Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Тази страница все още не отразява съдържанието на Ръководството за програма „Еразъм+“ за 2024г.

Въпреки това можете да изтеглите пълното ръководство за 2024г. на избрания от вас език във формат PDF чрез бутона „Изтегляне“ в дясната част на тази страница.

Част Б: Информация за действията, обхванати от настоящото ръководство

В тази част читателите ще намерят следната информация за всички действия и дейности, обхванати в ръководството за програмата „Еразъм+“:

 • описание на техните цели и очакваното въздействие;
 • описание на дейностите, за които се предоставя подкрепа;
 • таблици, в които са представени критериите, използвани за оценяване на проектните предложения;
 • допълнителна полезна информация за добро разбиране на видовете подкрепяни проекти;
 • описание на правилата за финансиране.

Съветваме кандидатите, преди да подадат своите заявления, да прочетат внимателно целия раздел, посветен на съответното действие, по което желаят да кандидатстват, както и общата информация за приоритетите, целите и основните характеристики на програмата.

Кои действия са представени в настоящото Ръководство?

Разделите „Ключово Действие 1“, „Ключово Действие 2“ и „Ключово Действие 3“ представят следните действия:

Ключово Действие 1:

 • Проекти за мобилност на учещи и персонал във висшето образование, професионалното образование и обучение (ПОО), училищното образование, образованието за възрастни и младежта;
 • Дейности за младежко участие.
 • Действие за приобщаване — DiscoverEU
 • Мобилност за треньори по спорт
 • Виртуален обмен в областта на висшето образование и младежта

Ключово Действие 2:

 • Партньорства с цел сътрудничество, включващи:
  • Партньорства за сътрудничество;
  • Малки партньорства.
 • Партньорства за високи постижения, обхващащи:
  • Центрове за високи постижения в областта на професионалното образование и обучение;
  • Действие „Еразмус Мундус“;
 • Партньорства за иновации:
  • Алианси за иновации
  • Проекти, ориентирани към развитието в бъдещето.
 • Изграждане на капацитет в областта на висшето образование, професионалното образование и обучение, младежта и спорта.
 • Европейски спортни събития с нестопанска цел.

Ключово Действие 3:

 • Обединена европейска младеж

Действия по инициативата „Жан Моне“:

 • Действия по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование
 • Действия по инициативата „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението

Освен това някои от действията по програмата се реализират посредством специални покани за представяне на предложения, управлявани пряко от Европейската комисия или от Европейската изпълнителна агенция за образование и култура. За повече информация, моля, посетете уебсайтовете на Европейската комисия и Изпълнителната агенция.