Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studiranje u inozemstvu

Program Erasmus+ pomaže u organizaciji razmjena doktorskih kandidata u zemljama sudionicama u programu Erasmus+ te između partnerskih zemalja.

Studirajući u inozemstvu u okviru programa Erasmus+ možete poboljšati svoje komunikacijske, jezične i međukulturalne vještine te razviti „meke vještine” koje će veoma cijeniti budući poslodavci. Doznajte više o prednostima programa razmjena u inozemstvu.

Svoje razdoblje provedeno na studiju u zemlji sudionici možete kombinirati s pripravništvom kako biste stekli radno iskustvo, koje postaje sve važnije prilikom ulaska na tržište rada.

Mogućnosti studiranja u inozemstvu pružaju se studentima na preddiplomskoj, diplomskoj i doktorskoj razini studija. Studenti diplomskih studija koje u cijelosti pohađaju u inozemstvu (do dvije godine) mogu iskoristiti prednosti zajma za diplomske studije programa Erasmus+ koji jamči EU.

Pristup jezičnoj potpori na internetu u okviru programa Erasmus+ pomoći će vam u učenju jezika potrebnog za vaš studij ako se selite iz jedne u drugu zemlju sudionicu u programu.

Studenti sa fizičkim, psihičkim ili zdravstvenim poteškoćama mogu se prijaviti za dodatnu financijsku potporu nakon što budu odabrani za studij u inozemstvu.

Trajanje

Razdoblje vašeg studiranja u inozemstvu može trajati najmanje 3 mjeseca (ili jednu akademsku godinu ili tromjesečje), a najviše 12 mjeseci.

Mogućnost razmjene u inozemstvu u okviru programa Erasmus+ možete iskoristiti više puta, kao student/ica ili pripravnik/ica, ali ukupno vrijeme koje provedete u inozemstvu (uključujući razdoblja studiranja u inozemstvu) ne smije biti duže od 12 mjeseci u jednom ciklusu studiranja.

„Ciklus” se odnosi na razinu studija definiranu u Europskom kvalifikacijskom okviru (EKO-u):

  • Prvi ciklus (preddiplomski ili istovjetni studij) EKO – 5/6
  • Drugi ciklus (diplomski ili istovjetni studij) EKO 7
  • Treći ciklus (doktorski ili istovjetni studij) EKO 8

Za studije „jednog ciklusa” kao što je studij medicine ili arhitekture Erasmus+ omogućuje vam boravak u inozemstvu do najviše 24 mjeseca.

Uvjeti

Kako biste studirali u inozemstvu u okviru programa Erasmus+, morate biti registrirani u visokom učilištu i upisani u studije koji završavaju priznatom diplomom ili drugom priznatom kvalifikacijom tercijarne razine. Studenti na prvoj razini studija moraju biti upisani najmanje u drugu godinu studija.

Vaše razdoblje studiranja u inozemstvu mora odgovarati vašem obrazovanju u okviru područja studija i osobnim razvojnim potrebama te mora biti dio vašeg programa studija.

Kako biste mogli studirati u okviru programa Erasmus+, vaša matična ustanova i ustanova primateljica moraju potpisati međuinstitucijski sporazum.

Obje ustanove moraju imati Povelju Erasmus za visoko obrazovanje (ako su u zemljama sudionicama u programu). Ustanove u partnerskim zemljama obvezuju se poštovati načela Povelje pri potpisivanju međuinstitucijskih ugovora.

Akademsko priznavanje

Prije razdoblja studiranja u inozemstvu:

  1. S ustanovom pošiljateljicom i primateljicom morate potpisati Sporazum o učenju za studij kako biste osigurali transparentne i učinkovite pripreme za razmjenu u inozemstvu te kako biste se dogovorili o prepoznavanju uspješno provedenih aktivnosti u inozemstvu. U tom su dokumentu navedena prava i obveze različitih strana.
  2. Dobit ćete Studentsku povelju Erasmus+, u kojoj su objašnjena vaša prava i obveze tijekom vašeg razdoblja studiranja u inozemstvu.

Nakon razdoblja studiranja u inozemstvu:

  1. Ustanova primateljica mora vama i ustanovi pošiljateljici izdati prijepis ocjena kojim se potvrđuje uspješno završen studijski program te priznati vaše rezultate.

