Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Kontaktid

Kui te sellelt veebisaidilt otsitavat teavet ei leia, võite võtta ühendust ühega järgmistest talitustest.

Slide

Võimalused võtta ühendust

Riiklikud bürood

Kõigi programmiriikides Erasmus+ haldavate riiklike büroode kontaktandmed. Need bürood on ka esimeseks kontaktiks taotluse vormidega seotud tehniliste küsimuste puhul.

Programmi Erasmus+ riiklikud ametid

Programmi Erasmus+ riiklikud ametid aitavad Euroopa Komisjonil ja kohalikel ametiasutustel programmi ellu viia partnerriikides.

Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet

Küsimused programmi Erasmus+ nende osade kohta, mida haldab Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusamet, esitage selle asutuse kontaktvormi vahendusel.

National Focal Points

Supporting Erasmus+ participation in countries in Africa, Asia-Pacific, the Middle East and the Americas.

Muu sisu, mis võib teile huvi pakkuda