Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Отговори на вашите въпроси

По-долу ще намерите отговорите на някои от най-често задаваните въпроси за програмата „Еразъм+“. Това е само подборка, така че моля, проверете раздел „Възможности“ или се свържете с него чрез раздела за контакти, ако не можете да намерите това, което търсите.

Разгледайте въпросите, за да видите дали отговорът, който търсите, вече съществува.

Често задавани въпроси

Физически лица от Исландия, Лихтенщайн, Северна Македония, Норвегия, Сърбия или Турция могат да участват в повечето възможности, тъй като тези държави са асоциирани към програмата „Еразъм+“.

За лица от други държави извън ЕС съществуват някои възможности, например съвместните магистърски степени „Еразмус Мундус“ или международното измерение на обмена на студенти и служители (ако вашият университет участва) и схеми за младежки обмен.

Трябва да проучите страниците, посветени на възможностите, за повече информация, тъй като различните възможности имат различни условия за допустимост.

Организации от повечето страни в света, включително от повечето африкански държави, могат да участват в програмата. За различните възможности има различни критерии за допустимост, затова е най-добре да се провери информацията на страницата за съответната възможност или в ръководството за програмата.

Процесът на кандидатстване по „Еразъм+“ се различава в зависимост от това дали сте физическо лице или организация, както и дали възможността за финансиране се управлява от националните агенции или от Изпълнителната агенция за образование, аудио-визия и култура. Повече информация за процедурата за кандидатстване, включително образци и модели на формуляри за кандидатстване, могат да бъдат намерени в раздела Как да кандидатствате.

Ако сте организация, участваща в „Еразъм+“, можете да използвате калкулатора на разстоянието, за да го изчислите. Всички разстояния се показват като права линия.

Забележка: Отделните кандидати не следва да използват калкулатора, за да определят размера на финансирането, което ще получат. Сумите зависят от различни фактори, включително от административните разходи на участващите организации и националните агенции. 

Окончателното решение за размера на безвъзмездните средства за пропътуваното разстояние ще бъде взето от националната агенция, която оценява заявлението.

Информация за Европейската система за трансфер и натрупване на кредити е на разположение на уебсайта за образование и обучение.