Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Partea D - Glosar de termeni

Următoarea secțiune prezintă definițiile conceptelor-cheie și a termenilor utilizați în mod obișnuit, asociați cu Programul Erasmus+. Glosarul este împărțit în secțiuni organizate în ordine alfabetică, acoperind terminologia comună și blocuri specifice cu concepte care se referă doar la un anumit domeniu.

  • Termeni comuni
  • Educatie inalta
  • Educație și formare profesională
  • Educația adulților
  • Tineret