Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Действия по инициативата „Жан Моне“

Действията по инициативата „Жан Моне“ предлагат възможности в областта на висшето образование и в други области на образованието и обучението. Действията по инициативата „Жан Моне“ допринасят за разпространението на знания по въпросите на интеграцията в Европейския съюз. Подкрепят се следните действия:

  • действия по инициативата „Жан Моне“ в областта на висшето образование
  • действия по инициативата „Жан Моне“ в други области на образованието и обучението

Тези действия ще се изпълняват от Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия и култура (EACEA).

.foot {font-size: 0.8em; margin-left: 2.5em; border-top: 1px solid black;} table, td, tr{border: 1px solid black; cellpadding="1"; cellspacing="1";}