Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studijos užsienyje

Pagal „Erasmus+“ padedama organizuoti studentų ir doktorantų mainus tarp programos „Erasmus+“ šalių ir su šalimis partnerėmis.

Studijuodami užsienyje pagal programą „Erasmus+“ galite tobulinti savo bendravimo, užsienio kalbų ir ryšių su kitomis kultūromis įgūdžius bei įgyti socialinių emocinių įgūdžių, kuriuos labai vertina būsimi darbdaviai. Sužinokite daugiau apie studijų užsienyje pagal mainų programą naudą.

Studijas užsienyje galima derinti su stažuotėmis siekiant įgyti darbo patirties. Jos dar svarbesnės žengiant pirmuosius žingsnius darbo rinkoje.

Galimybėmis studijuoti užsienyje gali pasinaudoti bakalauro, magistrantūros ir doktorantūros studijų studentai. Magistrantūros studentai, studijuojantys užsienyje visą studijų laikotarpį (iki dvejų metų), gali pasinaudoti ES garantuojama „Erasmus+“ magistrantūros paskola.

„Erasmus+“ internetinės kalbinės paramos priemonės padės jums mokytis studijoms reikalingos kalbos, jeigu vyksite iš vienos programos šalies į kitą programos šalį.

Fizinių, psichikos arba kitų sveikatos sutrikimų turintys studentai gali prašyti papildomo finansavimo, po to, kai jie buvo atrinkti studijuoti užsienyje.

Trukmė

Jūsų studijos užsienyje gali trukti nuo ne mažiau kaip 3 mėnesių (arba 1 akademinio laikotarpio arba trimestro) iki ne daugiau kaip 12 mėnesių.

Programa „Erasmus+“ studijoms arba stažuotėms užsienyje galima naudotis kelis kartus, tačiau bendras užsienyje praleistas laikas (įskaitant studijas užsienyje) turi būti ne ilgesnis nei 12 mėnesių per vieną studijų pakopą.

Pakopa įvardijamas studijų lygis, kaip apibrėžta Europos kvalifikacijų sandaroje (EKS):

  • pirma pakopa (bakalauro arba lygiavertė) EKS – 5/6
  • antra pakopa (magistro arba lygiavertė) EKS 7
  • trečia pakopa (daktaro arba lygiavertė) EKS 8

Jeigu kursą sudaro viena pakopa (pvz., medicinos arba architektūros), pagal programą „Erasmus+“ į užsienį galima vykti 24 mėnesiams.

Sąlygos

Kad galėtumėte studijuoti užsienyje pagal programą „Erasmus+“, turite būti registruotas aukštojo mokslo įstaigoje ir įrašytas į studijų kursą, būtiną pripažintam laipsniui arba tretinio lygio kvalifikacijai įgyti. Pirmos pakopos studentai programa gali naudotis nuo antrųjų studijų metų.

Jūsų studijų užsienyje laikotarpis turi atitikti jūsų mokymosi siekiant laipsnio ir asmeninio tobulėjimo poreikius ir būti jūsų studijų programos dalis.

Jūsų šalies mokymo įstaiga ir priimančioji įstaiga tarpusavyje turi būti sudariusios tarpinstitucinį susitarimą, kad jūs galėtumėte mokytis kitoje šalyje pagal programą „Erasmus+“.

Abiem įstaigoms taip pat turi būti suteikta „Erasmus“ aukštojo mokslo chartija (jeigu jos yra programos šalyse). Šalių partnerių įstaigos įsipareigoja laikytis chartijos principų pasirašydamos tarpinstitucinius susitarimus.

Akademinis pripažinimas

Prieš studijas užsienyje:

  1. Jūs, jūsų siunčiančioji ir priimančioji aukštojo mokslo įstaigos turite pasirašyti mokymosi susitarimą, skirtą studijoms, kad būtų užtikrintas skaidrus ir veiksmingas pasirengimas studijoms užsienyje, taip pat susitarta, kaip bus pripažintas užsienyje sėkmingai atliktas darbas. Šiame dokumente apibrėžiamos įvairių šalių teisės ir pareigos.
  2. Gausite „Erasmus+“ studento chartiją, kurioje bus paaiškintos jūsų teisės ir pareigos studijų užsienyje laikotarpiu.

Po studijų užsienyje:

  1. Priimančioji aukštojo mokslo įstaiga turi pateikti jums ir jūsų siunčiančiajai įstaigai išrašą, kuriuo patvirtinama, kad sutarta programa įvykdyta, taip pat patvirtinami rezultatai.

