Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport

This guide is a detailed technical description of the Erasmus+ programme. It is mainly intended for organisations applying for funding.

If you are looking for a quicker overview, please read how to take part.

Search the guide

Действия по инициативата „Жан Моне“

Действията по инициативата „Жан Моне“ предлагат възможности в областта на висшето образование и в други области на образованието и обучението. Действията по инициативата „Жан Моне“ допринасят за разпространението на знания по въпросите на интеграцията в Европейския съюз. Подкрепят се следните действия:

  • действия по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование
  • действия по инициативата „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението
  • ориентационен дебат по инициативата „Жан Моне“ (висше образование и други области на образованието и обучението)

Тези действия ще се изпълняват от Европейска изпълнителна агенция за образование и култура (EACEA).