Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

За контакти

Ако на този сайт не намерите това, което търсите, можете да опитате да се свържете с някоя от службите по-долу.

Slide

Възможности за контакт

Национални агенции

Данни за контакт с всички национални агенции, управляващи програмата в държавите по програмата. Те също така са първите, към които трябва да се обърнете при технически проблеми с формулярите за кандидатстване.

Национални бюра по програма „Еразъм+“

Националните бюра по програма „Еразъм+“ подпомагат Европейската комисия и местните органи при изпълнението на програмата в някои държави партньори.

National Focal Points

Supporting Erasmus+ participation in countries in Africa, Asia-Pacific, the Middle East and the Americas.

Друго съдържание