Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Külföldi tanulmányok

Az Erasmus+ segít a diákok és doktorjelöltek csereprogramjainak megszervezésében.

Ilyen csereprogramokra:

 • egyrészt az Erasmus+ programban teljes mértékben részt vevő országok között,
 • másrészt a részt vevő országok és az Erasmus+ programhoz társult országok között kerülhet sor.

Miért érdemes külföldön tanulmányokat folytatnia?

 • Javíthatja kommunikációs, nyelvi és interkulturális készségeit.
 • Humán készségeket sajátíthat el, melyeket nagyra értékelnek a munkáltatók.
 • Külföldi szakmai gyakorlat során értékes munkatapasztalatot szerezhet.

Gyorskalauz

Izland, Észak-Macedónia, Liechtenstein, Norvégia, Szerbia és Törökország állampolgárai előtt a magánszemélyeknek szóló részvételi lehetőségek túlnyomó többsége nyitva áll, mivel ezek a nem uniós országok társultak az Erasmus+ programhoz.

Az ezektől eltérő nem uniós országok állampolgárai számára is rendelkezésre áll néhány lehetőség. Ezek közé tartoznak a következők: Erasmus Mundus közös mesterképzések, a hallgatóknak és szakembereknek szóló csereprogramok nemzetközi dimenziója (ha az Erasmus+ program iránt érdeklődő személy egyeteme részt vesz ilyen programban), ifjúsági csereprogramok.

További információkért érdemes ellátogatni a lehetőségeket ismertető oldalakra, mivel a részvételi jogosultság feltételei eltérhetnek az egyes pályázati felhívások esetében.

Az Erasmus+ program megvalósításában részt vevő országok két csoportba sorolhatók.

Uniós tagállamok és a programhoz társult harmadik országok

Ezek az országok az Erasmus+ program valamennyi tevékenységtípusában teljeskörűen részt vehetnek. Közéjük tartoznak az uniós tagállamok, az Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA) tagjai és a tagjelölt államok, valamint egyéb országok. Ezeket az országokat korábban programországoknak hívtuk.

A programhoz nem társult harmadik országok

Ezek az országok az Erasmus+ program egyes tevékenységeiben vehetnek részt. Sok ország tartozik ebbe a csoportba szerte a világon. Ezeket az országokat korábban partnerországoknak neveztük.

A részvételre jogosult országok teljes listája

These descriptions determine the countries in which Erasmus+ activities may take place, and which type of activities are possible.

EU Member States and third countries associated to the Programme

These can fully take part in all the actions of the Erasmus+ Programme. They include all EU countries, members of the European Free Trade Association (EFTA), candidate EU countries and others.

Third countries not associated to the Programme

These can take part in certain Erasmus+ actions. There are many of these, spanning the globe.

Pályázati tudnivalók

Nincs egységes jelentkezési lap külföldi tanulmányokra jelentkezéshez az Erasmus+ program keretében.

Ha jelentkezni szeretne, lépjen kapcsolatba felsőoktatási intézményének nemzetközi vagy Erasmus+-irodájával.

A küldő felsőoktatási intézménynek tisztességes és átlátható módon kell választania a jelentkezők közül.

Kik jelentkezhetnek?

 • Rövid ciklusú (alap- vagy mesterszintű) felsőoktatási képzésben részt vevő hallgatók
 • Doktori képzésben részt vevők

akik:

A külföldi tanulmányi időszakban folytatott tanulmányoknak:

 • relevánsnak kell lenniük az Ön otthoni tanulmányai és személyes fejlődési szükségletei szempontjából;
 • az Ön tanulmányi programjának részét kell képezniük.

Időtartam

 • Hosszú távú mobilitás: 2–12 hónap külföldön (beleértve a virtuális összetevővel rendelkező vegyes mobilitás időszakait is)
 • Rövid távú mobilitás: 5–30 nap külföldön (ennek vegyes mobilitásnak kell lennie)
 • Maximális teljes időtartam: 12 hónap egy tanulmányi cikluson belül – ezen belül egynél több cserére is sor kerülhet

Figyelem: csak a doktori tanulmányokat folytatók vehetnek részt virtuális összetevő nélküli rövid távú mobilitásban.

Az egyetlen ciklusból álló tanulmányi programok (például az orvos- és az építészképzés) esetében az érintettek 24 hónapig tanulhatnak külföldön az Erasmus+ keretében.

