Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ova internetska stranica još ne odražava sadržaj Vodiča kroz program Erasmus+ za 2022. Međutim, cijeli vodič za 2022. možete preuzeti u PDF formatu na odabranom jeziku klikom na „Download” na desnoj strani.

Erasmus akreditacija u području mladih

ŠTO JE ERASMUS AKREDITACIJA U PODRUČJU MLADIH[1]?

Erasmus akreditacije su alat za organizacije koje se žele uključiti u prekograničnu razmjenu i suradnju, poticati sudjelovanje mladih i podupirati jačanje kapaciteta osoba koje rade s mladima i organizacija za rad s mladima putem aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja. Erasmus akreditacija u području mladih olakšava mobilnost mladih u svrhu učenja tako što akreditiranim organizacijama pruža pojednostavnjen i fleksibilan alternativni oblik provedbe aktivnosti.

U području mladih cilj je Erasmus akreditacije:

 • poticati osobni i profesionalni razvoj mladih putem neformalnih i informalnih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja
 • poticati jačanje položaja mladih i njihovo aktivno građanstvo i sudjelovanje u demokratskom životu
 • poticati razvoj kvalitete rada s mladima na lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj, europskoj i međunarodnoj razini izgradnjom kapaciteta organizacija aktivnih u području mladih i podupiranjem obrazovnog i profesionalnog razvoja osoba koje rade s mladima te
 • među mladima u Europi zagovarati uključivost i raznolikost, međukulturni dijalog i vrijednosti kao što su solidarnost, jednake mogućnosti i ljudska prava.

Organizacije prijaviteljice morat će definirati svoje dugoročne ciljeve i plan aktivnosti za koje traže financijsku potporu iz programa Erasmus+, očekivane koristi i pristup upravljanju projektima. Dodjelom Erasmus akreditacije u području mladih potvrđuje se da prijavitelj ima odgovarajuće i učinkovite postupke i mjere za provedbu visokokvalitetnih aktivnosti mobilnosti u svrhu učenja kako je planirano i da ih može primijeniti u korist područja mladih.

KAKO TO FUNKCIONIRA?

Organizacije koje žele primiti akreditaciju morat će definirati svoje dugoročne ciljeve i plan aktivnosti za koje traže financijsku potporu iz programa Erasmus+, očekivane koristi i pristup upravljanju projektima.

Organizacije se za akreditaciju u području mladih mogu prijavljivati kontinuirano, a uspješni kandidati za Erasmus akreditaciju u području mladih dobit će jednostavniji pristup mogućnostima u okviru ključne aktivnosti 1 u području mladih, kako je prikazano u relevantnim odjeljcima ovog Vodiča. Detaljne informacije o prihvatljivosti, kriterijima za odabir i dodjelu dostupne su u posebnom pozivu na podnošenje prijedloga objavljenom ovdje: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/calls/2020-erasmus-accreditation-youth_hr.

Erasmus akreditacija dodjeljuje se za razdoblje od 2021. do 2027., u kojem će se provoditi redovito praćenje i u kojem se neprekidno moraju poštovati zahtjevi i upute za akreditaciju koje je izdala nacionalna agencija zadužena za nadzor.

KAKO PRISTUPITI MOGUĆNOSTIMA ZA MOBILNOST S ERASMUS AKREDITACIJOM?

Akreditirane organizacije imaju mogućnost prijaviti se za financiranje (podnijeti zahtjev za bespovratna sredstva) za aktivnosti mobilnosti mladih na pojednostavnjen način. Prijave se temelje na prethodno odobrenom akreditacijskom planu pa detaljan popis i opis planiranih aktivnosti nije potreban. Umjesto toga, zahtjevi su usmjereni na procjenu broja aktivnosti koje bi se trebale provesti i broja uključenih sudionika.

Aktivnosti mobilnosti koje bi se trebale provesti u okviru ove ključne aktivnosti moraju biti u skladu s pravilima i načelima definiranima za svaku vrstu aktivnosti u odgovarajućim odjeljcima ovog Vodiča.

