Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Den här webbsidan speglar ännu inte innehållet i programhandledningen för Erasmus+ 2022. Men du kan ladda ner hela handledningen som pdf på valfritt språk genom att klicka på ”Download” till höger på sidan.

Länder som får delta

EU-länder som deltar i programmet Erasmus+. I enlighet med artikel 16 i förordningen om Erasmus+ är dessutom följande tredjeländer associerade till programmet[1]:

 • Medlemmar av Europeiska frihandelssammanslutningen (Efta) som är medlemmar i Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES): Norge, Island och Liechtenstein,
 • anslutande länder, kandidatländer och potentiella kandidatländer, Nordmakedonien, Turkiet och Serbien.

EU-medlemsländerna och de ovannämnda tredjeländerna kommer hädanefter att kallas programländer.

I enlighet med artikel 17 i förordningen kan enheter från andra tredjeländer som inte är associerade till programmet vara berättigade att delta i insatser inom Erasmus+, i vederbörligen motiverade fall som ligger i unionens intresse (de kallas hädanefter partnerländer).

Programländer

Följande länder kan delta fullt ut i samtliga insatser inom ramen för programmet Erasmus+:

EU-länder[2]

Belgien

Bulgarien

Tjeckien

Danmark

Tyskland

Estland

Irland

Grekland

Spanien

Frankrike

Kroatien

Italien

Cypern

Lettland

Litauen

Luxemburg

Ungern

Malta

Nederländerna

Österrike

Polen

Portugal

Rumänien

Slovenien

Slovakien

Finland

Sverige

Icke EU-programländer[3]

Nordmakedonien

Serbien

Island

Liechtenstein

Norge

Turkiet

Partnerländer

Följande länder kan delta i vissa insatser inom ramen för programmet, enligt särskilda kriterier eller villkor (du hittar mer information om detta i del B i handledningen). Medel kommer att tilldelas organisationer i dessa länder inom deras territorium enligt internationell lag. Sökande och deltagare måste respektera eventuella restriktioner för EU:s externa bistånd som föreskrivs av Europeiska rådet. Ansökan måste vara i linje med EU:s övergripande värderingar om respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstatsprincipen och respekt för de mänskliga rättigheterna, inklusive rättigheter för personer som tillhör minoriteter, såsom beskrivs i artikel 2 i fördraget om Europeiska unionen.

Partnerländerna nedan är grupperade efter de finansiella instrumenten i EU:s yttre åtgärder.

Västra Balkan (region 1)

Albanien Bosnien och Hercegovina Kosovo[4] Montenegro

Länder i det östra partnerskapet

(region 2)

Armenien Azerbajdzjan Belarus Georgien Moldavien Ukrainas internationellt erkända territorium

Länder i södra Medelhavsområdet

(Region 3)[5]

Algeriet Egypten Israel Jordanien Libanon Libyen Marocko Palestina[6] Syrien Tunisien

Ryska federationen (region 4)

Rysslands territorium, såsom det erkänns enligt internationell rätt

Region 5[7]

Andorra, Monaco, San Marino och Vatikanstaten.

Region 6[8]

Asien

Afghanistan, Bangladesh, Bhutan, Filippinerna, Indien, Indonesien, Kambodja, Kina, Laos, Malaysia, Maldiverna, Mongoliet, Myanmar/Burma, Nepal, Nordkorea, Pakistan, Sri Lanka, Thailand och Vietnam.

Region 7[9]

Centralasien

Kazakstan, Kirgizistan, Tadzjikistan, Turkmenistan och Uzbekistan.

Region 8[10]

Latinamerika

Argentina, Bolivia, Brasilien, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kuba, Mexiko, Nicaragua, Panama, Paraguay, Peru och Venezuela

Region 9[11]

Iran, Irak och Jemen.

Region 10[12]

Sydafrika

Region 11

AVS

Angola, Antigua och Barbuda, Belize, Bahamas, Barbados, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Centralafrikanska republiken, Cooköarna, Demokratiska republiken, Kongo, Djibouti, Dominica, Dominikanska republiken, Ekvatorialguinea, Elfenbenskusten, Eritrea, Eswatini, Etiopien, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Jamaica, Kamerun, Kap Verde, Kenya, Kiribati, Komorerna, Lesotho, Liberia, Madagaskar, Malawi, Mali, Marshallöarna, Mauretanien, Mauritius, Mikronesien, Moçambique, Namibia, Nauru, Niger, Nigeria, Niue, Palau, Papua Nya Guinea, Rwanda, Saint Kitts och Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna, Salomonöarna, Samoa, São Tomé och Príncipe, Senegal, Seychellerna, Sierra Leone, Somalia, Sydsudan, Sudan, Surinam, Sydsudan, Tanzania, Tchad, Togo, Tonga, Trinidad och Tobago, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Zambia, Zimbabwe och Östtimor.

