Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Pojmovnik - Obrazovanje odraslih

Obrazovanje odraslih

Sve vrste nestrukovnog obrazovanja odraslih formalne, neformalne ili informalne prirode (za trajno strukovno osposobljavanje vidjeti pod „SOO”).

Polaznik obrazovanja odraslih

Odrasla osoba koja nakon završetka ili prestanka početnog obrazovanja ili osposobljavanja nastavlja nestrukovno obrazovanje u nekom obliku (formalno, neformalno ili informalno učenje). Za potrebe Erasmus+ projekata odgojno-obrazovni djelatnici (učitelji, nastavnici, predavači, nastavnici, akademsko osoblje, osoblje koje radi s mladima itd.) u bilo kojem sektoru programa Erasmus+ ne mogu se smatrati polaznicima obrazovanja odraslih. Članovi osoblja koji su formalno povezani s obrazovnom organizacijom u kojoj rade (škola, ustanova za strukovno obrazovanje i osposobljavanje, odgoj i opće obrazovanje, visoko obrazovanje, obrazovanje odraslih itd.) mogu sudjelovati u aktivnostima za osoblje u relevantnom sektoru programa Erasmus+.

Tagged in:  Osoblje za obrazovanje odraslih