Skip to main content

Erasmus+

EU programme for education, training, youth and sport
Search the guide

Această pagină nu prezintă momentan conținutul Ghidului programului Erasmus+ 2024.

Cu toate acestea, puteți să descărcați ghidul complet pentru 2024 în format PDF, în limba preferată, făcând clic pe „Download”, în partea dreaptă a acestei pagini.

Acțiunile Jean Monnet în domeniul învățământului superior

Acțiunea Jean Monnet în domeniul învățământului superior sprijină predarea și cercetarea în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană la nivel mondial.

Studiile privind Uniunea Europeană se referă la predarea, învățarea și cercetarea cu privire la Uniunea Europeană și la istoria, scopurile, structurile, funcțiile și/sau politicile acesteia.

Punând accent pe dimensiunea Uniunii Europene, activitățile Jean Monnet trebuie să promoveze cetățenia europeană activă și valorile fundamentale ale Uniunii Europene, și anume respectarea demnității umane, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept și respectarea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor persoanelor care aparțin minorităților (articolul 2 din Tratatul privind Uniunea Europeană).

În privința politicilor Uniunii Europene, acțiunile Jean Monnet trebuie să contribuie la diseminarea de cunoștințe privind modul în care aceste politici pot aduce beneficii vieții cotidiene a cetățenilor din UE și/sau din afara acesteia și/sau modul în care aceste politici pot influența sistemul de elaborare a politicilor, în domenii similare, la nivel de stat membru sau în afară, la nivel național, regional sau global. Ar trebui prezentată o legătură foarte clară între subiectul propunerii și politica UE și/sau tema UE la care se referă acesta.

De asemenea, acțiunile Jean Monnet urmăresc să devină un vector al diplomației publice în relațiile cu țările terțe, promovând valorile europene și sporind vizibilitatea a ceea ce reprezintă Uniunea Europeană și a ceea ce intenționează să realizeze.

Obiectivele și criteriile care trebuie aplicate în domeniul predării și al cercetării sunt descrise mai jos.

Predare și cercetare

Obiectivele acțiunilor

Acțiunile Jean Monnet „Predare și cercetare” vizează:

 • promovarea excelenței în predare și cercetare în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană la nivel mondial;
 • promovarea dialogului dintre mediul academic și societate, incluzând responsabili de elaborarea politicilor de la nivel local, regional, național și de la nivelul UE, funcționari publici, actori din societatea civilă, reprezentanți ai diferitelor niveluri de învățământ și ai mass-mediei;
 • generarea de cunoștințe și informații care să susțină procesul de elaborare a politicilor de la nivelul UE și să consolideze rolul UE într-o lume globalizată;
 • comunicarea cu un public mai larg și diseminarea cunoștințelor cu privire la UE în întreaga societate (în afara mediului academic și a specialiștilor) pentru a aduce UE mai aproape de public.

Acțiunile urmăresc, de asemenea, să devină un vector al diplomației publice în relațiile cu țările terțe care nu sunt asociate la program, promovând valorile UE și sporind vizibilitatea a ceea ce reprezintă Uniunea Europeană și a ceea ce intenționează să realizeze.

Crearea unui proiect

Acțiunile Jean Monnet „Predare și cercetare” trebuie să ia una dintre următoarele forme: module, catedre, centre de excelență

 • Modulele sunt programe de predare sau cursuri de scurtă durată în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană, care sunt oferite într-o instituție de învățământ superior. Fiecare modul are o durată minimă de 40 de ore de predare pe an universitar, pentru o perioadă de trei ani. Modulele se pot concentra pe o anumită disciplină a studiilor europene sau pot fi multidisciplinare ca abordare și, prin urmare, pot face apel la contribuția academică a mai multor profesori și experți. Ele pot fi concepute, de asemenea, sub formă de programe specializate sau de vară de scurtă durată.
 • Catedrele sunt posturi didactice destinate profesorilor universitari, specializate în studii privind Uniunea Europeană (astfel cum sunt descrise mai sus), cu durata de trei ani. O catedră Jean Monnet are ca titular un singur profesor, care predă minimum 90 de ore pe an universitar. De asemenea, catedra poate dispune de o echipă care să sprijine și să îmbunătățească activitățile catedrei, incluzând asigurarea unor ore suplimentare de predare.
 • Centrele de excelență Jean Monnet sunt puncte focale de competențe și cunoștințe legate de subiecte privind Uniunea Europeană. Aceste centre trebuie să reunească expertiza și competențele unor experți de nivel înalt, cu scopul de a dezvolta sinergii între diferitele discipline și resurse din domeniul studiilor europene (astfel cum sunt descrise mai sus), precum și de a crea activități transnaționale comune; de asemenea, aceste centre asigură deschiderea către societatea civilă. Centrele de excelență Jean Monnet au un rol major în comunicarea cu studenții de la facultățile care, în mod normal, nu abordează aspecte privind Uniunea Europeană, precum și cu factorii de decizie, cu funcționarii publici, cu organizațiile societății civile și cu publicul larg în general.

