alá, amely feljogosítja őket a projekt megvalósításához nyújtandó pénzügyi támogatásra (az egyéni résztvevők nem írnak alá támogatási megállapodást).

Általános szabályként az Erasmus+ projektekben részt vevő szervezeteknek/intézményeknek valamely uniós tagállamban vagy a programhoz társult harmadik országban kell székhellyel rendelkezniük. Egyes tevékenységtípusok azonban, különösen a felsőoktatás, a szakképzés, valamint az ifjúság terén a programhoz nem társult harmadik országok szervezetei/intézményei számára is nyitva állnak.

Az Erasmus+ projektekben való részvétel konkrét feltételei a program által támogatott pályázattípustól függnek. A program általában minden, az oktatás, képzés, ifjúság vagy sport területén tevékenykedő szervezet/intézmény számára nyitva áll. Számos pályázattípusban a munkaerőpiac egyéb szereplői is részt vehetnek.

Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató B. részében találhatók további információk.

 • 1

  Természetes személyek nem pályázhatnak közvetlenül az Erasmus+ nemzeti irodákhoz vagy az EACEA Végrehajtó Ügynökségéhez (kivéve az önfoglalkoztató személyeket, azaz az egyéni vállalkozókat, ahol a vállalat nem rendelkezik a természetes személy jogi személyiségétől elkülönülő jogi személyiséggel).

  Az alkalmazandó nemzeti jog értelmében jogi személyiséggel nem rendelkező jogalanyok csak akkor vehetnek részt kivételesen, ha képviselőik képesek jogi kötelezettségeket vállalni a nevükben, és az Unió pénzügyi érdekeinek védelme szempontjából ugyanolyan garanciákat nyújtani, mint a jogi személyek.) .

  Az uniós szervek (az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontja kivételével) nem lehetnek a konzorcium tagjai.

 • 2

  A különböző tevékenységtípusokra különböző korhatárok alkalmazandók. Ezzel kapcsolatosan a pályázati útmutató B. részében találhatók további információk. Külön felhívjuk a figyelmet a következőkre: 

  alsó korhatár: a résztvevőknek a tevékenység kezdő időpontjáig be kell tölteniük az alsó korhatárként megadott életkort.

  felső korhatár: a résztvevők a tevékenység kezdőnapján nem lehetnek idősebbek a felső korhatárként megadott életkornál.