Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Tko može sudjelovati u Programu Erasmus+?

Iako su glavna ciljna populacija programa pojedinci, s programom ih uglavnom povezuju organizacije, ustanove, tijela ili skupine koje organiziraju aktivnosti uz potporu programa Erasmus+. Program je stoga otvoren za dva tipa dionika: „sudionike” (pojedince koji sudjeluju u aktivnostima projekta u okviru programa Erasmus+ i koji mogu primiti dio bespovratnih sredstava EU-a namijenjenih pokrivanju njihovih troškova sudjelovanja) i „organizacije sudionice”1  (uključujući neformalne skupine mladih osoba uključenih u projekt u okviru programa Erasmus+, kao prijavitelji ili partneri i samozaposlene osobe). Uvjeti za sudjelovanje sudionika i organizacija sudionica ovise o zemlji u kojoj imaju prebivalište odnosno sjedište. 

Sudionici u projektnim aktivnostima Programa Erasmus+

Sudionici u Erasmus+ projektima u načelu moraju imati sjedište u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu. Neke aktivnosti, posebno u području visokog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te mladih i sporta, otvorene su i za sudionike iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu.

Uvjeti za sudjelovanje u Erasmus+ projektu ovise o vrsti aktivnosti.

Općenito, glavne ciljne skupine su sljedeće:

 • za projekte u području visokog obrazovanja glavne su ciljne skupine: studenti (na kratkom stručnom studiju, preddiplomskom, diplomskom ili doktorskom studiju), nastavnici, sveučilišni profesori, osoblje visokih učilišta, predavači i stručnjaci u poduzećima
 • za projekte u području strukovnog obrazovanja i osposobljavanja glavne su ciljne skupine: naučnici i učenici u SOO-u, stručnjaci i nastavnici u SOO-u, osoblje organizacija za početno strukovno obrazovanje i osposobljavanje, predavači i stručnjaci u poduzećima
 • za projekte u području odgoja i općeg obrazovanja glavne su ciljne skupine: ravnatelji, učitelji, nastavnici i odgojno-obrazovni djelatnici, učenici u predškolskom, osnovnoškolskom i srednjoškolskom obrazovanju
 • za projekte u području obrazovanja odraslih glavne su ciljne skupine: članovi organizacija za nestrukovno obrazovanje odraslih, predavači, osoblje i polaznici nestrukovnog obrazovanja odraslih
 • za projekte u području mladih glavne su ciljne skupine: mladi od 13 do 30 godina2 , osobe koje rade s mladima, osoblje i članovi organizacija aktivnih u području mladih
 • za projekte u području sporta glavne su ciljne skupine: stručnjaci i volonteri u području sporta, sportaši i treneri.

Više pojedinosti o uvjetima za sudjelovanje u svakoj od aktivnosti potražite u dijelu B ovog vodiča.

Organizacije sudionice

Projekte Erasmus+ prijavljuju i provode organizacije sudionice. Ako je projekt odabran, organizacija prijaviteljica postaje korisnik bespovratnih sredstava programa Erasmus+. Korisnici potpisuju ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, na temelju kojeg imaju pravo na financijsku potporu za provedbu projekta.

Organizacije sudionice u Erasmus+ projektima u načelu moraju imati sjedište u državi članici EU-a ili trećoj zemlji pridruženoj programu. U nekim aktivnostima mogu sudjelovati i organizacije sudionice iz trećih zemalja koje nisu pridružene programu, posebno u području visokog obrazovanja, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja te mladih i sporta.

Uvjeti za sudjelovanje u Erasmus+ projektu ovise o vrsti aktivnosti koja se podupire u okviru programa. Općenito govoreći, u programu može sudjelovati bilo koja organizacija koja djeluje u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih ili sporta. U nekim aktivnostima mogu sudjelovati i drugi akteri na tržištu rada.

Više pojedinosti potražite u dijelu B ovog vodiča.

 • 1

  Fizičke osobe nemaju pravo izravno podnijeti zahtjev za bespovratna sredstva nacionalnim agencijama za program Erasmus+ ni Izvršnoj agenciji EACEA-i (osim samozaposlenih osoba, tj. samostalnih poduzetnika ako društvo nema pravnu osobnost odvojenu od pravne osobnosti fizičke osobe).

  Subjekti koji nemaju pravnu osobnost na temelju svojeg nacionalnog prava iznimno mogu sudjelovati pod uvjetom da njihovi zastupnici mogu preuzeti pravne obveze u njihovo ime i da jamče jednaku zaštitu financijskih interesa Unije kao i pravne osobe.

  Tijela EU-a (osim Zajedničkog istraživačkog centra Europske komisije) ne mogu biti dio konzorcija.

  ↩ back

 • 2  Dobne granice se razlikuju ovisno o vrsti aktivnosti. Više informacija potražite u dijelu B ovog vodiča. Treba uzeti u obzir i sljedeće: 
 • donja dobna granica – do datuma početka aktivnosti sudionici moraju doseći donju dobnu granicu
 • gornja dobna granica – na datum početka aktivnosti sudionici ne smiju biti stariji od navedene gornje dobne granice. ↩ back