Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Διαπιστευση Erasmus στον τομεα της νεολαιας

Οι διαπιστεύσεις Erasmus αποτελούν εργαλείο για τους οργανισμούς που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε διασυνοριακές ανταλλαγές και συνεργασία και οι οποίοι σχεδιάζουν την υλοποίηση δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας σε τακτική βάση.

Η διαπίστευση Erasmus στον τομέα της νεολαίας παρέχει απλουστευμένη πρόσβαση σε ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1 — δραστηριότητες μαθησιακής κινητικότητας στον τομέα της νεολαίας.

Οι αιτούντες θα πρέπει να καθορίσουν τους πιο μακροπρόθεσμους στόχους τους και να σχεδιάσουν τις δραστηριότητες που θα υποστηριχθούν με κονδύλια του προγράμματος Erasmus, τα αναμενόμενα οφέλη, καθώς και την προσέγγισή τους όσον αφορά τη διαχείριση του σχεδίου. Η χορήγηση της διαπίστευσης Erasmus στον τομέα της νεολαίας επιβεβαιώνει ότι ο αιτών διαθέτει κατάλληλες και αποτελεσματικές διαδικασίες και μέτρα για την υλοποίηση δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας υψηλής ποιότητας, όπως έχουν σχεδιαστεί, και τις χρησιμοποιεί προς όφελος του τομέα της νεολαίας.

Στοχοι της δρασης

Η διαπίστευση Erasmus στον τομέα της δράσης για τη νεολαία έχει τους ακόλουθους στόχους:

 • ενίσχυση της προσωπικής και επαγγελματικής ανάπτυξης των νέων μέσω μη τυπικών και άτυπων δραστηριοτήτων μαθησιακής κινητικότητας·
 • προώθηση της ενδυνάμωσης των νέων, της ενεργού συμμετοχής τους στα κοινά και της συμμετοχής τους στη δημοκρατική ζωή·
 • προώθηση της ποιοτικής ανάπτυξης της εργασίας στον τομέα της νεολαίας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με την ανάπτυξη ικανοτήτων των οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα της νεολαίας και την υποστήριξη της επαγγελματικής ανάπτυξης των εργαζομένων στον τομέα της νεολαίας·
 • προώθηση της ένταξης και της πολυμορφίας, του διαπολιτισμικού διαλόγου και των αξιών της αλληλεγγύης, των ίσων ευκαιριών και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους νέους στην Ευρώπη.

Προσβαση σε χρηματοδοτηση για τους επιτυχοντες αιτουντες

Οι επιτυχόντες αιτούντες διαπίστευση Erasmus στον τομέα της νεολαίας θα αποκτήσουν απλουστευμένη πρόσβαση στις ακόλουθες ευκαιρίες χρηματοδότησης στο πλαίσιο της βασικής δράσης 1 στον τομέα της νεολαίας.

 • σχέδια κινητικότητας για νέους — ανταλλαγές νέων·
 • σχέδια κινητικότητας για εργαζομένους στον τομέα της νεολαίας·

Η ετήσια πρόσκληση για χρηματοδότηση για διαπιστευμένα σχέδια παρουσιάζεται στην ενότητα «Ευκαιρίες κινητικότητας για διαπιστευμένους οργανισμούς Erasmus στον τομέα της νεολαίας». 

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση;

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν τα ακόλουθα είδη οργανισμών:

 • μη κερδοσκοπική οργάνωση, ένωση, ΜΚΟ· ευρωπαϊκή ΜΚΟ που δραστηριοποιείται στον τομέα της νεολαίας· δημόσιος φορέας σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο· κοινωνική επιχείρηση· κερδοσκοπικός φορέας που δραστηριοποιείται στον τομέα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης·

Οι αιτούντες οργανισμοί πρέπει να είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της ΕΕ ή τρίτη χώρα συνδεδεμένη με το πρόγραμμα.

Πού υποβάλλεται η αίτηση;

Οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται στον Εθνικό Οργανισμό της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο αιτών οργανισμός.