Akreditirane organizacije obvezuju se poštovati Erasmus standarde kvalitete u području mladih i provoditi visokokvalitetne aktivnosti mobilnosti u području mladih.

Akreditirane organizacije mladih nemaju pravo na financiranje u okviru standardnih razmjena mladih i projekata mobilnosti osoba koje rade s mladima, ali mogu biti partneri u takvim projektima. Iznimno za 2021. organizacije kojima je dodijeljena akreditacija nakon roka za podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva prihvatljive su za financiranje u drugom roku za standardne razmjene mladih i projekte mobilnosti za osobe koje rade s mladima.

Kriteriji prihvatljivosti

Općeniti kriteriji u nastavku odnose se na zahtjeve za bespovratna sredstva.

Prihvatljivi prijavitelji

Organizacije koje na datum roka za prijavu imaju valjanu Erasmus akreditaciju u području mladih

Prihvatljive aktivnosti

 • razmjene mladih
 • aktivnosti profesionalnog razvoja osoba koje rade s mladima

Uz to se mogu provoditi i sljedeće aktivnosti:

 • pripremni posjeti.

Opis i kriteriji prihvatljivosti za svaku od tih aktivnosti definirani su u odgovarajućim odjeljcima ovog Vodiča.

Trajanje projekta

Početno trajanje svih akreditiranih projekata bit će 15 mjeseci. Nakon 12 mjeseci svi će korisnici imati mogućnost produljiti trajanje svojeg projekta na ukupno 24 mjeseca.

Gdje se treba prijaviti?

Nacionalnoj agenciji zemlje u kojoj organizacija prijaviteljica ima poslovni nastan.

Kad se treba prijaviti?

Prijavitelji moraju predati zahtjev za bespovratna sredstva do sljedećih datuma:

 • 11. svibnja u 12:00:00 (podne po srednjoeuropskom vremenu) za projekte koji počinju 1. kolovoza iste godine.

Kako se prijaviti?

Pojedinosti o tome kako se prijaviti potražite u dijelu C ovog Vodiča.

Ostali kriteriji

Akreditirana organizacija smije se prijaviti samo jednom po pozivu.

Prijavnom obrascu mora se priložiti izjava pravnog zastupnika.

DODJELA PRORAČUNSKIH SREDSTAVA

Dodijeljeni iznos bespovratnih sredstava ovisit će o nizu elemenata:

 • ukupnom proračunu za dodjelu akreditiranim prijaviteljima
 • zatraženim aktivnostima
 • najmanjem i najvećem iznosu bespovratnih sredstava
 • sljedećim kriterijima za dodjelu: financijskim rezultatima, kvalitativnim rezultatima, prioritetima politike i tematskim područjima na koje se odnose aktivnosti za koje se podnosi prijava i geografskoj ravnoteži (ako ih primjenjuje nacionalna agencija).

Nacionalna agencija će prije isteka roka za prijave objaviti detaljna pravila o osnovnim i najvećim iznosima bespovratnih sredstava, bodovanju kriterija za dodjelu, ponderiranju svakog kriterija, načinu dodjele i dostupnim proračunskim sredstvima za akreditirane projekte.

 1. Glavni dio proračunskih sredstava za ovu ključnu aktivnost dodjeljuje se za potporu transnacionalnim aktivnostima u kojima sudjeluju organizacije i sudionici iz zemalja sudionica programa. Međutim, s oko 25 % raspoloživih proračunskih sredstava mogu se financirati aktivnosti međunarodne mobilnosti u kojima sudjeluju organizacije i sudionici iz zemalja sudionica programa i partnerskih zemalja u susjedstvu EU-a (regije 1 – 4; vidjeti odjeljak „Prihvatljive zemlje” u dijelu A ovog Vodiča).

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";} table{margin-bottom: 30px;}
Tagged in: