Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

Как се кандидатства

Тази страница съдържа насоки за организациите, които искат да кандидатстват за безвъзмездни средства или по покани за представяне на предложения в рамките на „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност.

Ако искате да кандидатствате в лично качество по някоя от тези програми, вижте страницата Как да участвате.

Използвайте ръководството за програмата, за да изготвите кандидатурата си

Вашата кандидатура ще бъде оценена въз основа на критериите, посочени в ръководството за програмата.

Затова, когато изготвяте кандидатурата си, е добре да се запознаете с разделите, имащи отношение към нея, включително разделите за конкретни действия и за друга информация за кандидатите.

Формуляри за кандидатстване

В зависимост от това за коя част на програмата кандидатствате, ще трябва да попълните определен формуляр за кандидатстване.

За кандидатстване за децентрализирани дейности, управлявани от националните агенции, използвайте страницата на „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност.

За централизирани дейности, управлявани от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура, посетете нейната страница относно кандидатстването за безвъзмездни средства.

Коя дейност каква е?

Можете да видите кои дейности се управляват от национална агенция (децентрализирани) или от изпълнителната агенция (централизирани).

Вижте кой какви дейности управлява и къде да кандидатствате

Не забравяйте

Уверете се, че вече сте регистрирали вашата организация, преди да започнете процеса на кандидатстване.

Прочетете за регистрацията

Кандидатстване с партньор по проекта

Функцията за търсене на партньори на портала на ЕС за финансиране и обществени поръчки ви помага да търсите потенциални партньори за вашето предложение.

Търсене на потенциален партньор по предложение за проект