Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Kdo lahko sodeluje v programu Erasmus+?

Posamezniki so glavna ciljna populacija programa. Program te posameznike doseže predvsem prek organizacij, institucij, organov ali skupin, ki organizirajo take aktivnosti. Pogoji dostopa do programa so torej povezani z naslednjima dvema skupinama akterjev: „udeleženci“ (posamezniki, ki sodelujejo v programu) in „sodelujočimi organizacijami“ (vključno z neformalnimi skupinami in samozaposlenimi osebami[1]). Za udeležence in sodelujoče organizacije so pogoji za udeležbo odvisni od države, kjer prebivajo ali imajo sedež.

Udeleženci aktivnosti programa Erasmus+:

Praviloma morajo udeleženci projektov Erasmus+ prebivati v državi programa. Udeleženci iz partnerskih držav lahko prav tako sodelujejo v nekaterih ukrepih, zlasti na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter mladine.

Posebni pogoji za sodelovanje v projektu Erasmus+ so odvisni od posamezne vrste ukrepa.

Spodaj so na splošno navedene glavne ciljne skupine:

 • za projekte na področju visokošolskega izobraževanja so glavne ciljne skupine: študenti v visokošolskem izobraževanju (kratki cikel, prva, druga ali tretja stopnja), učitelji, profesorji in osebje v visokošolskem izobraževanju ali visokošolske institucije, vodje usposabljanj in strokovnjaki v podjetjih;
 • za projekte na področju poklicnega izobraževanja in usposabljanja so glavne ciljne skupine: vajenci in dijaki poklicnega izobraževanja in usposabljanja, strokovnjaki in vodje usposabljanj v poklicnem izobraževanju in usposabljanju, osebje organizacij za začetno poklicno izobraževanje in usposabljanje, vodje usposabljanj in strokovnjaki v podjetjih;
 • za projekte na področju šolskega izobraževanja so glavne ciljne skupine: ravnatelji, šolski učitelji in osebje, otroci/učenci/dijaki v predšolskem, osnovnošolskem in srednješolskem izobraževanju;
 • za projekte na področju izobraževanja odraslih so glavne ciljne skupine: člani nepoklicnih organizacij za izobraževanje odraslih, vodje usposabljanj, osebje in učeči se v nepoklicnem izobraževanju odraslih;
 • za projekte na področju mladine so glavne ciljne skupine: mladi, stari od 13 do 30 let[2], mladinski delavci, osebje in člani organizacij, aktivni na področju mladine;
 • za projekte na področju športa so glavne ciljne skupine: strokovnjaki in prostovoljci na področju športa, športniki in trenerji.

Za več informacij o pogojih za udeležbo v posameznih ukrepih glej del B tega vodnika.

Upravičene sodelujoče organizacije

Predloge projektov Erasmus+ oddajo in upravljajo sodelujoče organizacije. Če je projekt izbran, postane organizacija prijaviteljica upravičena do nepovratnih sredstev Erasmus+. Upravičenci podpišejo sporazum o nepovratnih sredstvih ali pa so obveščeni o sklepu o nepovratnih sredstvih, na podlagi katerega prejmejo finančno podporo za uresničitev svojega projekta (posamezni udeleženci ne podpišejo sporazumov o nepovratnih sredstvih).

Praviloma morajo organizacije, ki sodelujejo v projektih Erasmus+, imeti sedež v državi programa. Sodelujoče organizacije iz partnerskih držav lahko prav tako sodelujejo v nekaterih ukrepih, zlasti na področju visokošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja in usposabljanja ter mladine[3].

Posebni pogoji za sodelovanje v projektu Erasmus+ so odvisni od posamezne vrste ukrepa, podprtega s programom. Na splošno lahko v programu sodelujejo vse organizacije, ki so aktivne na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine ali športa. Nekaterih ukrepov se lahko udeležijo tudi drugi akterji na trgu dela.

Za več informacij glej del B tega vodnika.

 1. Fizične osebe ne morejo neposredno zaprositi za nepovratna sredstva pri nacionalnih agencijah Erasmus+ ali izvajalski agenciji EACEA (kar ne velja za samozaposlene osebe (tj. samostojne podjetnike), če podjetje nima pravne osebnosti, ločene od fizične osebe).

  Subjekti, ki niso pravne osebe v skladu z domačim nacionalnim pravom, so lahko izjemoma udeleženci, če so njihovi predstavniki pooblaščeni, da v njihovem imenu prevzemajo pravne obveznosti in zagotavljajo jamstva za zaščito finančnih interesov EU, enakovredno zaščiti, ki jo zagotavljajo pravne osebe. .

  Organi EU (razen Skupnega raziskovalnega središča Evropske komisije) ne morejo biti člani konzorcija.

 2. Za posamezne vrste aktivnosti se uporabljajo različne starostne omejitve. Za več informacij glej del B tega vodnika. Upoštevati je treba tudi naslednje:

  spodnja starostna omejitev – udeleženci morajo do dneva začetka aktivnosti dopolniti najnižjo navedeno starost;

  zgornja starostna omejitev – udeleženci na dan začetka aktivnosti ne smejo biti starejši od najvišje navedene starosti.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}