Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Möjligheter för enskilda deltagare

I 35 år har EU finansierat Erasmusprogrammet, som har hjälpt över tre miljoner europeiska studenter att studera en period i ett annat europeiskt land.

Erasmus+ erbjuder något för alla – studenter, lärare och annan personal, praktikanter, volontärer och andra. Och det gäller inte bara Europa och européer – personer från hela världen kan delta i Erasmus+.

Get started - how to take part in Erasmus+

Opportunities by type

Studenter

Utlandsstudier är en central del av Erasmus+ och har visat sig öka chanserna att få jobb. Det är också ett sätt att förbättra sina språkkunskaper, få ökat självförtroende, bli mer självständig och bekanta sig med en ny kultur.

Studier och praktik

Personal (undervisning)

Med Erasmus+ kan du undervisa vid en institution utomlands. Det gäller både dig som redan arbetar med utbildning och andra som bjuds in som gästlärare för att dela med sig av sin kunskap och erfarenhet.

Se var du kan undervisa

Personal (fortbildning)

Med Erasmus+ kan lärare och annan personal i utbildningssektorn fortbilda sig utomlands genom jobbskuggning, arbetsplatsbesök eller kurser.

Hitta möjligheter till fortbildning

Elever

Erasmus+ vill ge alla skolelever möjlighet att åka på ett utlandsutbyte. Det är ett sätt att lära sig mer om andra kulturer och blir bättre på språk, vilket också gör det lättare att få jobb efter studierna. Elevernas läranderesultat under utbytet bör också erkännas i andra länder.

Läs mer om utbyten för elever

Praktikanter

Erasmus+ hjälper dig att få värdefull arbetslivserfarenhet genom stöd till utlandspraktik. Du kan söka om du går eller nyligen har gått en högskole-, yrkes- eller lärlingsutbildning.

Läs mer om Erasmuspraktik

Vuxenstuderande

Erasmus+ har som mål att fler vuxna i alla åldrar och med olika socioekonomisk bakgrund ska delta i vuxenutbildning och främjar därför deltagande av organisationer som arbetar med missgynnade studerande, små vuxenutbildningsanordnare, nya deltagare i programmet, mindre erfarna organisationer och lokala gräsrotsorganisationer.

Se vad du som vuxenstuderande kan göra

Unga

Erasmus+ är till för alla unga, inte bara för dem som går en utbildning. Du kan till exempel jobba som volontär eller delta i ungdomsutbyten utomlands.

Läs om ungdomsutbyten

Är du 18 år? Upptäck Europa med DiscoverEU

Ungdomsledare

Erasmus+ stöder kompetensutveckling för ungdomsledare genom fortbildning eller nätverksarbete utomlands. Det kan vara kurser, studiebesök, jobbskuggning eller arbetsplatsbesök på en organisation.

Läs om möjligheterna till nätverk och fortbildning

Sport staff

Erasmus+ supports the professional development of coaches and other sport staff who train or manage teams or individuals. Funding is available for job shadowing or a coaching assignment abroad.

Learn about mobility opportunities for sport staff