Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ta spletna stran še ne odraža vsebine Vodnika za prijavitelje Erasmus+ za leto 2022. Vendar lahko vodnik za leto 2022 prenesete v formatu PDF v izbranem jeziku, tako da kliknete gumb „Download“ na desni strani.

1. Korak: Registracija

Vsi prijavitelji se morajo registrirati na spletišču https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc, če tega še niso storili.

Za ukrepe, ki jih upravlja Izvajalska agencija:

Za registracijo na portalu za financiranje in javne razpise mora pravni zastopnik prijavitelja izvesti naslednje korake:

  • ustvarjanje računa EU Login (razen če pravni zastopnik prijavitelja že ima račun). Nove račune EU Login je mogoče ustvariti na tem spletišču:

https://webgate.ec.europa.eu/cas/

  • dostop do portala za financiranje in javne razpise na spletišču:

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home in registracija (če je ustrezno) v imenu organizacije/skupine, ki jo zastopa. Navodila in pogosto zastavljena vprašanja so na voljo na portalu.

Prijavitelj se mora registrirati samo enkrat. Ko je registracija dokončana, bo prijavitelj dobil kodo PIC[1]. Koda PIC je edinstveni identifikator, ki je potreben za oddajo vlog in prijavitelju omogoča preprostejše izpolnjevanje prijavnega obrazca (tj. z vnosom kode PIC se v obrazcu samodejno prikažejo vse informacije, ki jih je prijavitelj zagotovil ob registraciji).

Za ukrepe, ki jih upravljajo nacionalne agencije Erasmus+:

Za registracijo v sistemu za registracijo organizacij za program Erasmus+ in Evropsko solidarnostno enoto mora pravni zastopnik prijavitelja izvesti naslednje korake:

Prijavitelji se morajo registrirati samo enkrat. Ko je registracija dokončana, bo prijavitelj dobil identifikacijsko oznako organizacije.

Prijavitelj lahko preveri svojo identifikacijsko oznako organizacije ali spremeni nekatere informacije, povezane z njo, v sistemu za registracijo organizacij za Erasmus+ in Evropsko solidarnostno enoto.

Z vnosom identifikacijske oznake organizacije v obrazec se bodo naložile vse informacije, ki jih je prijavitelj zagotovil v fazi registracije, in se prikazale v obrazcu.

DOKAZILO O PRAVNEM STATUSU:

Kot del postopka registracije morajo prijavitelji naložiti tudi naslednje dokumente:

Za nepovratna sredstva, ki presegajo 60 000 EUR, bodo prijavitelji morda morali naložiti posebne dokumente, s katerimi bodo dokazali svojo finančno zmogljivost. Za več informacij glej poglavje „Merila za izbor“ v nadaljevanju.

  1. Koda PIC je obvezna informacija v prijavnem obrazcu.