Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Utlandspraktik för studenter

Vad går det ut på?

Genom Erasmus+ kan du som läser på kandidat-, master- eller doktorandnivå i ett programland praktisera på en arbetsplats utomlands. Även du som nyligen har tagit examen kan söka.

Utlandspraktiken är ett sätt att förbättra de kunskaper, färdigheter och kompetenser som arbetsgivarna söker. En av tio Erasmuspraktikanter har också startat eget företag!

Erasmus praktikportal, som drivs av Erasmus studentnätverk, kan du få hjälp att hitta en praktikplats på ett företag.

Genom Erasmus+ språkkurser på nätet kan du lära dig det språk som talas på arbetsplatsen.

Fördelar för dig som praktikant

  • Utveckla entreprenörskap och kreativa färdigheter som arbetsgivarna värdesätter.
  • Förbättra dina språkkunskaper och bli bättre på att kommunicera och samarbeta med kollegor från andra länder.
  • Lära dig mer om ett annat land och en annan kultur.

Fördelar för företagen

  • En praktikant kan tillföra ett nytt internationellt perspektiv och bidra med innovativa idéer och aktivt stöd.
  • En praktikant kommer med ny entusiasm och kan främja företagets konkurrenskraft och innovation.
  • Genom att lära dig mer om praktikantens hemland kan du lättare komma in på nya marknader och utvidga verksamheten.
  • Medarbetarna kan utveckla sin kompetens: Praktikanten lär sig av dina anställda, men de kan också lära sig något av praktikanten och till exempel bli bättre på språk eller fräscha upp sina it-kunskaper.

Företagen kan publicera sina praktikerbjudanden på Erasmus praktikportal.

Hur länge?

Erasmuspraktiken kan pågå i mellan två månader och ett år.

Du kan också kombinera en kortare utlandsvistelse på 5–30 dagar med en digital praktikperiod (så kallad blandad mobilitet).

Dessutom kan du kombinera praktiken med utlandsstudier.

Villkor

Du ska vara inskriven vid ett universitet eller en högskola som är ansluten till Erasmusstadgan för högre utbildning.

Praktiken måste vara relevant för din utbildning och personliga utveckling och om möjligt ingå i ditt studieprogram.

Du kan praktisera vid en valfri organisation var som helst i världen (dock inte vid EU:s institutioner, organ och byråer).

Bidrag

Bidragsnivåerna anges i programhandledningen för Erasmus+.

Hur söker jag?

Kontakta din institutions internationella kontor eller Erasmuskontor.

Mer information

Ta reda på dina rättigheter och skyldigheter när du studerar eller praktiserar utomlands.

Om du har fler frågor om studier och praktik utomlands kan du läsa våra svar på vanliga frågor innan du kontaktar din institution eller programkontoret i ditt land (i programländerna).

Du kan också läsa vår handledning om blandad mobilitet för studenter och personal vid universitet och högskolor.