Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kuidas taotleda?

Veebilehel on esitatud organisatsioonidele juhised programmiga Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpusega seotud toetuste taotlemiseks ja konkursikutsetel osalemiseks.

Kui soovite esitada taotlust seoses ühega neist programmidest, tutvuge rubriigiga „Kuidas osaleda“.

Taotluse esitamisel tuleb lähtuda programmijuhendist

NB! Taotlust hinnatakse programmijuhendis kirjeldatud kriteeriumide alusel.

Seepärast on taotlust kirjutades oluline tutvuda asjaomaste jaotistega, sealhulgas konkreetseid tegevusi käsitlevate jaotistega ja muu taotlejatele mõeldud teabega.

Taotlusvorm

Taotlusvorm sõltub sellest, millise programmi tegevustes soovite osaleda.

Riiklike büroode hallatavate detsentraliseeritud tegevuste puhul tuleb taotlus esitada Erasmus+ ja Euroopa solidaarsuskorpuse veebilehe kaudu.

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti hallatavate tsentraliseeritud tegevuste puhul saab taotluse esitada rakendusameti veebilehel rubriigis „Kuidas saada toetust”.

Kes millega tegeleb?

Rubriigist leiate info selle kohta, kas tegevust haldab riiklik büroo (detsentraliseeritud) või rakendusamet (tsentraliseeritud).

Kes tegevust haldab ja kuidas taotlust esitada

NB!

Enne taotluse esitamist veenduge, et olete oma organisatsiooni registreerinud.

Organisatsiooni registreerimine

Taotluse esitamine koos partnerorganisatsiooniga

Partnerorganisatsiooni otsing ELi rahastamis- ja hankeportaalis aitab teil otsida oma ettepanekule võimalikke partnereid.

Partnerorganisatsiooni otsing

Pärast taotluse esitamist

Tutvuge, millised on