Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studii în străinătate

Erasmus+ contribuie la organizarea schimburilor de studenți și doctoranzi.

Acestea au loc

 • în țările care participă integral la programul Erasmus+
 • către și dinspre țările asociate.

Motivație

 • Îmbunătățirea abilităților lingvistice, interculturale și de comunicare.
 • Dobândirea de competențe non-tehnice foarte apreciate de angajatori.
 • Combinarea cu un stagiu în străinătate pentru a câștiga experiență profesională.

Scurtă prezentare

Cetățenii din Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia pot participa la majoritatea oportunităților, întrucât aceste țări din afara UE sunt asociate la programul Erasmus+.

Pentru cetățenii din alte țări din afara UE există anumite oportunități, de exemplu programele de masterat comun Erasmus Mundus sau dimensiunea internațională a schimburilor de studenți și cadre universitare (dacă universitatea dumneavoastră participă) și programele de schimb de tineri.

Pentru mai multe informații, consultați pagina privind oportunitățile disponibile, deoarece condițiile de eligibilitate variază de la caz la caz.

Programul Erasmus+ este activ în două tipuri de țări.

Statele membre UE și țările terțe asociate la program

Aceste țări pot participa pe deplin la toate acțiunile programului Erasmus+: țările UE, membrii Asociației Europene a Liberului Schimb (AELS), țările candidate etc, denumite anterior țări participante la program.

Țările terțe care nu sunt asociate la program

Aceste țări pot participa la anumite acțiuni Erasmus+. Este vorba despre mai multe țări din lume, denumite anterior țări partenere.

Lista completă a țărilor eligibile

These descriptions determine the countries in which Erasmus+ activities may take place, and which type of activities are possible.

EU Member States and third countries associated to the Programme

These can fully take part in all the actions of the Erasmus+ Programme. They include all EU countries, members of the European Free Trade Association (EFTA), candidate EU countries and others.

Third countries not associated to the Programme

These can take part in certain Erasmus+ actions. There are many of these, spanning the globe.

Prezentarea candidaturilor

Nu există un formular central pentru a studia în străinătate cu Erasmus+.

Pentru a demara procedura, contactați biroul internațional sau biroul Erasmus+ din cadrul universității sau instituției dumneavoastre de învățământ superior.

Instituția de învățământ superior de origine este obligată să selecteze candidații într-un mod echitabil și transparent.

Cine își poate prezenta candidatura

 • Studenții la nivel de ciclu scurt, de licență și de masterat
 • Candidații la studii superioare de doctorat

care

 • sunt înscriși la o instituție de învățământ superior care participă la programul Erasmus+ (descărcați lista tuturor acestor instituții)
 • sunt înscriși la studii care se finalizează cu obținerea unei diplome sau a unei calificări de nivel terțiar recunoscute.

Perioada de studii în străinătate trebuie

 • să fie relevantă pentru nevoile tale de învățare și dezvoltare personală
 • să facă parte din programul de studiu pe care îl urmezi.

Durată

 • Mobilitatea pe termen lung: între 2 și 12 luni în străinătate (inclusiv mobilitatea mixtă cu o componentă virtuală)
 • Mobilitatea pe termen scurt: între 5 și 30 de zile în străinătate (trebuie să fie mobilitate mixtă)
 • Durata totală maximă: 12 luni în cadrul aceluiași ciclu de studii. În această perioadă se pot efectua mai multe schimburi.

Vă rugăm să rețineți că numai candidații la doctorat pot face o mobilitate pe termen scurt fără componentă virtuală.

În cazul disciplinelor cu un singur ciclu de studii, cum ar fi medicina sau arhitectura, puteți beneficia de sprijin prin Erasmus+ pe o perioadă de maxim 24 de luni.

Noțiunea de „ciclu de studii” se referă la nivelul de studii, așa cum este definit în Cadrul european al calificărilor (CEC):

Costuri și sprijin financiar

Acordurile de grant sunt semnate de instituția de origine sau de instituția-gazdă, care solicită finanțare în numele studenților lor.

Dacă sunteți selectat, veți semna cu acestea un acord de grant.

Suma este o contribuție la cheltuielile de călătorie și costurile zilnice.

Depinde de multe condiții, printre care:

 • diferența între costurile zilnice din țara ta și cele din țara de destinație
 • numărul de studenți care solicită un grant
 • distanța dintre țări și disponibilitatea altor granturi.

În calitate de student Erasmus+, sunteți scutit de taxele de școlarizare, de înscriere, de examinare și de acces la laboratoarele și librăriile universității gazdă. Cel mult vi s-ar putea cere să plătiți un tarif redus pentru o eventuală asigurare sau înscriere într-o uniune a studenților.

Alte tipuri de sprijin

Următoarele categorii de studenți pot beneficia de sprijin suplimentar: studenții care urmează să efectueze un stagiu, studenții cu mai puține oportunități sau cei din regiunile cele mai îndepărtate.

Puteți beneficia și de alte granturi oferite de universitate, de stat sau din alte surse. 

Accesați ghidul privind finanțarea europeană sau portalurile privind studiile.

Studenții cu probleme fizice, mentale sau de sănătate

Contactați coordonatorul Erasmus+ din cadrul instituției de origine pentru a afla dacă puteți solicita o finanțare suplimentară.

Detalii despre sprijinul pentru incluziune

Învățarea limbilor străine

Instrumentul de sprijin lingvistic online al Erasmus+ vă poate ajuta să învățați limba în care veți studia.

Recunoașterea studiilor

Înainte de perioada de studiu în străinătate, veți semna un „contract de studii” cu instituția de origine și cu cea gazdă. 

Acest contract:

 • definește modul în care vor fi recunoscute activitățile dumneavoastră în străinătate
 • garantează că pregătirile sunt clare pentru toate părțile
 • stabilește drepturile și responsabilitățile care le revin părților interesate.

Veți primi, de asemenea, Carta studentului Erasmus+ care explică drepturile și obligațiile.

După perioada de studii în străinătate:

 • instituția-gazdă trebuie să vă furnizeze dumneavoastră și instituției de origine o transcriere a informațiilor care să confirme finalizarea cursurilor și rezultatele obținute
 • instituția de origine trebuie să recunoască creditele (utilizând credite ECTS sau un sistem echivalent) și să le ia în considerare în raport cu gradul dumneavoastră, fără alte cerințe.
 • perioada de mobilitate trebuie înregistrată în suplimentul la diplomă, în funcție de locul în care se află sediul instituției dumneavoastră.

Cerințe pentru instituțiile de învățământ superior participante

Instituția de origine și instituția-gazdă trebuie să dispună de un acord interinstituțional.

Ambele instituții trebuie, de asemenea, să dețină Carta Universitară Erasmus (dacă se află în state membre ale UE sau în țări terțe asociate la programul Erasmus+). Instituțiile din țările terțe care nu sunt asociate la programul Erasmus+ se angajează să respecte principiile Cartei prin semnarea acordului interinstituțional.