Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmusstadgan för högre utbildning

Om Erasmusstadgan

Erasmusstadgan för högre utbildning innehåller reglerna och riktlinjerna för det europeiska och internationella samarbete som bedrivs av lärosäten inom Erasmus+.

Lärosäten i programländerna måste vara anslutna till stadgan för att kunna delta i olika former av utbyten eller i samarbeten för innovation och bra lösningar inom Erasmus+.

Lärosäten i partnerländerna behöver inte vara anslutna till stadgan, utan riktlinjerna fastställs i interinstitutionella avtal mellan lärosätena.

Hur ansluter man sig till stadgan?

En ansökningsomgång för att ansluta sig till Erasmusstadgan hålls varje år.

Ladda ner den senaste listan över lärosäten som är anslutna till stadgan

Stadgan tilldelas för hela programperioden för Erasmus+ , det vill säga fram till 2027. För de projekt som startar det sista programåret kan stadgan gälla i upp till tre år till (till exempel till 2030).

Vad innehåller stadgan?

Stadgans principer har anpassats till nyheterna i Erasmusprogrammet för 2021–2027, till exempel digitalisering, inkludering och hållbarhet.

Några av de viktigaste nyheterna i stadgan är åtagandet att nå ut till grupper som är underrepresenterade i utbytesprojekt genom inkluderingsstrategier. De deltagande organisationerna ska också använda miljövänliga metoder när de organiserar Erasmusaktiviteter, bidra till digitaliseringen genom att använda det europeiska studentkortet och mobilappen för Erasmus+ och förverkliga åtagandet att öka utbytesstudenternas deltagande i samhällslivet.

Dessutom ska lärosätena uppfylla kraven i rådets rekommendation om automatiskt erkännande av kvalifikationer och se till att studieperioder utomlands erkänns automatiskt på smidigast möjliga sätt och utan att studenterna måste gå extra kurser eller göra extra tentor.

Principerna i den nya stadgan har tagits fram i samråd med arbetsgruppen för Erasmusstadgan som består av företrädare för de nationella programkontoren, experter på högre utbildning och studentorganisationer.

I riktlinjerna och handledningen för Erasmusstadgan kan du se vilka krav din institution måste uppfylla.

Utvärdera ditt lärosäte

Vi har tagit fram ett självutvärderingsverktyg som rektorer för lärosäten och Erasmussamordnare kan använda för att förbättra sin institutions resultat. Med hjälp av självutvärderingen kan det vara lättare att förstå hur bra din institution tillämpar stadgan.

Vi håller på att ta fram en ny version av verktyget som är anpassad till det nya programmet för 2021–2027. Den kommer att läggas ut på den här sidan.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP

Open
Deadline
22 Apr 2027

Erasmus Charter for Higher Education

(Multiple cut-off deadlines. To see the next deadline, please check the application form).