  2. Vaše visoko učilište mora priznati bodove (koristeći ECTS bodove ili istovrijedni sustav), kao što je dogovoreno u Sporazumu o učenju prije mobilnosti te ih priznati u okviru vašeg studija, bez dodatnih zahtjeva.

  3. Ako se vaše visoko učilište nalazi u zemlji sudionici, vaše razdoblje mobilnosti treba biti zabilježeno i u dopunskoj ispravi o studiju.

Pročitajte više u Smjernicama o uporabi Sporazuma o učenju za studij

Financijska potpora

Možete primiti bespovratna sredstva iz programa Erasmus+ kojima se pokriva dio troškova života u inozemstvu i dio troškova putovanja. Iznos tih sredstava može varirati ovisno o razlikama u troškovima života između vaše zemlje i zemlje odredišta, broju studenata koji se prijavljuju za stipendiju, udaljenosti između dvije zemlje te dostupnosti drugih stipendija.

Ako se selite iz jedne u drugu zemlju sudionicu u programu, obratite se svojoj nacionalnoj agenciji i visokom učilištu kako biste provjerili primjenjive stope. Postoje i dodatna financijska sredstva za studente koji se prijavljuju za pripravništvo, studente u nepovoljnom položaju ili one iz najudaljenijih zemalja sudionica ili regija.

Razine bespovratnih sredstava i fiksne stope za razmjene između zemalja sudionica i partnerskih zemalja objavljene su u  Vodiču programa Erasmus+ .

Neovisno o tome primate li stipendiju Erasmus+ ili ste student bez prava na stipendiju Erasmus+, potpisat ćete sporazum o stipendiji u kojem se navode trajanje vaše mobilnosti, iznos stipendije te ostala prava i obveze.  

Ako se krećete iz jedne u drugu zemlju sudionicu, vaša će ustanova pošiljateljica potpisati vaš ugovor o dodjeli stipendije te će biti odgovorna za izvršavanje svih plaćanja.

Ako selite između zemalja sudionica u programu i partnerskih zemalja, sporazum o stipendiji potpisat će ustanova u zemlji sudionici u programu. Vaša ustanova pošiljateljica i ustanova primateljica odlučit će o tome koja će izvršavati vaše isplate.

Kao student u okviru programa Erasmus+, bit ćete oslobođeni plaćanja školarine, upisa, ispita te pristupa laboratorijima i knjižnicama u ustanovi primateljici. Možda ćete morati platiti manje naknade za troškove kao što su osiguranje ili članstvo u studentskim sindikatima.

Možda imate pravo na dodatne stipendije svoje ustanove, vlade ili iz drugih izvora. Proučite Vodič za financiranje iz EU-a ili posjetite Study Portals.

Možda se imate pravo prijaviti za stipendiju  za združeni diplomski program ili Zajam za diplomske studije u trajanju do dvije godine.

Kako se prijaviti?

Možete se prijaviti putem međunarodnog ureda ili ureda Erasmus+ u svojem visokom učilištu.

Vaše visoko učilište mora vas izabrati na pošten i transparentan način.

Rješenja za studente s fizičkim, psihičkim ili zdravstvenim poteškoćama

Studenti s fizičkim, psihičkim ili zdravstvenim poteškoćama mogu se prijaviti za dodatnu financijsku potporu nakon što budu odabrani za razdoblje mobilnosti.

Saznajte više

Informirajte se o svojim pravima za vrijeme studija ili pripravništva u inozemstvu.

Studenti s dodatnim pitanjima o sudjelovanju u programu Erasmus+ mogu pronaći odgovore na najčešće postavljana pitanja prije nego što kontaktiraju svoju ustanovu, kontaktirati svoje nacionalne agencije u zemljama sudionicama te nacionalne urede u partnerskim zemljama (ako oni postoje).

Udruga studenata i bivših studenata programa Erasmus+ (ESAA) nudi studentima i bivšim studentima programa Erasmus+ dinamično okruženje za umrežavanje, profesionalni razvoj i interkulturalnu razmjenu.

Aktivnosti Marie Skłodowska-Curie omogućuju pružanje financijske potpore EU-a doktorandima tijekom njihovog istraživačkog rada u inozemstvu.