Προθεσμία υποβολής

1 Οκτωβρίου στις 12:00:00 (το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών)

Πρότυπα ποιότητας της διαπίστευσης Erasmus στον τομέα της νεολαίας

Οι αιτούντες διαπίστευση Erasmus στον τομέα της νεολαίας πρέπει να πληρούν τα πρότυπα ποιότητας του Erasmus στον τομέα της νεολαίας, τα οποία καθορίζονται στον ιστότοπο Europa: Πρότυπα ποιότητας του προγράμματος Erasmus+ — σχέδια κινητικότητας — Νεολαία | Erasmus + (europa.eu)

Κριτηρια επιλογης

Οι αιτούντες θα πρέπει να διαθέτουν επαρκή επιχειρησιακή και επαγγελματική ικανότητα για την υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδίου δραστηριοτήτων, η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον διετή συναφή πείρα στην υλοποίηση δραστηριοτήτων στον τομέα της νεολαίας.

Μπορείτε να διαβάσετε το μέρος Γ του παρόντος οδηγού για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα γενικά κριτήρια επιχειρησιακής ικανότητας και αυτές τις ειδικές απαιτήσεις για τους αιτούντες διαπίστευση.

Κριτηρια αποκλεισμου

Οι αιτούντες πρέπει να υποβάλουν υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση, η οποία να πιστοποιεί ότι δεν τελούν σε καμία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στα κριτήρια αποκλεισμού, όπως ορίζονται στο μέρος Γ του παρόντος οδηγού, ότι η υποβληθείσα αίτηση περιέχει πρωτότυπο περιεχόμενο που έχει συνταχθεί από τον αιτούντα οργανισμό, και ότι κανένας άλλος οργανισμός ή εξωτερικό πρόσωπο δεν έχει συντάξει την αίτηση έναντι αμοιβής.

Κριτηρια χορηγησης

Η ποιότητα των προτάσεων θα αξιολογηθεί με την απόδοση βαθμών επί συνόλου 100, βάσει των παρακάτω κριτηρίων και συντελεστών στάθμισης. Για να επιλεγούν για χορήγηση, οι αιτήσεις πρέπει να συγκεντρώσουν τις ακόλουθες ελάχιστες βαθμολογίες:

 • τουλάχιστον 70 επί συνόλου 100 βαθμών και
 • τουλάχιστον το ήμισυ της μέγιστης βαθμολογίας σε καθεμία από τις τρεις κατηγορίες κριτηρίων χορήγησης

Συνάφεια - (μέγιστη βαθμολογία: 20 βαθμοί)

Η συνάφεια του οργανισμού με τον τομέα της νεολαίας και τους στόχους της δράσης όσον αφορά:

 • τους στόχους και τις αρχές του οργανισμού·
 • τις ομάδες-στόχους του οργανισμού·
 • τις τακτικές δραστηριότητες του οργανισμού·
 • την πείρα του οργανισμού στον τομέα της νεολαίας.
 • Η πρόταση αφορά τον σεβασμό και την προώθηση των κοινών αξιών της ΕΕ, όπως ο σεβασμός της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, της ελευθερίας, της δημοκρατίας, της ισότητας, του κράτους δικαίου, καθώς και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η καταπολέμηση κάθε είδους διακρίσεων.

Στρατηγική ανάπτυξη - (μέγιστη βαθμολογία: 40 βαθμοί)

Ο βαθμός στον οποίο:

 • οι προσδιοριζόμενοι στόχοι είναι συναφείς και συνάδουν με τους στόχους της δράσης και συμβάλλουν στη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία·
 • οι προγραμματισμένες δραστηριότητες είναι κατάλληλες για την αντιμετώπιση των προσδιοριζόμενων αναγκών και στόχων· οι προγραμματισμένες δραστηριότητες παρέχουν πραγματικό όφελος στον οργανισμό, τους συμμετέχοντες και τους συμμετέχοντες οργανισμούς και έχουν δυνητικά ευρύτερο αντίκτυπο (π.χ. σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και διακρατικό επίπεδο)·
 • οι στόχοι και οι προγραμματισμένες δραστηριότητες εντάσσονται στις τακτικές εργασίες και δραστηριότητες του οργανισμού·
 • ο οργανισμός συμβάλλει στη στρατηγική του προγράμματος για την ένταξη και την πολυμορφία·
 • ο οργανισμός ενσωματώνει στις δραστηριότητές του μία ή περισσότερες βασικές αρχές (περιβαλλοντική βιωσιμότητα και ευθύνη, ενεργός συμμετοχή στο δίκτυο οργανισμών Erasmus+, εικονικά στοιχεία).

