Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studera utomlands

Erasmus+ hjälper till att anordna utbyten för studenter och doktorander.

Du kan åka till och från

 • länder som deltar fullt ut i Erasmusprogrammet
 • länder som är associerade till Erasmusprogrammet.

Varför ska jag studera utomlands?

 • Du blir bättre på att kommunicera, förbättrar dina språkkunskaper och lär dig om andra kulturer.
 • Du får andra färdigheter som arbetsgivarna värdesätter.
 • Du kan kombinera studierna med praktik utomlands för att få arbetslivserfarenhet.

Erasmus+ i korthet

Du som kommer från Island, Liechtenstein, Nordmakedonien, Norge, Serbien eller Turkiet kan delta i de flesta insatserna eftersom dessa länder är associerade till Erasmusprogrammet.

Du som kommer från ett annat land utanför EU kan delta i bland annat Erasmus Mundus gemensamma masterprogram, internationella utbyten för studenter och personal (om ditt universitet deltar) och ungdomsutbyten.

Villkoren för att delta varierar dock. Mer information finns på sidan Vad kan jag göra?

Det är två typer av länder som deltar i Erasmus+.

EU-länderna och länder utanför EU som är associerade till programmet

De här länderna kan delta fullt ut i all verksamhet inom Erasmus+. Det gäller alla EU-länder, Eftaländerna, EU:s kandidatländer och några till. Tillsammans kallades de tidigare för programländer.

Länder utanför EU som inte är associerade till programmet

De här länderna kan delta i viss Erasmusverksamhet. Länderna finns över hela världen och kallades tidigare för partnerländer.

Se hela listan med deltagande länder

These descriptions determine the countries in which Erasmus+ activities may take place, and which type of activities are possible.

EU Member States and third countries associated to the Programme

These can fully take part in all the actions of the Erasmus+ Programme. They include all EU countries, members of the European Free Trade Association (EFTA), candidate EU countries and others.

Third countries not associated to the Programme

These can take part in certain Erasmus+ actions. There are many of these, spanning the globe.

Hur söker jag?

Du måste alltid söka via din institution.

Kontakta institutionens internationella kontor eller Erasmuskontor för att påbörja ansökan.

Din heminstitution ska välja ut deltagarna på ett rättvist och öppet sätt.

Vem kan söka?

 • Studenter på kandidat- och masternivå
 • Doktorander

Du ska

 • vara inskriven vid ett lärosäte som deltar i Erasmusprogrammet (se vilka lärosäten som deltar)
 • gå en högskoleutbildning som leder till en erkänd examen.

Utlandsstudierna måste

 • vara relevanta för din utbildning och din personliga utveckling
 • ingå i ditt studieprogram.

Hur länge?

 • Längre period utomlands: minst två månader och högst ett år (inklusive blandad mobilitet där det ingår ett virtuellt utbyte).
 • Kortare period utomlands: minst fem och högst trettio dagar (blandad mobilitet).
 • Maximal period: ett år för varje utbildningsnivå (det går att göra fler utbyten på totalt ett år).

Observera att endast doktorander kan studera en kortare period utomlands utan något virtuellt utbyte.

För utbildningar inom en nivå, som medicin eller arkitektur, kan du vara utomlands med Erasmus+ i upp till två år.

Med utbildningsnivå menas de nivåer som definieras i den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF).

Kostnader och bidrag

Hem- eller värdinstitutionen ansöker om bidrag för sina studenters räkning.

Om du får bidrag undertecknar du bidragsavtalet med dem.

Beloppet är ett bidrag till resa och uppehälle.

Det varierar beroende på bland annat

 • skillnader i levnadsomkostnader mellan hem- och värdlandet
 • antalet studenter som söker bidrag
 • avståndet mellan länderna och möjligheten att få andra bidrag.

Du betalar inga avgifter till värdinstitutionen för inskrivning, undervisning och tentor eller för att använda institutionens laboratorier och bibliotek. Men du kan behöva betala försäkrings- eller studentföreningsavgifter.

Annat stöd

Du kan också få extra bidrag om du ska praktisera, har begränsade möjligheter eller kommer från en mycket avlägsen region.

Du kan även ha rätt till ytterligare bidrag från din institution, ditt land eller andra källor. 

Läs mer i bidrags- och stipendieguiden eller på studieportalerna.

För dig med funktionsnedsättning

Hör med Erasmussamordnaren vid din institution för att se om du kan söka ytterligare bidrag.

Läs om stöd för särskilda behov

Språkinlärning

Genom Erasmus+ språkkurser på nätet kan du lära dig det språk du behöver för studierna.

Erkännande av dina studier

Före din studieperiod utomlands ska du underteckna ett studieavtal med hem- och värdinstitutionerna. 

Studieavtalet beskriver

 • hur du kan tillgodoräkna dig dina utlandsstudier
 • vilka förberedelser som ska göras
 • vilka rättigheter och skyldigheter du och institutionerna har.

Du kommer också att få Erasmusstadgan för studerande som förklarar dina rättigheter och skyldigheter.

När du har kommit hem:

 • Din värdinstitution ska ge dig och din heminstitution ett registerutdrag med dina resultat som bekräftar att du har avslutat utlandsstudierna.
 • Din institution måste erkänna dina studiemeriter (genom ECTS-poäng eller motsvarande system) och räkna in dem i din examen, utan några andra krav.
 • Beroende på i vilket land din heminstitution ligger ska dina utlandsstudier också redovisas i examensbilagan.

Krav på lärosätena

Din hem- och värdinstitution ska ha ingått ett interinstitutionellt avtal med varandra.

Båda institutionerna måste också vara anslutna till Erasmusstadgan för högre utbildning (om de ligger i ett EU-land eller i ett land utanför EU som är associerat till Erasmusprogrammet). Institutioner från länder utanför EU som inte är associerade till programmet lovar att följa stadgans principer genom att skriva under det interinstitutionella avtalet.