Skip to main content
Erasmus+ home page Erasmus+ home page

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Depunerea candidaturii

<p>Programul Erasmus+ oferă diverse oportunități de finanțare pentru organizații și persoane fizice. Totuși, în funcție de acțiunea la care doriți să participați, procedura de pregătire și depunere a candidaturii este diferită. Suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a vă îndruma de-a lungul acestui proces: </p>

Înainte de depunerea candidaturii 

Cererea generală de propuneri

În fiecare an se publică o cerere generală de propuneri care prezintă oportunități pentru organizații și persoane active în domeniile educației, formării, tineretului și sportului. Cererea include obiectivele programului, o prezentare a acțiunilor în care este împărțit acesta, condițiile de eligibilitate a potențialilor actori, bugetul și durata proiectelor și datele-limită pentru depunerea cererii de finanțare, pentru fiecare acțiune. Puteți consulta cea mai recentă cerere de propuneri în secțiunea „Cereri de oferte și de propuneri”. În plus, anumite cereri de propuneri specifice sunt publicate la nivel centralizat, pe site-ul Agenției Executive pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA).

Ghidul programului

O prezentare mai detaliată a condițiilor și cerințelor acțiunilor la care puteți participa în baza cererii generale de propuneri este disponibilă în Ghidul programului Erasmus+. Acesta este principalul document pe care trebuie să îl consulte oricine dorește să își depună candidatura. Poate fi accesat online sau descărcat în format PDF. 

Participanți

Programul Erasmus+ de adresează unui număr mare de persoane și organizații, însă criteriile de eligibilitate diferă de la o acțiune la alta și de la o țară la alta. Țările care pot lua parte se grupează în două categorii principale: 

  • țări participante la program (pot participa pe deplin la toate acțiunile programului Erasmus+)
  • țări partenere (pot participa la unele acțiuni ale programului, dacă respectă anumite criterii sau condiții specifice)

Pentru mai multe informații privind țările eligibile, consultați secțiunea respectivă din Ghidul programului Erasmus+

Înscriere 

Înainte de a vă putea înscrie organizația va trebui să vă creați un cont EU Login. Serviciul de autentificare EU Login (denumit anterior ECAS) este un punct de autentificare a utilizatorilor pentru o gamă largă de sisteme de informații ale Comisiei. 

Locul de înscriere depinde de tipul de acțiune: dacă este gestionată de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA) sau de o agenție națională

Pentru informații suplimentare, consultați Registrul organizațiilor

Dacă doriți să depuneți o cerere de finanțare în calitate de persoană fizică, va trebui să vă adresați organizației din care faceți parte (de exemplu, universitatea dumneavoastră).

Cum este gestionat programul

Programul Erasmus+ este gestionat de Comisia Europeană, de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA), de agențiile naționale din toate țările participante la program și de birourile naționale din unele țări partenere.

Activitățile centralizate sunt gestionate la nivel european de Comisia Europeană și de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a Comisiei Europene, cu sediul la Bruxelles, cunoscută și sub numele de Agenția executivă. Proiectele centralizate sunt mai ample și mai strategice și abordează anumite aspecte specifice cu caracter european.

Activitățile descentralizate sunt gestionate direct de agențiile naționale situate în fiecare țară participantă la program sau de birourile naționale Erasmus+ din afara UE. Majoritatea acestor proiecte vor fi puse în aplicare la nivel național, regional sau local și vor avea drept tematică principală un schimb între țări. 

Pentru mai multe informații, consultați secțiunea Cum este gestionat programul

Oportunități

Persoane fizice

Erasmus+ le oferă tuturor, indiferent de vârstă, posibilitatea de a dobândi noi cunoștințe și de a-și împărtăși experiențele în cadrul unor instituții și organizații din țări diferite. Aflați ce oportunități există pentru fiecare categorie de participanți (studenți, personal, stagiari, cadre didactice, tineri, lucrători de tineret etc.). 

Organizații

Erasmus+ oferă oportunități pentru o gamă largă de organizații, inclusiv pentru universități, școli, furnizori de servicii de educație și formare, grupuri de reflecție, institute de cercetare și întreprinderi. Aflați mai multe despre oportunitățile disponibile pentru organizații

Participarea la cererile de propuneri

În funcție de secțiunea din program la care doriți să participați, va trebui să completați un formular specific de candidatură.

De obicei, este vorba despre formularul nostru online – consultați ghidul care explică modul de utilizare a acestui formular. 

Pentru activitățile descentralizate gestionate de agențiile naționale, vă rugăm să vă depuneți candidatura utilizând formularele Erasmus+.

Pentru activitățile centralizate gestionate de Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură (EACEA), informațiile privind formularele de candidatură și procedura de selecție sunt disponibile pe site-ul EACEA.

După depunerea candidaturii

Pentru mai multe informații privind evaluarea și verificarea cererii de participare, consultați Ghidul programului (Partea C – Informații pentru solicitanți).

Don’t forget

Make sure that you have already registered your organisation before you start your application.

Read about registering

Applying with a project partner

The partner search on the EU's Funding and Tenders portal helps you search for potential partners for your proposal.

Search for a potential project proposal partner

After you have applied

See what happens