Beneficiarii acțiunilor Jean Monnet (coordonatorii de module, titularii de catedre și participanții la centrele de excelență) trebuie să organizeze activități și evenimente care să asigure deschiderea către responsabilii de elaborarea politicilor, funcționarii publici, societatea civilă și publicul larg în general.

Din perspectiva componentelor Module și Catedre, orele de predare trebuie să includă ore de contact direct în contextul unor cursuri colective, seminare și activități de tutorat și pot include oricare dintre activitățile menționate mai sus într-un format de învățământ la distanță, dar nu includ instruire și/sau supraveghere individuală. Cursurile de vară sunt eligibile pentru componenta Module.

Ce criterii trebuie îndeplinite pentru a depune o cerere de grant pentru o acțiune Jean Monnet „predare și cercetare”?

Criterii de eligibilitate

Pentru modulele Jean Monnet se aplică următoarele criterii de eligibilitate:

Cine poate depune o cerere?

Solicitanții trebuie să fie:

 • o instituție de învățământ superior;
 • stabiliți într-un stat membru al UE, într-o țară terță asociată la program sau într-o țară terță care nu este asociată la program.

Instituțiile de învățământ superior stabilite în statele membre ale UE și în țările terțe asociate la program trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus valabilă.

Instituțiile de învățământ superior participante din țările terțe care nu sunt asociate la program nu au nevoie de o Cartă Universitară Erasmus.

Excepție: organizațiile din Belarus (regiunea 2) și din Federația Rusă (regiunea 4) nu sunt eligibile pentru participarea la această acțiune.

Componența consorțiului

Sunt permise numai cereri depuse de solicitanți unici (beneficiarii unici).

Activități eligibile

Un modul Jean Monnet trebuie să conțină cel puțin 40 de ore de predare per an academic în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană (conform descrierii de mai sus) la instituția de învățământ superior solicitantă.

Durata proiectului

În mod normal, proiectele ar trebui să aibă o durată de 36 de luni (sunt posibile prelungiri, dacă acestea sunt justificate în mod corespunzător și introduse printr-un amendament).

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA).

Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-JMO-2023-MODULE

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la data de 14 februarie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Pentru catedrele Jean Monnet se aplică următoarele criterii de eligibilitate:

Cine poate depune o cerere?

Solicitanții trebuie să fie:

 • instituție de învățământ superior;
 • stabiliți într-un stat membru al UE, într-o țară terță asociată la program sau într-o țară terță care nu este asociată la program.

Instituțiile de învățământ superior stabilite în statele membre ale UE și în țările terțe asociate la program trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus valabilă.

Instituțiile de învățământ superior participante din țările terțe care nu sunt asociate la program nu au nevoie de o Cartă Universitară Erasmus.

Excepție: organizațiile din Belarus (regiunea 2) și din Federația Rusă (regiunea 4) nu sunt eligibile pentru participarea la această acțiune.

Componența consorțiului

Sunt permise numai cereri depuse de solicitanți unici (beneficiarii unici).

Activități eligibile

Un modul Jean Monnet trebuie să facă obiectul a cel puțin 90 de ore de predare pe an academic în domeniul studiilor privind Uniunea Europeană (conform descrierii din ghidul programului) la instituția de învățământ superior solicitantă, iar predarea trebuie efectuată de către titularul catedrei, care trebuie să fie angajat permanent al instituției solicitante.

Durata proiectului

În mod normal, proiectele ar trebui să aibă o durată de 36 de luni (sunt posibile prelungiri, dacă acestea sunt justificate în mod corespunzător și introduse printr-un amendament).

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA).

Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-JMO-2023-CHAIR

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la data de 14 februarie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Pentru centrele de excelență Jean Monnet se aplică următoarele criterii de eligibilitate:

Cine poate depune o cerere?

