Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Studenter

Studier och praktik

Utlandsstudier är en central del av Erasmus+ och har visat sig öka chanserna att få jobb. Det är också ett sätt att förbättra sina språkkunskaper, få ökat självförtroende, bli mer självständig och bekanta sig med en ny kultur.

Du kan också kombinera utlandsstudierna med praktik.

Alla som läser på kandidat-, master- eller doktorandnivå kan delta.

Vad kan jag göra?

Studera utomlands

Du kan få Erasmusbidrag för att studera utomlands en period i ett programland eller partnerland.

Läs mer

Praktisera utomlands

Genom Erasmus+ kan du som går en högskoleutbildning i ett programland praktisera utomlands. Det gäller även dig som nyligen har tagit examen.

Läs mer

Erasmus Mundus gemensamma masterprogram

Du kan få stipendium för att gå en internationell masterutbildning. Erasmus Mundus masterprogram håller en hög akademisk nivå och innebär att du följer kurser i olika länder.

Läs mer

För dig med funktionsnedsättning

Du kan söka extra bidrag och har rätt till samma stöd som värdinstitutionen erbjuder sina egna studenter.

Läs mer