Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Dio D – Pojmovnik

Ovaj dio sadržava definicije najvažnijih pojmova i najčešćih izraza povezanih s programom Erasmus+. Pojmovnik je podijeljen u odjeljke koji obuhvaćaju najčešće pojmove i cjeline s pojmovima koji se odnose samo na određeni sektor.

  • Uobičajeni pojmovi
  • Više obrazovanje
  • Strukovno obrazovanje i osposobljavanje
  • Obrazovanje odraslih
  • Mladost