Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Ръководството за програма „Еразъм+“

Ръководство за разбиране на „Еразъм+“.

Slide

Настояща версия

Версия 1 от 28.11.2023 г.

За ръководството за програмата

Ръководството за „Еразъм+“ е от съществено значение за разбирането на програмата. В него на участващите организации и физически лица е предоставен изчерпателен списък на възможностите, подкрепяни от програмата.

Ръководството е неразделна част от поканата за представяне на предложения по „Еразъм+“ за 2024 г.

Кой трябва да го прочете

Организациите и институциите, които искат да кандидатстват за финансиране в рамките на тази покана, трябва да отговарят на условията за участие и финансиране, посочени в ръководството.

Ръководството съдържа информация за

  • приоритетите на програмата
  • подкрепяните действия
  • наличното финансиране за различните действия
  • подробна информация за участието

Как да прочетете последната версия

Ръководството за програмата се публикува в интернет формат и във формат pdf, който може да бъде изтеглен.

Онлайн

Това е достъпен интернет формат с функция за търсене.

Разгледайте ръководството за програмата онлайн

Download

Related documents

Налични езици

Ръководството за програмата е достъпно на 23 езика.

В случай на противоречие между отделни езикови версии, версията на английски език има предимство пред останалите версии.

Предишни версии

Архив

Моля, посетете архива, за да видите по-старите версии на ръководството за програмата.

Как да кандидатствате за финансиране по „Еразъм+“

Искате да научите как да кандидатствате за възможности чрез програмата „Еразъм +“?

Научете за процеса на кандидатстване

Кандидатури от организации

Заинтересованите организации се приканват да кандидатстват чрез своята национална агенция или чрез Европейската изпълнителна агенция за образование и култура.

Самостоятелно кандидатстване

Ако искате да кандидатствате самостоятелно, трябва да се свържете с вашата организация, институция или учебно заведение.