Solicitanții trebuie să fie:

 • o instituție de învățământ superior;
 • stabiliți într-un stat membru al UE, într-o țară terță asociată la program sau într-o țară terță care nu este asociată la program;
 • în orice instituție de învățământ superior participantă poate fi sprijinit, în aceeași perioadă de timp, doar un singur centru de excelență Jean Monnet.

Instituțiile de învățământ superior stabilite în statele membre ale UE și în țările terțe asociate la program trebuie să dețină o Cartă Universitară Erasmus valabilă.

Instituțiile de învățământ superior participante din țările terțe care nu sunt asociate la program nu au nevoie de o Cartă Universitară Erasmus.

Excepție: organizațiile din Belarus (regiunea 2) și din Federația Rusă (regiunea 4) nu sunt eligibile pentru participarea la această acțiune.

Componența consorțiului

Sunt permise numai cereri depuse de solicitanți unici (beneficiarii unici).

Durata proiectului

În mod normal, proiectele ar trebui să aibă o durată de 36 de luni (sunt posibile prelungiri, dacă acestea sunt justificate în mod corespunzător și introduse printr-un amendament).

Unde se depune cererea?

La Agenția Executivă Europeană pentru Educație și Cultură (EACEA).

Numărul de identificare al cererii de propuneri: ERASMUS-JMO-2023-COE

Când se depune cererea?

Solicitanții trebuie să depună cererea de grant până la data de 14 februarie, ora 17:00:00 (ora Bruxelles-ului).

Organizațiile solicitante vor fi evaluate în funcție de criteriile de excludere și de selecție relevante. Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați partea C din prezentul ghid.

Criterii de atribuire

Se aplică următoarele criterii de atribuire pentru modulele Jean Monnet:

Relevanța proiectului (punctaj maxim 25 de puncte)

Măsura în care propunerea corespunde obiectivelor acțiunii Jean Monnet:

 • abordează studiile privind Uniunea Europeană (astfel cum sunt descrise în paragraful introductiv);
 • promovează dialogul între mediul academic și societate, incluzând responsabili de elaborarea politicilor de la nivel local, regional, național și de la nivelul UE, funcționari publici, actori din societatea civilă, reprezentanți ai diferitelor niveluri de învățământ și ai mass-mediei;
 • generează cunoștințe și informații care pot să susțină procesul de elaborare a politicilor de la nivelul UE și să consolideze rolul UE într-o lume globalizată;
 • include activități de informare și educaționale care vor disemina cunoștințele despre subiectele privind UE în cadrul societății în ansamblul său (în afara mediului academic și a specialiștilor) și vor aduce UE mai aproape de cetățeni.

Măsura în care propunerea se adresează grupurilor-țintă prioritare:

 • studenții din învățământul superior care urmează studii privind Uniunea Europeană (astfel cum sunt descrise în paragraful introductiv);
 • studenții din învățământul superior care nu intră automat în contact cu studiile privind Uniunea Europeană (în alte domenii decât dreptul, economia și științele politice);
 • pentru țările terțe care nu sunt asociate la program, potențialul de a consolida diplomația publică a UE.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului (punctaj maxim 25 de puncte)

 • Metodologie: calitatea, noutatea și fezabilitatea proiectului, precum și viabilitatea metodologiei propuse;
 • Măsura în care programul de lucru:
  • este prezentat în mod clar, complet și coerent, acordând o atenție corespunzătoare prezentării unei planificări adecvate a etapelor de pregătire, punere în aplicare, evaluare, monitorizare și diseminare;
  • demonstrează concordanță între obiectivele și activitățile proiectului;
 • Strategie de monitorizare și evaluare

Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare (punctaj maxim 25 de puncte)

Nivelul de competență și valoarea adăugată a echipei:

 • Pertinența și complementaritatea profilului și ale expertizei personalului-cheie implicat în activitățile propuse (atât în domenii academice, cât și neacademice, dacă este cazul), în ceea ce privește studiile privind Uniunea Europeană (astfel cum sunt descrise în paragraful introductiv) și în ceea ce privește tema specifică abordată de propunere.

Impactul (punctaj maxim 25 de puncte)

Impactul preconizat al proiectului prin efecte de lungă durată:

 • asupra instituției care găzduiește acțiunea Jean Monnet;
 • asupra studenților și cursanților care beneficiază de acțiunea Jean Monnet;
  • programe de învățământ îmbunătățite sau inovatoare;
  • creșterea capacității de a atrage studenți de elită;
  • consolidarea cooperării cu parteneri din alte țări;
  • creșterea alocării de resurse financiare pentru predare și cercetare pe teme legate de UE în cadrul instituției;
  • creșterea capacității de predare și de cercetare cu privire la subiecte legate de UE;
 • asupra altor organizații și persoane implicate la nivel local, regional, național și/sau european.

