Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ugovori o mobilnosti i učenju

U tim se dokumentima utvrđuje niz kriterija koje trebaju odobriti i potom poštovati strane koje sudjeluju u programima Erasmus.

Ugovor o mobilnosti

U ugovoru se utvrđuje program poučavanja/osposobljavanja koji se treba provesti.

Predlošci za ugovore o mobilnosti

Ugovor o učenju

Osigurava transparentnu i učinkovitu pripremu razmjene studenata.

Smjernice i predlošci za ugovore o učenju

Međuinstitucijski sporazum

U sporazumu se utvrđuju okvirni uvjeti za mobilnost studenata i osoblja među visokim učilištima.

Pojedinosti o ugovoru i primjeri dokumenata