Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmus+ programmijuhend

Hädavajalik juhend programmi „Erasmus+“ mõistmiseks

Slide

Praegune versioon

1. versioon, 28.11.2023.

Programmijuhendi tutvustus

Erasmus+ programmijuhend on väga oluline programmi mõistmiseks. See annab osalevatele organisatsioonidele ja üksikisikutele põhjaliku ülevaate programmist toetatavate võimaluste kohta.

Programmijuhend on Erasmus+ 2024. aasta konkursikutse lahutamatu osa.

Kellele on programmijuhend mõeldud?

Konkursikutse raames toetust taotlevad organisatsioonid ja asutused peavad vastama programmijuhendis esitatud osalemis- ja rahastamistingimustele.

Programmijuhend sisaldab järgmist teavet:

  • programmi prioriteedid,
  • toetatavad meetmed,
  • meetmetele antava toetuse suurus,
  • üksikasjalik teave osalemise kohta.

Kuidas viimast versiooni lugeda?

Programmijuhend on avaldatud veebivormingus ja allalaaditava pdf-failina.

Veebiversioon

See versioon on ligipääsetavas veebivormingus ja sisaldab otsingufunktsioone.

Sirvige programmijuhendit veebis

Download

Related documents

Kättesaadavad keeled

Programmijuhend on praegu kättesaadav 23 keeles.

Vastuolude korral eri keeleversioonide vahel on teiste versioonide suhtes ülimuslik ingliskeelne versioon.

Varasemad versioonid

Arhiiv

Programmijuhendi vanemate versioonide vaatamiseks külastage arhiivi.

Kuidas taotleda rahastust programmi „Erasmus+“ raames?

Soovite teada, kuidas esitada taotlus programmi „Erasmus+“ võimaluste kasutamiseks?

Tutvuge lähemalt taotlusprotsessiga.

Organisatsioonide taotlused

Huvitatud organisatsioonidel palutakse esitada taotlus kas oma riikliku büroo või Euroopa Hariduse ja Kultuuri Rakendusameti kaudu.

Kandideerimine üksikisikuna

Kui soovite kandideerida üksikisikuna, võtke ühendust oma organisatsiooni, asutuse või haridusasutusega.