Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Praktik för studenter

Vad går det ut på?

Genom Erasmus+ kan du som läser på kandidat-, master- eller doktorandnivå i ett programland praktisera utomlands. Även du som nyligen har tagit examen kan söka.

Genom att praktisera utomlands en period kan du bli bättre på att kommunicera, förbättra dina språkkunskaper, lära dig om andra kulturer och få andra färdigheter som arbetsgivarna värdesätter. Läs mer om fördelarna med utlandsutbyte

Du kan också kombinera praktiken med utlandsstudier.

Genom Erasmus+ språkkurser på nätet kan du lära dig det språk som talas på arbetsplatsen.

Hur länge?

Utlandspraktiken kan pågå i minst två månader och högst ett år.

Du kan åka på ett Erasmusutbyte flera gånger, både för att studera och praktisera, men du kan bara få bidrag i högst ett år för varje utbildningsnivå.

Med utbildningsnivå menar vi de nivåer som definieras i den europeiska referensramen för kvalifikationer (EQF):

  1. Kandidatnivå eller motsvarande: EQF-nivå 5 och 6
  2. Masternivå eller motsvarande: EQF-nivå 7
  3. Doktorandnivå eller motsvarande: EQF-nivå 8

För utbildningar inom en nivå, som medicin eller arkitektur, kan du vara utomlands med Erasmus+ i upp till två år.

Även du som nyligen tagit examen kan praktisera utomlands. Praktiken måste göras inom ett år efter examen och du måste fortfarande vara inskriven på din institution när du söker.

Villkor

Du ska vara inskriven vid ett universitet eller en högskola som är ansluten till Erasmusstadgan för högre utbildning.

Praktiken måste vara relevant för din utbildning och personliga utveckling och om möjligt ingå i ditt studieprogram.

Du kan praktisera vid en valfri organisation i ett programland (dock inte vid EU:s institutioner och organ).

Tillgodoräkna dig praktiken

Innan du åker:

  1. Du, din heminstitution och värdorganisationen måste skriva under ett praktikavtal som beskriver vilka rättigheter och skyldigheter du och de andra parterna har, försäkringsskyddet, praktikens innehåll och hur den tillgodoräknas.
  2. Du kommer också att få Erasmusstadgan som förklarar dina rättigheter och skyldigheter under utlandspraktiken.

När du har kommit hem:

  1. Värdorganisationen eller värdföretaget ska ge dig och din heminstitution ett praktikintyg, i regel inom fem veckor efter avslutad praktik.
  2. Din institution måste erkänna din utlandspraktik enligt praktikavtalet, utan några andra krav.
  3. Om din institution ligger i ett programland ska praktikintyget också tas med i examensbilagan, om du inte redan har tagit ut din examen. I så fall bör praktiken registreras i ditt Europass.

Bidrag

Du kan få bidrag till resa och uppehälle och extra bidrag för praktiken. Beloppet varierar beroende på levnadskostnaderna i det andra landet, antalet studenter som söker bidrag, avståndet till landet och möjligheten att få andra bidrag.

Hör med programkontoret i ditt land och din institution om du vill veta vilka nivåer som gäller för utbyten mellan två programländer. Du kan också få extra bidrag om du har begränsade möjligheter eller kommer från mycket avlägsna programländer eller regioner.

Bidragsnivåerna för utbyten mellan program- och partnerländer anges i programhandledningen för Erasmus+.

Du ska skriva under ett bidragsavtal som beskriver vistelsens längd, bidragsbeloppet och andra rättigheter och skyldigheter.  

Om du åker till ett annat programland är det din heminstitution som skriver under bidragsavtalet och betalar ut pengarna.

Om utbytet är mellan program- och partnerländer skriver programlandets institution under bidragsavtalet. Din hem- och värdinstitution bestämmer sedan vem av dem som ska sköta utbetalningarna.

Du kan ha rätt till ytterligare bidrag från din institution, ditt land eller andra källor. Läs mer i bidrags- och stipenideguiden.

Hur söker jag?

Kontakta din institutions internationella kontor eller Erasmuskontor.

Din heminstitution väljer ut deltagarna på ett rättvist och öppet sätt.

Mer information

Ta reda på dina rättigheter när du studerar eller praktiserar utomlands.

Erasmus praktikportal, som drivs av Erasmus studentnätverk, kan du få hjälp att hitta en praktikplats.

Om du har fler frågor om studier och praktik utomlands kan du läsa våra svar på vanliga frågor innan du kontaktar din institution eller programkontoret i ditt land (i programländerna).

Erasmus+ student- och alumniförening är ett aktivt forum för kontakter, yrkesutveckling och kulturutbyte.