Diseminare și comunicare:

 • Caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează diseminarea rezultatelor activităților în interiorul și în afara instituției care găzduiește acțiunea Jean Monnet:
  • promovarea;
  • sensibilizarea cu privire la proiecte și rezultate, sporirea gradului de vizibilitate a participanților și a organizațiilor;
  • includerea unor grupuri din afara instituțiilor de învățământ superior;
  • transferabilitatea și transformarea în politici noi și practici îmbunătățite.
 • Măsura în care instrumentele de diseminare prevăzute vor ajunge la publicul vizat prin:
  • expunerea în mass-media (inclusiv platforme de comunicare socială, publicații etc.);
  • evenimente.

Durabilitate și continuitate: propunerea include măsuri și resurse adecvate pentru a garanta că rezultatele și beneficiile proiectului se vor menține și după încheierea acestuia.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 70 de puncte în total și cel puțin 15 puncte pentru fiecare criteriu de atribuire. Propunerilor ex aequo li se va acorda prioritate în funcție de punctajele obținute pentru criteriul de atribuire „Relevanța proiectului”, iar apoi pentru „Impact”.

Pentru catedrele Jean Monnet, se aplică următoarele criterii de atribuire:

Relevanța proiectului (punctaj maxim 25 de puncte)

Măsura în care propunerea corespunde obiectivelor acțiunii Jean Monnet:

 • abordează studiile privind Uniunea Europeană (astfel cum sunt descrise în paragraful introductiv);
 • promovează dialogul între mediul academic și societate, incluzând responsabili de elaborarea politicilor de la nivel local, regional, național și de la nivelul UE, funcționari publici, actori din societatea civilă, reprezentanți ai diferitelor niveluri de învățământ și ai mass-mediei;
 • generează cunoștințe și informații care pot să susțină procesul de elaborare a politicilor de la nivelul UE și să consolideze rolul UE într-o lume globalizată;
 • include activități de informare și educaționale care vor disemina cunoștințele despre subiectele privind UE în cadrul societății în ansamblul său (în afara mediului academic și a specialiștilor) și vor aduce UE mai aproape de cetățeni.

Măsura în care propunerea se adresează grupurilor-țintă prioritare:

 • studenții din învățământul superior care urmează studii privind Uniunea Europeană (astfel cum sunt descrise în paragraful introductiv);
 • studenții din învățământul superior care nu intră automat în contact cu studiile privind Uniunea Europeană (astfel cum sunt descrise în paragraful introductiv);
 • pentru țările terțe care nu sunt asociate la program, potențialul de a consolida diplomația publică a UE.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului (punctaj maxim 25 de puncte)

 • Metodologie: calitatea, noutatea și fezabilitatea proiectului, precum și viabilitatea metodologiei propuse.
 • Gestionare: măsura în care programul de lucru este
  • prezentat în mod clar, complet și coerent, acordând o atenție corespunzătoare prezentării unei planificări adecvate a etapelor de pregătire, punere în aplicare, evaluare, monitorizare și diseminare;
  • demonstrează coerența cu obiectivele și activitățile proiectului.
 • Strategia de monitorizare și evaluare.

Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare (punctaj maxim 25 de puncte)

 • Excelența profilului și a expertizei titularului catedrei de studii privind Uniunea Europeană (astfel cum sunt descrise în paragraful introductiv).
 • Pertinența și complementaritatea profilului și ale expertizei titularului de catedră și ale personalului-cheie implicat în activitățile propuse în proiect, atât în ceea ce privește studiile privind Uniunea Europeană (astfel cum sunt descrise în paragraful introductiv), cât și în ceea ce privește temele specifice vizate de propunere.
 • Dovada nivelului de experiență în cercetare pe subiecte legate de UE.

Impactul (punctaj maxim 25 de puncte)

Impactul preconizat al proiectului prin efecte de lungă durată:

 • asupra instituției care găzduiește acțiunea Jean Monnet;
 • asupra studenților și cursanților care beneficiază de acțiunea Jean Monnet:
  • programe de învățământ îmbunătățite sau inovatoare;
  • creșterea capacității de a atrage studenți de elită;
  • consolidarea cooperării cu parteneri din alte țări;
  • creșterea alocării de resurse financiare pentru predare și cercetare pe teme legate de UE în cadrul instituției;
  • creșterea capacității de predare și de cercetare cu privire la subiecte legate de UE;
 • asupra altor organizații și persoane implicate la nivel local, regional, național și/sau european.

