Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Tko može sudjelovati u programu Erasmus+?

Iako su glavna ciljna populacija programa pojedinci, s programom ih uglavnom povezuju organizacije, ustanove, tijela ili skupine koje organiziraju takve aktivnosti. Program je stoga otvoren za dva tipa dionika: „sudionike” (pojedince koji sudjeluju u programu) i „organizacije sudionice” (uključujući neformalne skupine i samozaposlene osobe[1]). Uvjeti za sudjelovanje sudionika i organizacija sudionica ovise o zemlji u kojoj imaju prebivalište odnosno poslovni nastan.

Sudionici u projektnim aktivnostima programa Erasmus+

Sudionici u Erasmus+ projektima u načelu moraju imati prebivalište u zemlji sudionici programa. Neke aktivnosti, posebno u području visokog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i mladih, otvorene su i za sudionike iz partnerskih zemalja.

Uvjeti za sudjelovanje u Erasmus+ projektu ovise o vrsti predmetne aktivnosti.

Općenito, glavne ciljne skupine su sljedeće:

 • za projekte u području visokog obrazovanja glavne su ciljne skupine studenti (na kratkom stručnom studiju, preddiplomskom, diplomskom ili doktorskom studiju), nastavnici, sveučilišni profesori, osoblje visokih učilišta, predavači i stručnjaci u poduzećima
 • za projekte u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja glavne su ciljne skupine naučnici i studenti u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, stručnjaci i nastavnici u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju, osoblje organizacija za početno strukovno obrazovanje i osposobljavanje, predavači i stručnjaci u poduzećima
 • za projekte u području odgoja i općeg obrazovanja glavne su ciljne skupine ravnatelji, učitelji, nastavnici i odgojno-obrazovni djelatnici, učenici u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju
 • za projekte u području obrazovanja odraslih glavne su ciljne skupine članovi organizacija za nestrukovno obrazovanje odraslih, predavači, osoblje i polaznici nestrukovnog obrazovanja odraslih
 • za projekte u području mladih glavne su ciljne skupine mladi od 13 do 30 godina[2], osobe koje rade s mladima, osoblje i članovi organizacija aktivnih u području mladih
 • za projekte u području sporta glavne su ciljne skupine stručnjaci i volonteri u području sporta, sportaši i treneri.

Više pojedinosti o uvjetima za sudjelovanje u svakoj od aktivnosti potražite u dijelu B ovog Vodiča.

Prihvatljive organizacije sudionice

Projekte Erasmus+ prijavljuju i vode organizacije sudionice. Ako je projekt odabran, organizacija prijaviteljica postaje korisnik bespovratnih sredstava programa Erasmus+. Korisnici potpisuju ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava ili ih se obavješćuje o odluci o bespovratnim sredstvima. Na temelju toga imaju pravo na financijsku potporu za provedbu projekta (ugovori o dodjeli bespovratnih sredstava ne potpisuju se s pojedincima).

Organizacije sudionice u Erasmus+ projektima u načelu moraju imati poslovni nastan u zemlji sudionici programa. U nekim aktivnostima mogu sudjelovati i organizacije sudionice iz partnerskih zemalja, posebno u području visokog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja i mladih[3].

Uvjeti za sudjelovanje u Erasmus+ projektu ovise o vrsti aktivnosti koja se podupire u okviru programa. Općenito govoreći, u programu može sudjelovati bilo koja organizacija koja djeluje u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih ili sporta. U nekim aktivnostima mogu sudjelovati i drugi akteri na tržištu rada.

Više pojedinosti potražite u dijelu B ovog Vodiča.

 1. Fizičke osobe nemaju pravo izravno podnijeti zahtjev za bespovratna sredstva nacionalnim agencijama za program Erasmus+ ni Izvršnoj agenciji EACEA-i (osim samozaposlenih osoba, tj. samostalnih poduzetnika ako društvo nema pravnu osobnost odvojenu od pravne osobnosti fizičke osobe).

  Subjekti koji nemaju pravnu osobnost na temelju svojeg nacionalnog prava iznimno mogu sudjelovati pod uvjetom da njihovi zastupnici mogu preuzeti pravne obveze u njihovo ime i da jamče jednaku zaštitu financijskih interesa Unije kao i pravne osobe.

  Tijela EU-a (osim Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije) ne mogu biti dio konzorcija.

 2. Dobne granice se razlikuju ovisno o vrsti aktivnosti. Više informacija potražite u dijelu B ovog Vodiča. Treba uzeti u obzir i sljedeće:

  donja dobna granica – do datuma početka aktivnosti sudionici moraju doseći donju dobnu granicu

  gornja dobna granica – na datum početka aktivnosti sudionici ne smiju biti stariji od navedene gornje dobne granice.