Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Möjligheter för enskilda deltagare

Här kan du läsa om hur du kan delta i Erasmus+.

För det mesta måste du gå via ditt universitet, din skola eller en annan organisation.

Din organisation söker bidrag för att driva Erasmusprojekt och bidragen finansierar ditt deltagande.

Vem kan delta?

Det finns Erasmusutbyten för nästan alla grupper. Se vad just du kan göra!

  • Gå i skolan utomlands en period, ensam eller med andra elever – din skola ordnar med utbytet

  • Studera eller praktisera utomlands eller sök till Erasmus Mundus

  • Delta i ett kort utlandsutbyte och träffa ungdomar från olika länder

  • Fortbilda dig genom att gå kurser, göra studiebesök eller jobbskugga en kollega utomlands

  • Du som går eller just avslutat en högskole- eller yrkesutbildning kan göra Erasmuspraktik utomlands

  • Gå kurser eller jobbskugga utomlands – för dig som jobbar inom skola, högre utbildning, yrkesutbildning eller vuxenutbildning

  • Delta i lärande utomlands, ensam eller i grupp, och förbättra dina kunskaper och färdigheter

  • Delta i fortbildning utomlands för tränare och annan idrottspersonal

Var kan jag få mer hjälp?

Det finns många nätverk och kontaktpunkter som kan hjälpa dig med ditt Erasmusutbyte.

Här är några länkar:

Andra möjligheter