Diseminare și comunicare:

 • Caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează diseminarea rezultatelor activităților în interiorul și în afara instituției care găzduiește acțiunea Jean Monnet:
  • promovarea;
  • sensibilizarea cu privire la proiecte și rezultate, sporirea gradului de vizibilitate a participanților și a organizațiilor;
  • includerea unor grupuri din afara instituțiilor de învățământ superior;
  • transferabilitatea și transformarea în politici noi și practici îmbunătățite.
 • Măsura în care instrumentele de diseminare prevăzute vor ajunge la publicul vizat prin:
  • expunerea în mass-media (inclusiv rețele sociale, publicații etc.);
  • evenimente.

Durabilitate și continuitate: propunerea include măsuri și resurse adecvate pentru a garanta că rezultatele și beneficiile proiectului se vor menține și după încheierea acestuia.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 70 de puncte în total și cel puțin 15 puncte pentru fiecare criteriu de atribuire. Propunerilor ex aequo li se va acorda prioritate în funcție de punctajele obținute pentru criteriul de atribuire „Relevanța proiectului”, iar apoi pentru „Impact”.

Pentru centrele de excelență Jean Monnet se aplică următoarele criterii de atribuire:

Relevanța proiectului (punctaj maxim 25 de puncte)

Măsura în care propunerea corespunde obiectivelor activităților Jean Monnet:

 • abordează studiile privind Uniunea Europeană (astfel cum sunt descrise în paragraful introductiv);
 • promovează dialogul între mediul academic și societate, incluzând responsabili de elaborarea politicilor de la nivel local, regional, național și de la nivelul UE, funcționari publici, actori din societatea civilă, reprezentanți ai diferitelor niveluri de învățământ și ai mass-mediei;
 • generează cunoștințe și informații care pot să susțină procesul de elaborare a politicilor de la nivelul UE și să consolideze rolul UE într-o lume globalizată;
 • include activități de informare și educaționale care vor disemina cunoștințele despre subiectele privind UE în cadrul societății în ansamblul său (în afara mediului academic și a specialiștilor) și vor aduce UE mai aproape de cetățeni.

Măsura în care propunerea ajunge la mai multe grupuri-țintă:

 • tipul de beneficiari ai expertizei centrului propus;
 • implicarea facultăților/departamentelor care nu se află în contact cu studii specifice privind Uniunea Europeană;
 • pentru țările terțe care nu sunt asociate la program, potențialul de a consolida diplomația publică a UE.

Calitatea elaborării și a punerii în aplicare a proiectului (punctaj maxim 25 de puncte)

 • Metodologie: calitatea, noutatea și fezabilitatea proiectului, precum și viabilitatea metodologiei propuse.
 • Măsura în care programul de lucru
  • este prezentat în mod clar, complet și coerent, acordând o atenție corespunzătoare prezentării unei planificări adecvate a etapelor de pregătire, punere în aplicare, evaluare, monitorizare și diseminare;
  • demonstrează coerența cu obiectivele și activitățile proiectului.
 • Măsura în care resursele alocate pachetelor de lucru sunt în concordanță cu obiectivele și rezultatele preconizate ale acestora.
 • Strategia de monitorizare și evaluare.

Calitatea parteneriatului și a modalităților de cooperare (punctaj maxim 25 de puncte)

 • Calitatea și valoarea adăugată a participanților la centru.
 • Pertinența și complementaritatea profilului și ale expertizei personalului implicat în activitățile propuse în proiect, atât în ceea ce privește studiile privind Uniunea Europeană, cât și în ceea ce privește temele specifice vizate de propunere.
 • Modalitățile de cooperare din cadrul instituției de învățământ superior și repartizarea rolurilor.
 • Angajamentul instituției de a dezvolta și de a întreține centrul.

Impactul (punctaj maxim 25 de puncte)

Impactul preconizat al proiectului prin efecte de lungă durată:

 • asupra instituției care găzduiește acțiunea Jean Monnet;
 • asupra facultăților/departamentelor care beneficiază de acțiunea Jean Monnet:
  • conținut îmbunătățit sau inovator, dezvoltarea unor noi perspective de cercetare specifică;
  • creșterea capacității de a atrage studenți și cercetători de elită;
  • consolidarea cooperării și a capacității de a crea legături cu parteneri din alte țări;
  • creșterea alocării de resurse financiare pentru predare și cercetare pe teme legate de UE în cadrul instituției;
  • creșterea capacității de predare și de cercetare cu privire la subiecte legate de UE;
 • asupra altor organizații și persoane implicate la nivel local, regional, național și/sau european.

