Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Отговори на вашите въпроси

По-долу ще намерите отговорите на някои от най-често задаваните въпроси за програмата „Еразъм+“. Това е само подборка, така че моля, проверете раздел „Възможности“ или се свържете с него чрез раздела за контакти, ако не можете да намерите това, което търсите.

Разгледайте въпросите, за да видите дали отговорът, който търсите, вече съществува.

Търсите информация за последиците от пандемията от коронавирус за „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност? Вижте страницата за последиците от пандемията от коронавирус.

Често задавани въпроси

Физически лица от страни извън ЕС могат да участват в повечето от възможностите, ако са от държава по програмата. Съществуват и някои възможности, като например, съвместните магистърски програми „Еразмус Мундус“, които са отворени за граждани от държави партньори. Трябва да проучите страниците, посветени на възможностите, повече информация, тъй като различните възможности имат различни условия за допустимост.

Организации от повечето страни в света, включително от повечето африкански държави, могат да участват в програмата. За различните възможности има различни критерии за допустимост, затова е най-добре да се провери информацията на страницата за съответната възможност или в ръководството за програмата.

Процесът на кандидатстване по „Еразъм+“ се различава в зависимост от това дали сте физическо лице или организация, както и дали възможността за финансиране се управлява от националните агенции или от Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура. Повече информация за процедурата за кандидатстване, включително образци и модели на формуляри за кандидатстване, могат да бъдат намерени в раздела Как да кандидатствате.

Калкулатор за разстояния Всички разстояния се показват като права линия.

Информация за Европейската система за трансфер и натрупване на кредити е на разположение на уебсайта за образование и обучение.

Организации от повечето страни в света, включително от повечето африкански държави, могат да участват в програмата. За различните възможности има различни критерии за допустимост, затова е най-добре да се провери информацията на страницата за съответната възможност или в ръководството за програмата.

Национални агенции има само в държавите по програмата. В други държави може да има Национални бюра на програмата „Еразъм+“. Ако няма национално бюро и ако сте физическо лице, най-добре е да се свържете с вашата институция или организация за образование, обучение, младежка дейност или спорт. Ако представлявате организация, можете да се свържете с Европейската комисия чрез EuropeDirect.

Организациите, които желаят да участват в „Еразъм+“, трябва първо да се регистрират.

Къде да се регистрирате, зависи от това дали действието, за което желаете да кандидатствате, се управлява от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура или от национална агенция.

Вижте раздела Регистрация на организации за повече информация.