Ποιότητα διαχείρισης και συντονισμού - (μέγιστη βαθμολογία: 40 βαθμοί)

Ο βαθμός στον οποίο:

 • οι προγραμματισμένοι στόχοι και δραστηριότητες είναι σαφείς και ρεαλιστικοί σε σχέση με τους ανθρώπινους πόρους και την εσωτερική οργάνωση του αιτούντος·
 • η προσέγγιση σύμπραξης είναι ισορροπημένη και αποτελεσματική και, κατά περίπτωση, κατάλληλη για τη συμμετοχή νέων και λιγότερο έμπειρων οργανισμών·
 • ισχύουν κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση της ποιότητας των δραστηριοτήτων και της ασφάλειας και προστασίας των συμμετεχόντων·
 • εφαρμόζεται η αρχή της ενεργού συμμετοχής των νέων και έχει προγραμματιστεί η συνεργασία των συμμετεχόντων σε όλες τις φάσεις των δραστηριοτήτων·
 • ισχύουν κατάλληλα μέτρα για τη διασφάλιση μιας ισχυρής μαθησιακής διάστασης, στα οποία περιλαμβάνεται η υποστήριξη της εξέτασης, της ταυτοποίησης και της τεκμηρίωσης των μαθησιακών αποτελεσμάτων·
 • εφαρμόζονται κατάλληλες και αποτελεσματικές μέθοδοι για τη μέτρηση της προόδου του οργανισμού όσον αφορά την επίτευξη των στόχων του (παρακολούθηση και αξιολόγηση) και τη διαχείριση των κινδύνων·
 • ισχύουν κατάλληλα και αποτελεσματικά μέτρα τα οποία αποσκοπούν στην κοινοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου εντός και εκτός των συμμετεχόντων οργανισμών.

Μέγιστος αριθμός χορηγούμενων διαπιστεύσεων Erasmus στον τομέα της νεολαίας

Σε χώρες στις οποίες υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για διαπιστεύσεις Erasmus στον τομέα της νεολαίας, ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί να ορίσει μέγιστο αριθμό χορηγούμενων διαπιστεύσεων. Η απόφαση αυτή θα δημοσιευτεί στον ιστότοπο του Εθνικού Οργανισμού μαζί με την παρούσα πρόσκληση.

Εάν ο Εθνικός Οργανισμός δεν ορίσει μέγιστο αριθμό εγκεκριμένων διαπιστεύσεων, θα εγκριθούν όλες οι αιτήσεις που πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση.

Εάν ο Εθνικός Οργανισμός ορίσει μέγιστο αριθμό εγκεκριμένων διαπιστεύσεων, θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των αιτήσεων που πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια. Οι διαπιστεύσεις θα χορηγηθούν ξεκινώντας από την αίτηση με την υψηλότερη βαθμολογία και συνεχίζοντας έως ότου συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός διαπιστεύσεων. Σε περίπτωση που περισσότερες από μία αιτήσεις ισοβαθμούν στην τελευταία θέση της κατάταξης, ο μέγιστος αριθμός των χορηγούμενων διαπιστεύσεων θα αυξηθεί, ώστε να συμπεριληφθούν όλες οι αιτήσεις με τη συγκεκριμένη βαθμολογία.

Ισχυς

Η διαπίστευση Erasmus στον τομέα της νεολαίας χορηγείται για ολόκληρη την περίοδο προγραμματισμού έως το 2027, με την επιφύλαξη της τακτικής παρακολούθησης και της συνεχούς συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις της διαπίστευσης και τις οδηγίες που εκδίδει ο Εθνικός Οργανισμός. Προκειμένου να διασφαλιστεί ρεαλιστικός προγραμματισμός, το σχέδιο δραστηριοτήτων που υποβάλλεται στο πλαίσιο της αίτησης μπορεί να καλύπτει χρονικό διάστημα τριών έως τεσσάρων ετών και θα επικαιροποιείται ανά τακτά διαστήματα.