Diseminare și comunicare:

 • Caracterul adecvat și calitatea măsurilor care vizează diseminarea rezultatelor activităților în interiorul și în afara instituției care găzduiește acțiunea Jean Monnet:
  • promovarea;
  • sensibilizarea cu privire la proiecte și rezultate, sporirea gradului de vizibilitate a participanților și a organizațiilor;
  • includerea unor grupuri din afara instituțiilor de învățământ superior;
  • transferabilitatea și transformarea în politici noi și practici îmbunătățite.

Măsura în care instrumentele de diseminare prevăzute vor ajunge la publicul vizat prin:

 • expunerea în mass-media (inclusiv platforme de comunicare socială, publicații etc.);
 • evenimente.

Durabilitate și continuitate: propunerea include măsuri și resurse adecvate pentru a garanta că rezultatele și beneficiile proiectului se vor menține și după încheierea acestuia.

Pentru a fi luate în considerare în vederea finanțării, propunerile trebuie să acumuleze cel puțin 70 de puncte în total și cel puțin 15 puncte pentru fiecare criteriu de atribuire. Propunerilor ex aequo li se va acorda prioritate în funcție de punctajele obținute pentru criteriul de atribuire „Relevanța proiectului”, iar apoi pentru „Impact”.

Obiective geografice

Instrumentele de acțiune externă ale UE contribuie la această acțiune. Bugetul disponibil este împărțit între diferite regiuni, iar dimensiunea fiecărui pachet bugetar este diferită. Informații suplimentare cu privire la sumele disponibile pentru fiecare pachet bugetar vor fi publicate pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP).

Obiectivele geografice stabilite pentru această acțiune sunt următoarele:

Pentru Asia: o pondere maximă de 75 % din finanțare poate fi alocată țărilor cu venituri mari din această regiune;

Pentru Africa Subsahariană: se va acorda prioritate țărilor cel mai puțin dezvoltate; de asemenea, se va acorda o atenție deosebită țărilor prioritare din punctul de vedere al migrației și proiectelor regionale care implică instituții de învățământ superior din mai multe țări.

Impactul preconizat

Cantitativ

Creșterea numărului instituțiilor de învățământ superior care consolidează dimensiunea UE a disciplinelor pe care le acoperă.

Creșterea numărului de subiecte privind Uniunea Europeană introduse în predarea și cercetarea din cadrul facultăților/departamentelor în care perspectiva UE nu este dezvoltată de obicei, în afară de subiectele cunoscute în mod obișnuit pentru asocierea lor cu UE.

Calitativ

În ceea ce privește participanții implicați direct în acțiuni, acțiunea Jean Monnet „Predare și cercetare” va produce efecte pozitive și de lungă durată atât asupra studenților, cât și asupra cercetătorilor/profesorilor și:

 • va promova democrația și sentimentul de apartenență la un spațiu comun; măsura creșterii interesului tinerilor pentru politicile europene ar putea fi evaluată prin sondaje specifice;
 • creșterea interesului pentru aprofundarea cunoștințelor cu privire la politicile specifice ale Uniunii Europene, care poate conduce la o participare mai activă la administrația publică și activitățile UE;
 • o creștere a oportunităților pentru tinerii cercetători de a-și dezvolta competențele profesionale și de a-și îmbunătăți cariera.

În ceea ce privește organizațiile participante, acțiunea Jean Monnet „Predare și cercetare” va genera o dinamică nouă și:

 • va spori capacitatea instituțiilor de învățământ superior de a preda subiecte legate de Uniunea Europeană;
 • va atrage mai mulți cursanți și profesori noi, interesați să dobândească cunoștințe despre Uniunea Europeană;
 • va crea centre structurate, care să le ofere facultăților/departamentelor care necesită sprijin cunoștințe de nivel înalt specifice Uniunii Europene și cercetare avansată în acest domeniu.

Care sunt regulile de finanțare?

Această acțiune urmează un model de finanțare pe bază de sumă forfetară. Această schemă de finanțare ar permite concentrarea mai degrabă pe rezultate decât pe mijloace, punând astfel accentul pe calitatea și pe nivelul de realizare a unor obiective măsurabile.