Ciklus alatt egy, az európai képesítési keretrendszerben (EKKR) meghatározottak szerinti tanulmányi szint eléréséhez vezető tanulmányi időszak értendő.

Költségek és pénzügyi támogatás

A támogatási megállapodást a küldő vagy fogadó intézmény írja alá. Ők pályáznak támogatásra a hallgatóik nevében.

Ha az Ön jelentkezését elfogadták, résztvevői támogatási megállapodást fog aláírni, mely Ön és felsőoktatási intézménye között jön létre.

A pénzügyi támogatás az utazási és a napi megélhetési költségekhez való hozzájárulás.

A támogatással kapcsolatos részletek különböző tényezőktől függnek, így például a következőktől:

 • milyen mértékben különböznek a megélhetési költségek az Ön hazájában, illetve a fogadó országban;
 • hányan pályáztak támogatásra;
 • mekkora a távolság a két ország között, és rendelkezésre állnak-e más támogatási források.

Az Erasmus+ programban részt vevő diákok mentesülnek a tandíj, a beiratkozási díj és a vizsgadíj megfizetése alól, és ingyenesen látogathatják a fogadó intézmény laboratóriumait és könyvtárait is. Az azonban előfordulhat, hogy kisebb összegű biztosítási és hallgatói önkormányzati tagsági díjat kell fizetniük.

Egyéb támogatás

A szakmai gyakorlatra jelentkező, a kevesebb lehetőséggel rendelkező, illetve a legkülső régiókból származó diákok járulékos támogatást kaphatnak.

A hallgatók jogosultak lehetnek arra, hogy anyaintézményüktől, hazájuk kormányától vagy más forrásból kiegészítő támogatásban részesüljenek. 

Ezekről a lehetőségekről a European Funding Guide és a Study Portals webhelyen lehet részletesebben tájékozódni.

A testi, szellemi vagy egészségi állapotuk miatt speciális szükségletű diákok

Kérjük, tájékozódjon a küldő intézmény Erasmus+-koordinátoránál arról, hogy pályázhat-e kiegészítő finanszírozásra.

További tudnivalók

Nyelvtanulás

Az Erasmus+ online nyelvi támogatás segít abban, hogy a résztvevők elsajátítsák azt a nyelvet, melyet a külföldi tanulmányok során használni fognak.

Az Ön tanulmányainak elismerése

A külföldi tanulmányi időszak előtt Ön tanulmányi megállapodást ír alá a küldő és a fogadó intézménnyel. 

Ez a megállapodás:

 • rögzíti, hogy az Ön külföldi tanulmányi tevékenységét hogyan fogják elismerni;
 • világosan leírja az előkészületekkel kapcsolatos tudnivalókat minden fél számára;
 • meghatározza a felek jogait és kötelezettségeit.

Ön meg fogja kapni az Erasmus+ Hallgatói Chartát is, mely ismerteti a jogait és kötelezettségeit.

A külföldi tanulmányi időszak után:

 • a fogadó intézmény átadja Önnek és a küldő intézménynek a vizsgalapokat és egyéb igazolásokat az elvégzett tanulmányokról és az elért eredményekről;
 • a küldő felsőoktatási intézménynek el kell ismernie az elvégzett tanegységeket (az ECTS, azaz az európai kreditátviteli és -gyűjtési rendszer vagy egy ezzel egyenértékű rendszer alapján), és be kell számítania azokat a diploma megszerzéséhez előírt tanulmányi kötelezettségek teljesítésébe anélkül, hogy további követelményeket támasztana;
 • a mobilitási időszakot fel kell tüntetni az oklevélmellékletben, attól függően, hogy az Ön intézménye hol található.

A részt vevő felsőoktatási intézményekre vonatkozó követelmények

A küldő intézménynek és a fogadó intézménynek intézményközi megállapodással kell rendelkeznie.

Ezen túlmenően mindkét intézménynek rendelkeznie kell Erasmus Felsőoktatási Chartával (ha valamelyik EU-tagállamban vagy az Erasmus+ programhoz társult harmadik országok valamelyikében működnek). Az Erasmus+ programhoz nem társult harmadik országokban működő intézmények az intézményközi megállapodás aláírásakor vállalnak kötelezettséget arra, hogy tiszteletben tartják a chartában lefektetett elveket.