  2. Jūsų aukštojo mokslo įstaiga turi pripažinti kreditus (naudodama Europos kreditų perkėlimo (ECTS) arba lygiavertę sistemą), kaip buvo susitarta mokymosi susitarime prieš studijų užsienyje laikotarpį, ir įskaityti juos be jokių papildomų reikalavimų.

  3. Jeigu jūsų aukštojo mokslo įstaiga yra programos šalyje, jūsų studijų užsienyje laikotarpis taip pat turėtų būti nurodytas diplomo priedėlyje.

Daugiau informacijos pateikta Vadove, kaip naudotis studijoms skirtu mokymosi susitarimu.

Finansinė parama

Kelionės ir gyvenimo išlaidoms iš dalies padengti galite gauti „Erasmus+“ stipendiją. Parama gali skirtis priklausomai nuo gyvenimo lygio skirtumų jūsų ir paskirties šalyje, stipendijos prašančių studentų skaičiaus, atstumo tarp šalių ir galimų kitų stipendijų buvimo.

Jeigu vykstate iš vienos programos šalies į kitą, stipendijos dydžio teiraukitės savo nacionalinėje agentūroje ir siunčiančioje aukštojo mokslo įstaigoje. Taip pat teikiama papildoma parama studentams stažuotojams, palankių sąlygų neturintiems studentams arba studentams iš atokių programos šalių arba regionų.

Stipendijų dydžiai ir fiksuotos normos studentų mainams tarp programos šalių ir šalių partnerių skelbiami programos „Erasmus+“ vadove.

Nepriklausomai nuo to, ar gausite „Erasmus+“ stipendiją, ar ne, pasirašysite stipendijos susitarimą, kuriame bus nurodyta jūsų buvimo užsienyje trukmė, stipendijos suma, kitos teisės ir pareigos.  

Jeigu vyksite iš vienos programos šalies į kitą, stipendijos susitarimą pasirašys jūsų siunčiančioji įstaiga. Ji bus atsakinga už visų išmokų mokėjimą.

Jeigu jūsų studijos susijusios su judumu tarp programos šalies ir šalies partnerės, stipendijos susitarimą pasirašys programos šalies įstaiga. Jūsų siunčiančioji ir priimančioji įstaigos nuspręs, kuri iš jų atliks jums reikalingus mokėjimus.

Kaip „Erasmus+“ studentas būsite atleistas nuo mokesčio už mokslą, registraciją, egzaminus bei naudojimosi priimančiosios įstaigos laboratorijomis arba bibliotekomis mokesčių. Vis dėlto gali tekti sumokėti nedidelius draudimo arba narystės studentų sąjungoje mokesčius.

Gali būti, kad turėsite teisę gauti papildomų stipendijų iš savo įstaigos, vyriausybės arba kitų šaltinių. Informacijos ieškokite Europos finansavimo vadove arba studijų portaluose.

Taip pat gali prašyti jungtinės magistrantūros studijų stipendijos arba ES garantuojamos magistrantūros studijų paskolos magistrantūros studijoms iki dvejų metų trukmės.

Kaip teikti paraišką

Paraišką galite teikti savo aukštojo mokslo įstaigos tarptautinių ryšių skyriuje arba „Erasmus+“ biure.

Jūsų aukštojo mokslo įstaiga atranką turėtų vykdyti sąžiningai ir skaidriai.

Fizinių, psichikos arba kitų sveikatos sutrikimų turintiems studentams taikoma tvarka

Fizinių, psichikos arba kitų sveikatos sutrikimų turintys studentai gali prašyti papildomo finansavimo po to, kai jie atrenkami studijoms užsienyje.

Daugiau informacijos

Rengdamiesi studijoms arba stažuotei užsienyje būtinai susipažinkite su savo teisėmis.

Jeigu turite daugiau klausimų apie dalyvavimą programoje „Erasmus+“, vertėtų pirmiausia susipažinti su dažnai užduodamais klausimais ir tik tada kreiptis į savo programos šalių nacionalines agentūras ir šalių partnerių nacionalinius biurus (kai jie yra).

„Erasmus+“ esamų ir buvusių studentų asociacija (ESAA) esamiems ir buvusiems „Erasmus+“ studentams siūlo dinamišką forumą, kuriuo naudodamiesi jie gali megzti ryšius, tobulintis profesinėje srityje ir įsitraukti į kultūrų mainus.

Doktorantai taip pat gali gauti ES paramą mokslinių tyrimų laikotarpiui užsienyje pagal programą „Marie Skłodowskos-Curie veiksmai“.