Σε περίπτωση που απαιτείται διαπίστευση Erasmus για τη συμμετοχή σε οποιαδήποτε δράση μετά το τέλος της περιόδου προγραμματισμού 2021-2027, ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της διαπίστευσης υπό όρους που καθορίζονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η διαπίστευση μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που ο οργανισμός παύσει να υφίσταται ή βάσει συμφωνίας μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού και του διαπιστευμένου οργανισμού. Ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί να τερματίσει τη διαπίστευση μονομερώς υπό τους όρους που περιγράφονται στην ενότητα «Υποβολή εκθέσεων, παρακολούθηση και διασφάλιση της ποιότητας».  Ο μονομερής τερματισμός της διαπίστευσης από τον διαπιστευμένο οργανισμό είναι δυνατός μόνον εάν επί τρία τουλάχιστον συναπτά έτη η διαπίστευση δεν έχει χρησιμοποιηθεί για την υποβολή αιτήσεων για διαπιστευμένα σχέδια κινητικότητας.

Μη δυνατότητα μεταφοράς

Δεν είναι δυνατή η μεταφορά της διαπίστευσης μεταξύ οργανισμών. Κατ’ εξαίρεση, σε περίπτωση διαρθρωτικών αλλαγών σε διαπιστευμένο οργανισμό (για παράδειγμα διάσπαση, συγχώνευση, αλλαγή νομικής οντότητας, καταστατικό ή ιδιοκτησιακό καθεστώς), ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί να μεταφέρει τη διαπίστευση σε έναν διάδοχο οργανισμό βάσει αιτιολογημένου αιτήματος.

Υποβολή εκθέσεων, παρακολούθηση και διασφάλιση της ποιότητας

Εκθέσεις περάτωσης κατά τη λήξη κάθε συμφωνίας επιχορήγησης

Κατά τη λήξη κάθε συμφωνίας επιχορήγησης που έχει εγκριθεί στο πλαίσιο της διαπίστευσης Erasmus στον τομέα της νεολαίας, ο διαπιστευμένος οργανισμός θα υποβάλει τελική έκθεση1 σχετικά με τις δραστηριότητες και τους στόχους που υλοποιήθηκαν, όπως καθορίζεται στην εφαρμοστέα συμφωνία επιχορήγησης.

Έκθεση διαπίστευσης

Τουλάχιστον μία φορά κατά τη διάρκεια ισχύος της διαπίστευσης, οι οργανισμοί θα πρέπει:

 • να υποβάλουν έκθεση σχετικά με την πρόοδο που σημειώνουν ως προς την επίτευξη των στόχων τους·
 • να υποβάλουν έκθεση σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο διασφαλίζουν την τήρηση των προτύπων ποιότητας Erasmus στον τομέα της νεολαίας·
 • να επικαιροποιήσουν το σχέδιο δραστηριοτήτων τους.

Ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί να αποφασίσει να ζητήσει την υποβολή έκθεσης προόδου σχετικά με τα διάφορα στοιχεία που παρατίθενται παραπάνω, είτε ταυτόχρονα είτε χωριστά.

Ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί να αποφασίσει να αντικαταστήσει τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων σχετικά με τους στόχους και τα πρότυπα ποιότητας της διαπίστευσης Erasmus στον τομέα της νεολαίας με επίσκεψη παρακολούθησης.

Βάσει των επιδόσεων του διαπιστευμένου οργανισμού που προκύπτουν από την υποβολή εκθέσεων, την παρακολούθηση και τους ελέγχους διασφάλισης της ποιότητας, ή ως αποτέλεσμα σημαντικών αλλαγών στον οργανισμό, ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί να τροποποιήσει τον αριθμό και το χρονοδιάγραμμα των εκθέσεων προόδου. Επιπλέον, οι διαπιστευμένοι οργανισμοί μπορούν να ζητήσουν οικειοθελώς την επικαιροποίηση της διαπίστευσής τους. Βάσει της αιτιολόγησης του διαπιστευμένου οργανισμού, ο Εθνικός Οργανισμός θα αποφασίσει αν η επικαιροποίηση είναι δικαιολογημένη και αποδεκτή.

Παρακολούθηση και έλεγχοι

Ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί να διοργανώσει επισκέψεις παρακολούθησης, επίσημους ελέγχους ή άλλες δραστηριότητες για την παρακολούθηση της προόδου και των επιδόσεων των διαπιστευμένων οργανισμών, τη διαπίστωση της τήρησης των συμφωνηθέντων προτύπων ποιότητας και την παροχή στήριξης.