Region 12[13]

Industrialiserade: Länderna i Gulfstaternas samarbetsråd

Bahrain, Förenade Arabemiraten, Kuwait, Oman, Qatar och Saudiarabien.

Region 13[14]

Andra industrialiserade länder

Australien, Brunei, Chile, Förenta staterna, Hongkong, Japan, Kanada, Macao, Nya Zeeland, Singapore, Sydkorea, Taiwan och Uruguay.

Region 14[15]

Färöarna, Schweiz och Storbritannien.

Du hittar mer information i den detaljerade beskrivningen av programmets insatser i del B i handledningen.

Krav på visum och uppehållstillstånd

Deltagare i projekt inom Erasmus+ kan behöva visum för att vistas utomlands i det program- eller partnerland som står som värd för verksamheten. Alla deltagande organisationer har ansvar för att se till att de nödvändiga tillstånden (kort- eller långfristiga viseringar eller uppehållstillstånd) är i ordning innan den planerade verksamheten genomförs. Vi rekommenderar starkt att ni söker nödvändiga tillstånd från de behöriga myndigheterna i mycket god tid, eftersom processen kan ta flera veckor. Nationella myndigheter och genomförandeorganet kan ge ytterligare råd och stöd i fråga om visum, uppehållstillstånd, socialförsäkring och så vidare. Dessutom finns allmän information om visum och uppehållstillstånd för både kortare och längre vistelser på EU:s invandringsportal: https://ec.europa.eu/immigration/.

 1. På villkor att ett associeringsavtal har ingåtts mellan Europeiska unionen och dessa länder.

 2. Enligt artikel 33.3 i rådets beslut 2013/755/EU associering av de utomeuropeiska länderna och territorierna med Europeiska unionen, som antogs den 25 november 2013 (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:344:0001:0118:SV:PDF), ska unionen se till att enskilda personer och organisationer från de utomeuropeiska länderna och territorierna kan delta i Erasmus enligt bestämmelserna för programmet och de arrangemang som är tillämpliga på den medlemsstat som dessa utomeuropeiska länder och territorier har anknytning till. Detta betyder att individer och organisationer från dessa länder deltar i Erasmus+ på samma sätt som individer och organisationer från ett programland (programlandet blir det medlemsland de hör ihop med). Förteckningen över utomeuropeiska länder och territorier finns på https://ec.europa.eu/international-partnerships/where-we-work/overseas-countries-and-territories_en

 3. På villkor att ett associeringsavtal har ingåtts mellan Europeiska unionen och dessa länder.

 4. Denna beteckning påverkar inte ståndpunkter om Kosovos status och är i överensstämmelse med FN:s säkerhetsråds resolution 1244 och med Internationella domstolens utlåtande om Kosovos självständighetsförklaring.

 5. De kriterier för bidragsberättigande som anges i kommissionens meddelande nr 2013/C-205/05 (EUT C 205, 19.7.2013, s. 9) ska tillämpas för alla insatser som genomförs enligt denna programhandledning. Det gäller även för tredje part som får finansiellt stöd, om insatsen i fråga omfattar finansiellt stöd till tredje part från bidragsmottagaren i enlighet med artikel 204 i EU:s budgetförordning.

 6. Denna beteckning ska inte uppfattas som ett erkännande av en palestinsk stat och påverkar inte de enskilda medlemsstaternas ståndpunkter i frågan.

 7. Länder som inte omfattas av instrumenten för EU:s yttre åtgärder.

 8. Klassificering som används inom ramen för Instrumentet för grannskapspolitik, utvecklingssamarbete och internationellt samarbete och det föreslagna instrumentet för stöd inför anslutningen (IPA III).

 9. Se ovan.

 10. Se ovan.

 11. Se ovan.

 12. Se ovan.

 13. Klassificering som används inom ramen för partnerskapsinstrumentet.

 14. Klassificering som används inom ramen för partnerskapsinstrumentet.

 15. Länder som inte omfattas av instrumenten för EU:s yttre åtgärder.

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}