Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Erasmusstadgan för högre utbildning

Om Erasmusstadgan

Erasmusstadgan för högre utbildning innehåller reglerna och riktlinjerna för det europeiska och internationella samarbete som bedrivs av lärosäten inom Erasmus+.

Lärosäten i programländerna måste vara anslutna till stadgan för att kunna delta i olika former av utbyten eller i samarbeten för innovation och bra lösningar inom Erasmus+.

Lärosäten i partnerländerna behöver inte vara anslutna till stadgan, utan riktlinjerna fastställs i interinstitutionella avtal mellan lärosätena.

Hur ansluter man sig till stadgan?

En ansökningsomgång för att ansluta sig till Erasmusstadgan hålls varje år.

Ladda ner den senaste listan över lärosäten som är anslutna till stadgan

Stadgan tilldelas för hela programperioden för Erasmus+ , det vill säga fram till 2027. För de projekt som startar det sista programåret kan stadgan gälla i upp till tre år till (till exempel till 2030).

Vad innehåller stadgan?

Stadgans principer har anpassats till nyheterna i Erasmusprogrammet för 2021–2027, till exempel digitalisering, inkludering och hållbarhet.

Några av de viktigaste nyheterna i stadgan är åtagandet att nå ut till grupper som är underrepresenterade i utbytesprojekt genom inkluderingsstrategier. De deltagande organisationerna ska också använda miljövänliga metoder när de organiserar Erasmusaktiviteter, bidra till digitaliseringen genom att använda det europeiska studentkortet och mobilappen för Erasmus+ och förverkliga åtagandet att öka utbytesstudenternas deltagande i samhällslivet.

Dessutom ska lärosätena uppfylla kraven i rådets rekommendation om automatiskt erkännande av kvalifikationer och se till att studieperioder utomlands erkänns automatiskt på smidigast möjliga sätt och utan att studenterna måste gå extra kurser eller göra extra tentor.

Principerna i den nya stadgan har tagits fram i samråd med arbetsgruppen för Erasmusstadgan som består av företrädare för de nationella programkontoren, experter på högre utbildning och studentorganisationer.

I riktlinjerna och handledningen för Erasmusstadgan kan du se vilka krav din institution måste uppfylla.

Utvärdera ditt lärosäte

Vi har tagit fram ett självutvärderingsverktyg som rektorer för lärosäten och Erasmussamordnare kan använda för att förbättra sin institutions resultat. Med hjälp av självutvärderingen kan det vara lättare att förstå hur bra din institution tillämpar stadgan.

Vi håller på att ta fram en ny version av verktyget som är anpassad till det nya programmet för 2021–2027. Den kommer att läggas ut på den här sidan.

Download

How is ECHE awarded?

A call for proposals for the award of an ECHE is held on yearly basis.

You can download the latest list of higher education institutions holding an ECHE.

The ECHE is awarded for the full duration of the Erasmus+ programme up to 2027, with an extended validity date for those projects that start in the final year of the Programme, and may last up to three years (e.g. up to 2030).

What does ECHE contain?

The ECHE principles have been adapted to match the novelties of the Erasmus+ programme 2021-2027, such as digitalisation, inclusion and sustainability.

Some of the most important additions to the new ECHE are the commitment to reach out to underrepresented groups in mobility through inclusion strategies, to ensure green practices in organising Erasmus+ activities, the implementation of digitalisation through the European Student Card Initiative and the Erasmus+ Mobile App, as well as the commitment to enhance the civic engagement of mobile students.

In addition, higher education institutions are requested to comply with the requirements of the Council Recommendation on automatic mutual recognition, in order to ensure the full automatic recognition of learning periods abroad in the smoothest way possible and without the student having to do any extra coursework or exam.

The new ECHE principles have been designed in consultation with the ECHE Working Group, which is made out of Erasmus+ National Agencies representatives, Higher Education experts and student organisations.

For help with strengthening the ECHE compliance of your institution, consult the ECHE guidelines as well as the ECHE monitoring guide.

Self-assessment

Higher Education Institution leaders or Erasmus+ coordinators can use the ECHE self-assessment tool to improve their institution's performance. The self-assessment can help you understand how well your institution is implementing the charter.

new version of the tool is being prepared which is adapted to the new 2021-2027 Programme. It will be be available from this page.

Related funding opportunities

Reference

ERASMUS-EDU-2022-ECHE-CERT-FP

Open

Erasmus Charter for Higher Education

(Multiple cut-off deadlines. To see the next deadline, please check the application form).