Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Glosar de termeni - Educația adulților

Educația adulților

orice formă de învățământ nonprofesional pentru adulți, indiferent dacă aceasta are un caracter formal, nonformal sau informal (pentru formarea profesională continuă, consultați definiția „EFP”).

Cursant adult

Orice persoană care, după ce și-a încheiat ciclul de educație sau formare inițială sau nu mai este implicată în acesta, revine la unele forme de învățare continuă fără scop profesional (formală, nonformală sau informală). În sensul proiectelor Erasmus+, personalul didactic (cadre didactice, formatori, pedagogi, cadre universitare și personal de tineret etc.) din oricare sector Erasmus+ nu poate fi considerat ca fiind cursant adult în contextul educației adulților. Membrii personalului cu legături oficiale cu organizația lor educațională profesională (școală, educație și formare profesională, organizație de învățământ superior și de educație a adulților etc.) pot participa la activități pentru personal într-un sector relevant al programului Erasmus+.

Tagged in:  Personal din învățământul pentru adulți