Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Această pagină nu prezintă momentan conținutul Ghidului programului Erasmus+ 2022. Cu toate acestea, puteți să descărcați ghidul complet pentru 2022 în format PDF, în limba preferată, făcând clic pe „Download”, în partea dreaptă a acestei pagini.

Glosar de termeni - Învățământul pentru adulți

Cursant adult

Orice persoană care, după ce și-a încheiat ciclul de educație sau formare inițială sau nu mai este implicată în acesta, revine la unele forme de învățare continuă fără scop profesional (formală, nonformală sau informală). În sensul proiectelor Erasmus+, membrii personalului didactic (cadre didactice, formatori, pedagogi, cadre universitare și personal de tineret etc.) din oricare sector Erasmus+ nu pot fi considerați cursanți adulți în cadrul învățământului pentru adulți. Membrii personalului care au legături formale cu organizația lor educațională profesională (organizație școlară, de educație și formare profesională, de învățământ superior și de învățământ pentru adulți etc.) pot participa la activități pentru personal într-un sector relevant al programului Erasmus+.

Învățământ pentru adulți

Toate formele de învățământ pentru adulți fără scop profesional, de tip formal, nonformal sau informal (pentru formare profesională continuă, consultați „EFP”).