Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Cine poate participa la Programul Erasmus+?

Persoanele fizice constituie principala populație-țintă a programului. Aceste persoane pot participa la program, în principal, prin intermediul unor organizații, instituții, organisme sau grupuri care organizează activități sprijinite prin programul Erasmus+. Condițiile de acces la program se referă, prin urmare, la următorii doi actori: „participanții” (persoane care participă la activitățile proiectelor Erasmus+ și care pot primi o parte din grantul Uniunii Europene destinat să le acopere costurile de participare) și [fn]„organizațiile participante”[ft/]

Persoanele fizice nu sunt eligibile pentru a solicita în mod direct un grant agențiilor naționale Erasmus+ sau Agenției Executive EACEA, cu excepția lucrătorilor independenți, și anume comercianții independenți în cazul cărora întreprinderea nu are personalitate juridică separată de persoana fizică).

Entitățile care nu au personalitate juridică în temeiul legislației naționale aplicabile pot participa în mod excepțional, cu condiția ca reprezentanții lor să aibă capacitatea de a-și asuma obligații legale în numele acestora și de a oferi garanții pentru protecția intereselor financiare ale UE, echivalente cu cele oferite de persoanele juridice.

Organismele UE (cu excepția Centrului Comun de Cercetare al Comisiei Europene) nu pot face parte din consorțiu.

[/fn] (inclusiv grupuri informale de tineri implicați într-un proiect Erasmus+, fie în calitate de solicitanții, fie în calitate de parteneri sau lucrători independenți). Atât pentru participanți, cât și pentru organizațiile participante, condițiile de participare depind de țara în care sunt stabiliți. 

Participanții la activitățile Proiectelor Erasmus+

Ca regulă generală, participanții la proiectele Erasmus+ trebuie să fie stabiliți într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program. Unele acțiuni, în special în domeniul învățământului superior, al educației și formării profesionale, al tineretului și al sportului, sunt deschise și participanților din țări terțe care nu sunt asociate la program.

Condițiile specifice de participare la un proiect Erasmus+ depind de tipul de acțiune avut în vedere.

În general, principalele grupuri-țintă sunt:

  • pentru proiectele relevante în domeniul învățământului superior, grupurile-țintă principale sunt: studenții din învățământul superior (ciclul scurt, primul, al doilea sau al treilea ciclu), cadrele didactice de rang inferior și superior din învățământul superior, personalul din instituțiile de învățământ superior, formatorii și profesioniștii din întreprinderi;
  • pentru proiectele relevante în domeniul educației și formării profesionale, grupurile-țintă principale sunt: ucenicii și elevii din domeniul educației și formării profesionale, profesioniștii și formatorii din domeniul educației și formării profesionale, personalul organizațiilor de educație și formare profesională inițială, formatorii și profesioniștii din întreprinderi;
  • pentru proiectele relevante în domeniul educației școlare, grupurile-țintă principale sunt: directorii de școli, cadrele didactice și personalul din școli, elevii din învățământul preșcolar, primar și secundar;
  • pentru proiectele relevante în domeniul educației adulților, grupurile-țintă principale sunt: membrii organizațiilor de educație a adulților fără scop profesional, formatorii, personalul și cursanții din domeniul educației adulților fără scop profesional; pentru proiectele relevante în domeniul tineretului, grupurile-țintă principale sunt: tinerii cu vârste cuprinse între [fn]13 ani și 30 de ani[ft/] Se aplică limite de vârstă diferite, în funcție de diferitele tipuri de activități. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea B din prezentul ghid. De asemenea, vă rugăm să aveți în vedere următoarele: 
  • limite inferioare de vârstă - participanții trebuie să fi împlinit vârsta minimă la data de începere a activității.
  • limite superioare de vârstă – participanții nu trebuie să depășească vârsta maximă indicată la data de începere a activității.[/fn], lucrătorii de tineret, personalul și membrii organizațiilor active în domeniul tineretului;
  • pentru proiectele relevante în domeniul sportului, grupurile-țintă principale sunt: profesioniștii și voluntarii din domeniul sportului, sportivii și antrenorii.

Pentru mai multe detalii cu privire la condițiile de participare la fiecare acțiune specifică, vă rugăm să consultați partea B din prezentul ghid.

Organizațiile participante

Proiectele Erasmus+ sunt depuse și puse în aplicare de organizațiile participante. În cazul în care un proiect este selectat, organizația solicitantă devine beneficiarul unui grant Erasmus+. Beneficiarii semnează un acord de grant care le oferă dreptul de a primi sprijin financiar pentru a-și pune în aplicare proiectul.

Ca regulă generală, organizațiile participante la proiectele Erasmus+ trebuie să fie stabilite într-un stat membru al UE sau într-o țară terță asociată la program. Unele acțiuni sunt deschise și organizațiilor participante din țări terțe care nu sunt asociate la program, în special celor din domeniul învățământului superior, al educației și formării profesionale, al tineretului și al sportului.

Condițiile specifice pentru participarea la un proiect Erasmus+ depind de tipul acțiunii sprijinite de program. În termeni generali, programul este deschis oricărei organizații active în domeniul educației, formării, tineretului sau sportului. Mai multe acțiuni sunt deschise, de asemenea, participării altor actori de pe piața muncii.

Pentru detalii suplimentare, vă rugăm să consultați partea B din prezentul ghid.