Valoarea maximă a grantului UE per proiect este după cum urmează:

 • Modulele Jean Monnet: 30 000 EUR
 • Catedrele Jean Monnet: 50 000 EUR
 • Centrele de excelență Jean Monnet: 100 000 EUR

Costurile descrise vor acoperi costurile de personal, costurile de călătorie și de ședere, costurile pentru echipamente și subcontractare, precum și alte costuri (aferente diseminării informațiilor, publicării sau traducerii).

Module și catedre Jean Monnet

Solicitanții trebuie să solicite în cerere cuantumul prestabilit al sumei forfetare unice indicat în tabelele de mai jos. Tabelele de mai jos prezintă suma forfetară totală pentru fiecare țară, care corespunde numărului total de ore de predare. Sumele din tabel reprezintă contribuția finală a UE, întrucât este inclusă cofinanțarea de 75 %.

a.1) Module Jean Monnet pentru statele membre ale UE și țările terțe asociate la program

Țară/număr de ore de predare pe o perioadă de 3 ani (min. 40 de ore/an) Bulgaria, România, Macedonia de Nord, Liechtenstein, Serbia Turcia, Croația, Letonia Ungaria, Polonia, Lituania, Republica Cehă, Estonia, Slovacia Portugalia, Grecia, Slovenia, Malta Cipru, Islanda, Spania, Italia Irlanda, Franța, Finlanda Belgia, Danemarca, Germania, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Suedia, Norvegia
120-150 11 500 EUR 13 500 EUR 15 000 EUR 19 000 EUR 22 000 EUR 26 000 EUR 28 000 EUR
151-180 14 500 EUR 16 500 EUR 18 500 EUR 23 000 EUR 27 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
181-210 16 500 EUR 19 500 EUR 22 000 EUR 27 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
211-240 19 000 EUR 22 500 EUR 25 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
241-270 21 500 EUR 25 500 EUR 29 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
271-300 24 000 EUR 28 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
301-330 26 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
331-360 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR

a.2) Module Jean Monnet pentru țările terțe care nu sunt asociate la program

Țară/număr de ore de predare pe o perioadă de 3 ani (min. 40 de ore/an) Chile, Saint Kitts și Nevis, Mexic, Libia, Antigua și Barbuda, Barbados, alte țări Bahrain, Trinidad și Tobago Arabia Saudită, Seychelles, Guineea Ecuatorială, Oman, Israel Republica Coreea, Noua Zeelandă Japonia, Regatul Unit Australia, Brunei, Canada, Hong Kong, Kuweit, Qatar, Singapore, Elveția, Emiratele Arabe Unite, Statele Unite ale Americii
120-150 11 500 EUR 15 000 EUR 19 000 EUR 22 000 EUR 26 000 EUR 28 000 EUR
151-180 14 000 EUR 18 500 EUR 23 000 EUR 27 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
181-210 16 500 EUR 22 000 EUR 27 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
211-240 19 000 EUR 25 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
241-270 21 500 EUR 29 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
271-300 24 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
301-330 26 500 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR
331-360 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR 30 000 EUR

Mai multe detalii sunt descrise în modelul de acord de grant disponibil pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP).

b.1) Catedre Jean Monnet pentru statele membre ale UE și țările terțe asociate la program

Țară/număr de ore de predare pe o perioadă de 3 ani (min. 90 de ore/an) Bulgaria, România, Macedonia de Nord, Liechtenstein, Serbia Turcia, Croația, Letonia Ungaria, Polonia, Lituania, Republica Cehă, Estonia, Slovacia Portugalia, Grecia, Slovenia, Malta Cipru, Islanda, Spania, Italia Irlanda, Franța, Finlanda Belgia, Danemarca, Germania, Luxemburg, Țările de Jos, Austria, Suedia, Norvegia
270-300 18 000 EUR 19 000 EUR 25 000 EUR 31 000 EUR 37 000 EUR 43 000 EUR 47 000 EUR
301-330 20 000 EUR 21 000 EUR 28 000 EUR 34 000 EUR 41 000 EUR 47 000 EUR 50 000 EUR
331-360 22 000 EUR 23 000 EUR 31 000 EUR 37 000 EUR 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
361-390 24 000 EUR 25 000 EUR 34 000 EUR 40 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
391-420 26 000 EUR 27 000 EUR 37 000 EUR 43 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
421-450 28 000 EUR 29 000 EUR 40 000 EUR 46 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
451-480 30 000 EUR 31 000 EUR 43 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
481-510 32 000 EUR 33 000 EUR 46 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
511-540 34 000 EUR 35 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
541-570 36 000 EUR 37 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
571-600 38 000 EUR 39 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
601-630 40 000 EUR 41 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
631-660 42 000 EUR 43 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
661-690 44 000 EUR 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
691-720 46 000 EUR 47 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
721-750 48 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
> 750 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR

