Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studiranje u inozemstvu

Erasmus+ pomaže u organiziranju razmjena studenata i doktoranda.

Razmjene su moguće

 • u zemljama koje u cijelosti sudjeluju u programu Erasmus+
 • u zemljama pridruženima programu Erasmus+ i iz njih.

Studiranje u inozemstvu omogućit će vam da:

 • poboljšate svoje komunikacijske, jezične i međukulturne vještine
 • steknete meke vještine koje poslodavci iznimno cijene
 • u kombinaciji s pripravništvom u inozemstvu steknete radno iskustvo.

Brzi pregled

Osobe iz Islanda, Lihtenštajna, Sjeverne Makedonije, Norveške, Srbije ili Turske mogu sudjelovati u većini mogućnosti jer su te zemlje pridružene programu Erasmus+.

Osobama iz drugih zemalja izvan EU-a na raspolaganju su neke mogućnosti, kao što su združeni diplomski studiji Erasmus Mundus ili međunarodna razmjena studenata i osoblja (ako njihovo sveučilište u njoj sudjeluje) i programi razmjene mladih.

Saznajte više na stranicama s mogućnostima jer se uvjeti za sudjelovanje razlikuju za svaku od njih.

Dvije su vrste zemalja u kojima je Erasmus+ aktivan.

Države članice EU-a i treće zemlje pridružene programu

One mogu u potpunosti sudjelovati u svim aktivnostima programa Erasmus+. Uključuju sve zemlje EU-a, članice Europskog udruženja slobodne trgovine (EFTA), zemlje kandidatkinje za članstvo u EU-u i druge zemlje. Prije su se zvale zemlje sudionice programa.

Treće zemlje koje nisu pridružene programu

One mogu sudjelovati u određenim aktivnostima programa Erasmus+. Među njima su zemlje iz svih dijelova svijeta. One su se prije zvale partnerske zemlje.

Pogledajte popis svih prihvatljivih zemalja

These descriptions determine the countries in which Erasmus+ activities may take place, and which type of activities are possible.

EU Member States and third countries associated to the Programme

These can fully take part in all the actions of the Erasmus+ Programme. They include all EU countries, members of the European Free Trade Association (EFTA), candidate EU countries and others.

Third countries not associated to the Programme

These can take part in certain Erasmus+ actions. There are many of these, spanning the globe.

Postupak prijave

Za prijavu za studiranje u inozemstvu u okviru programa Erasmus+ ne postoji jedan jedinstveni obrazac.

Kako biste započeli postupak prijave, obratite se međunarodnom uredu ili uredu programa Erasmus+ na svojem sveučilištu ili visokom učilištu.

Visoko učilište pošiljatelj kandidate je dužno odabrati na pošten i transparentan način.

Tko se može prijaviti?

 • Studenti upisani na kratke stručne studije, preddiplomske i diplomske studije
 • doktorandi

na

 • visokom učilištu koje sudjeluje u programu Erasmus+ (preuzmite popis tih ustanova)
 • studiju koji završava priznatom diplomom ili diplomom tercijarnog obrazovanja.

Razdoblje studiranja u inozemstvu mora

 • odgovarati vašem području studija i osobnim razvojnim potrebama
 • biti dio vašeg studijskog programa.

Trajanje:

 • dugoročna mobilnost: najmanje 2 mjeseca do najviše 12 mjeseci u inozemstvu (uključujući kombiniranu mobilnost s virtualnom komponentom)
 • kratkoročna mobilnost: od 5 do 30 dana u inozemstvu (isključivo kombinirana mobilnost)
 • najdulje ukupno trajanje: 12 mjeseci unutar jednog ciklusa studija. Unutar tog okvira moguće je imati više od jedne razmjene.

Imajte na umu da samo doktorandi mogu ostvariti kratkoročnu mobilnost bez virtualne komponente.

U studijskim programima od jednog ciklusa, kao što su medicina ili arhitektura, mobilnost u okviru programa Erasmus+ može trajati do 24 mjeseca.

„Ciklus” se odnosi na razinu studija prema definiciji iz Europskog kvalifikacijskog okvira (EQF).

Troškovi i financijska potpora

Sporazume o dodjeli bespovratnih sredstava potpisuje ustanova pošiljateljica ili primateljica. One u ime svojih studenata podnose zahtjev za financiranje.

Ako se vaš zahtjev za dodjelu bespovratnih sredstava odobri, s njima ćete kao sudionik potpisati ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava.

Tim će se iznosom pokriti dio vaših putnih troškova i troškova života.

Pri dodjeli u obzir se uzimaju brojni uvjeti, uključujući

 • razlike u troškovima života između vaše zemlje i zemlje odredišta
 • broj studenata koji se prijavljuju za bespovratna sredstva
 • udaljenost među zemljama i dostupnost drugih bespovratnih sredstava.

Kao student u okviru programa Erasmus+ bit ćete oslobođeni plaćanja školarine, upisa, ispita te pristupa laboratorijima i knjižnicama u ustanovi primateljici. Možda ćete morati platiti manje naknade za troškove kao što su osiguranje ili članstvo u studentskim sindikatima.

Druga potpora

Postoje i dodatna financijska sredstva za studente koji odlaze na pripravništvo, studente s manje mogućnosti ili one iz najudaljenijih regija.

Dodatna bespovratna sredstva možda možete dobiti i od svojeg visokog učilišta, vlade ili iz drugih izvora. 

Posjetite Vodič za financiranje iz EU-a ili Study Portals.

Studenti sa fizičkim, psihičkim ili zdravstvenim poteškoćama

Provjerite s koordinatorom programa Erasmus+ u svojoj ustanovi pošiljateljici možete li zatražiti dodatno financiranje.

Pročitajte više o potpori za uključivost

Učenje jezika

Pristup mrežnoj jezičnoj potpori programa Erasmus+ omogućit će vam učenje jezika na kojem se odvija vaš studij.

Priznavanje studija

Prije početka razdoblja studiranja u inozemstvu s ustanovom pošiljateljicom i primateljicom morate potpisati „ugovor o učenju za studij”. 

U tom se ugovoru:

 • definira način priznavanja vaših aktivnosti u inozemstvu
 • osigurava da su pripreme jasne za sve strane
 • navode prava i obveze različitih strana.

Dobit ćete i Erasmus+ studentsku povelju, u kojoj se objašnjavaju vaša prava i obveze.

Nakon razdoblja studiranja u inozemstvu:

 • ustanova primateljica mora vama i ustanovi pošiljateljici izdati prijepis ocjena kojim se potvrđuje da ste uspješno završili studijski program te priznati vaše rezultate.
 • vaša ustanova pošiljateljica mora priznati bodove (koristeći ECTS bodove ili istovrijedni sustav) te ih pribrojiti bodovima u okviru vašeg studija, bez dodatnih zahtjeva
 • razdoblje mobilnosti potrebno je zabilježiti u dopunskoj ispravi o studiju, ovisno o tome gdje se nalazi vaša ustanova.

Zahtjevi za visoka učilišta koja sudjeluju u programu

Ustanova pošiljateljica i ustanova primateljica moraju potpisati međuinstitucijski sporazum.

Obje te ustanove moraju imati i Erasmus povelju u visokom obrazovanju (ako se nalaze u državama članicama EU-a ili trećim zemljama pridruženima programu Erasmus+). Ustanove u trećim zemljama koje nisu pridružene programu Erasmus+ obvezuju se poštovati načela Povelje pri potpisivanju međuinstitucijskih ugovora.