Οι επίσημοι έλεγχοι μπορούν να λάβουν τη μορφή ελέγχων βάσει εγγράφων ή επισκέψεων στον οργανισμό και σε κάθε άλλη εγκατάσταση όπου λαμβάνουν ή έχουν λάβει χώρα δραστηριότητες. Ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί να ζητήσει τη βοήθεια Εθνικών Οργανισμών ή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων σε άλλες χώρες για τον έλεγχο και την παρακολούθηση δραστηριοτήτων που λαμβάνουν χώρα εκεί.

Διασφαλιση ποιοτητας

Κατόπιν έκθεσης ή δραστηριότητας παρακολούθησης, ο Εθνικός Οργανισμός θα παρέχει σχόλια στους διαπιστευμένους οργανισμούς. Ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί επίσης να παράσχει στον διαπιστευμένο οργανισμό υποχρεωτικές ή συμβουλευτικές οδηγίες σχετικά με τρόπους βελτίωσης των επιδόσεών του.

Διορθωτικα μετρα

Σε περίπτωση νεοδιαπιστευθέντων αιτούντων και οργανισμών υψηλού κινδύνου ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες και τις προθεσμίες του Εθνικού Οργανισμού, πολύ χαμηλών επιδόσεων που προκύπτουν από την υποβολή εκθέσεων, την παρακολούθηση και τους ελέγχους διασφάλισης της ποιότητας, ή παραβάσεων των κανόνων του προγράμματος (μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο άλλης δράσης), ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί να λάβει τα ακόλουθα διορθωτικά μέτρα:

 • Παρατήρηση: ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί να περιορίσει το ύψος της χρηματοδότησης για το οποίο μπορεί να υποβάλει αίτηση ο διαπιστευμένος οργανισμός για δράσεις στις οποίες απαιτείται διαπίστευση Erasmus. Οι νεοδιαπιστευθέντες οργανισμοί μπορούν να τεθούν υπό επιτήρηση εάν στο πλαίσιο του ελέγχου της επιχειρησιακής ικανότητας εντοπιστεί κίνδυνος ανεπαρκούς υλοποίησης.
 • Αναστολή: οργανισμοί των οποίων η διαπίστευση έχει ανασταλεί δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για χρηματοδότηση σε δράσεις για τις οποίες απαιτείται διαπίστευση Erasmus. Ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί επίσης να καταγγείλει ορισμένες ή όλες τις ισχύουσες συμφωνίες επιχορήγησης που συνάφθηκαν βάσει της ανασταλείσας διαπίστευσης.

Η περίοδος επιτήρησης ή αναστολής συνεχίζεται έως ότου ο Εθνικός Οργανισμός κρίνει ότι οι προϋποθέσεις και οι απαιτήσεις ποιότητας που καθορίζονται στην παρούσα πρόσκληση πληρούνται και πάλι, και ότι ο κίνδυνος χαμηλών επιδόσεων έχει αντιμετωπιστεί από τον διαπιστευμένο οργανισμό.

Οι φορείς υπό αναστολή ή επιτήρηση δεν μπορούν να υποβάλουν αίτηση για νέα διαπίστευση.

Σε περίπτωση συνεχούς μη συμμόρφωσης με τις οδηγίες και τις προθεσμίες του Εθνικού Οργανισμού, πολύ χαμηλών επιδόσεων, ή σε περίπτωση επανειλημμένων ή σημαντικών παραβάσεων των κανόνων του προγράμματος (μεταξύ άλλων και στο πλαίσιο άλλης δράσης), ο Εθνικός Οργανισμός μπορεί να τερματίσει τη διαπίστευση.

Η διαπίστευση μπορεί επίσης να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση που ο οργανισμός παύσει να υφίσταται ή βάσει συμφωνίας μεταξύ του Εθνικού Οργανισμού και του διαπιστευμένου οργανισμού. Ο Εθνικός Οργανισμός ή ο διαπιστευμένος οργανισμός μπορεί να τερματίσει μονομερώς τη διαπίστευση εάν δεν υποβληθούν αιτήσεις χρηματοδότησης στο πλαίσιο αυτής της διαπίστευσης εντός διαστήματος τουλάχιστον τριών συναπτών ετών

 

 • 1 Για τους σκοπούς της διαχείρισης των επιχορηγήσεων, η έκθεση αυτή αναφέρεται ως «τελική έκθεση». ↩ back
Tagged in:  Youth