b.2) Catedre Jean Monnet pentru țările terțe care nu sunt asociate la program

Țară/număr de ore de predare pe o perioadă de 3 ani (min. 90 de ore/an) Chile, Saint Kitts și Nevis, Mexic, Libia, Antigua și Barbuda, Barbados, alte țări Bahrain, Trinidad și Tobago Arabia Saudită, Seychelles, Guineea Ecuatorială, Oman, Israel Republica Coreea, Noua Zeelandă Japonia, Regatul Unit Australia, Brunei, Canada, Hong Kong, Kuweit, Qatar, Singapore, Elveția, Emiratele Arabe Unite, Statele Unite ale Americii
270-300 21 000 EUR 24 000 EUR 31 000 EUR 37 000 EUR 43 000 EUR 47 000 EUR
301-330 23 000 EUR 27 000 EUR 34 000 EUR 41 000 EUR 47 000 EUR 50 000 EUR
331-360 25 000 EUR 30 000 EUR 37 000 EUR 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
361-390 27 000 EUR 33 000 EUR 40 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
391-420 29 000 EUR 36 000 EUR 43 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
421-450 31 000 EUR 39 000 EUR 46 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
451-480 33 000 EUR 42 000 EUR 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
481-510 35 000 EUR 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
511-540 37 000 EUR 48 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
541-570 39 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
571-600 41 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
601-630 43 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
631-660 45 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
661-690 47 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
691-720 49 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
721-750 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR
> 750 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR 50 000 EUR

Mai multe detalii sunt descrise în modelul de acord de grant disponibil pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP).

c)   Centrele de excelență Jean Monnet

Această acțiune urmează un model de finanțare pe bază de sumă forfetară. Valoarea contribuției forfetare unice va fi stabilită pentru fiecare grant pe baza bugetului estimat al acțiunii propuse de solicitant. Autoritatea care acordă grantul va stabili suma forfetară a fiecărui grant pe baza propunerii, a rezultatului evaluării, a ratelor de finanțare și a valorii maxime a grantului stabilite în cererea de propuneri.

Contribuția maximă a UE per proiect este de 100 000 EUR.

Cum se stabilește suma forfetară pentru proiect?

Solicitanții trebuie să completeze un tabel detaliat cu bugetul, în conformitate cu formularul de cerere, ținând seama de următoarele elemente:

 • bugetul trebuie să fie detaliat, după caz, în pachete de lucru coerente (de exemplu, să fie împărțit în „gestionarea proiectului”, „formare”, „organizarea evenimentelor”, „pregătirea și punerea în aplicare a activităților de mobilitate”, „comunicare și diseminare”, „asigurarea calității” etc.);
 • propunerea trebuie să descrie activitățile acoperite de fiecare pachet de lucru;
 • solicitanții trebuie să furnizeze în propunerea lor o defalcare a costurilor estimate, indicând proporția alocată fiecărui pachet de lucru;
 • costurile pot acoperi costurile de personal, costurile de călătorie și de ședere, costurile pentru echipamente și costurile de subcontractare, precum și alte costuri (cum ar fi cele aferente diseminării, publicării sau traducerii).

Propunerile vor fi evaluate în conformitate cu procedurile standard de evaluare, cu ajutorul unor experți interni și/sau externi. Experții vor evalua calitatea propunerilor în raport cu cerințele definite în cererea de propuneri și cu impactul, calitatea și eficiența preconizate ale acțiunii.

În urma evaluării propunerii, ordonatorul de credite va stabili valoarea sumei forfetare, ținând seama de constatările desprinse în urma evaluării efectuate. Valoarea forfetară va fi limitată la maximum 80 % din bugetul estimat stabilit după evaluare.

Parametrii grantului (valoarea maximă a grantului, rata de finanțare, costurile eligibile totale etc.) vor fi stabiliți în acordul de grant.

Realizările proiectului vor fi evaluate în funcție de rezultatele obținute. Schema de finanțare ar permite concentrarea mai degrabă pe rezultate decât pe mijloace, punând astfel accentul pe calitatea și pe nivelul de realizare a unor obiective măsurabile.

Mai multe detalii sunt descrise în modelul de acord de grant disponibil pe Portalul pentru oportunități de finanțare și licitații (FTOP).

Tagged in:  Jean Monnet Higher education