Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Õpirände- ja õppelepingud

Nendes dokumentides on sätestatud mitmesugused kriteeriumid, mida Erasmuse programme ellu viivad eri osapooled peavad heaks kiitma ja järgima.

Õpirändeleping

Lepingus sätestatakse õpetamis- või koolitusprogramm.

Õpirändelepingute vormid

Õppeleping

Lepinguga tagatakse üliõpilasvahetuse hea ja läbipaistev ettevalmistus.

Õppelepingute suunised ja vormid

Asutustevaheline leping

Lepinguga kehtestatakse raamtingimused kõrgkoolide vahelisele üliõpilaste ja töötajate õpirändele.

Lepingu üksikasjad ja näidisdokumendid